مشتریان درمان دکتر

افزایش رضایت بیماران

heartbeat درمان دکتر

کاهش خطاهای پزشکی

دهی بیشتر مطب با نرم افزار های درمان دکتر

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

ارسال پیامک

یک راه ارتباطی آسان و مقرون به صرفه برای ارتباط با بیمارن و نظم دهی و سرعت بخشیدن به فرآیند نوبت دهی و درمان استفاده از سیستم ارسال پیامک است . ارسال پیامک قابلیت جدیدی است که می تواند به صورت خودکار پیام موردنظر شما را به بیمار ارسال کند که در نرم افزار درمان دکتر این قابلیت به جامع ترین شکل برای استفاده پزشکان در نرم افزار وجو دارد.از کاربردهای ارسال پیامک در نرم افزار ما میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- یاد آوری نوبت بیمار

2- اعلام تاریخ و ساعت نوبت

3- اطلاع رسانی بیماران

4-پیگیری بیمار

5- اطلاع از ورود و خروج کاربر به برنامه

6- ارسال خلاصه عملکرد شبانه صندوق

7- تعداد بیماران ثبت شده منتظر

8- اعلام تشکیل پرونده به بیمار

و . . .

بهترین و پیشرفته ترین نرم افزار های پزشکی درمان دکتر
بخش ارسال پیام نرم افزار پزشکی درمان دکتر

قلم نوری

سیستم ارسال پیامک این قابلیت را دارد تا در زمان نوبت دهی بعدی بیمار اطلاعات مورد نیاز، تاریخ و ساعت مراجعه بعدی را به بیمار اطلاع دهد. همچنین می توانید…

نوری پزشکان مطب نرم افزار درمان دکترتوضیحات بیشتر

نرم افزار مدیریت پاراکلینیک

پاراکلینیک

با استفاده از این قابلیت عکس های بیمار از دستگاه هایی مانند سونو به صورت خودکار در پرونده بیمار ثبت می شود و به این ترتیب پزشک می تواند…


توضیحات بیشتر