برخی از مشتریان ما-رزومه

برخی از مشتریان ما-رزومه و موسسات پزشکی که در طی این 16 سال همراه یکدیگر بوده ایم و پشتیبانی آن ها هستیم و سعی ما این بوده است که بدون دغدغه فقط به امور پزشکی خود برسند و با نرم افزارهای درمان دکتر بسادگی امور کلینیک، درمانگاه و موسسات پزشکی خود را مدیریت کنند

برخی از مشتریان ما-رزومه
برخی از مشتریان ما-رزومه

برخی از پزشکان عمومی نصب شده

1 سید حسن موسوی آبادان دیسکت درمان دکتر 56433
2 علیزاده نصرالله آبدانان دیسکت درمان دکتر 74310
3 بیژن پیشگاه حقی آستانه اشرفیه دیسکت درمان دکتر 125528
4 عباس یوسفی اراک دیسکت درمان دکتر 85102
5 محمد سعید مرزبانان اراک دیسکت درمان دکتر 97925
6 الناز امیری فرد اراک دیسکت درمان دکتر 114202
7 نادر فرزاد اراک دیسکت درمان دکتر 80738
8 سیفی اراک دیسکت درمان دکتر 85102
9 عباس صالحی اراک دیسکت درمان دکتر 65135
10 سیده فاطمه میرصفی اراک دیسکت درمان دکتر 68958
11 داوود نافذی اراک دیسکت درمان دکتر 71097
12 مرسده سرمدی اقبالیه قزوین دیسکت درمان دکتر 89937
13 رضا طبرزدی البرز دیسکت درمان دکتر 78744
14 محمدقلی عطاالهی انار کرمان دیسکت درمان دکتر 26106
15 کورش اسدی اندیشه شهریار دیسکت درمان دکتر 62053
16 نورالدین انوسشه اندیمشک دیسکت درمان دکتر 83369
17 اسمعیل ویسی اهواز دیسکت درمان دکتر 83442
18 اسدالله نامداری اهواز دیسکت درمان دکتر 83053
19 محمد مزرعه فرد اهواز دیسکت درمان دکتر 69905
20 حویزاوی-دانشگر اهواز دیسکت درمان دکتر 73061
21 رضا صالحی اهواز دیسکت درمان دکتر 68472
22 نت اهواز دیسکت درمان دکتر 39176
23 فریده حسین خانی اهواز دیسکت درمان دکتر 21049
24 طاهر مسعودی ایلام دیسکت درمان دکتر 71332
25 همت حمیدیان ایلام دیسکت درمان دکتر 67566
26 علی بخش محمودی ایلام دیسکت درمان دکتر 36085
27 نبی صیدی ایلام آبدانان دیسکت درمان دکتر 76152
28 محمد عادلی ایلام ایوان دیسکت درمان دکتر 110539
29 امجد فیلی ایلام ایوان غرب دیسکت درمان دکتر 56995
30 حسین علی پور ایلام دره شهر دیسکت درمان دکتر 91389
31 شهریار رسولی ایلام ده لران دیسکت درمان دکتر 40309
32 سید پیمان صادقیان ایلام دهلران دیسکت درمان دکتر 79508
33 احمد بختی ایلام دهلران دیسکت درمان دکتر 55971
34 مجید جعفری زاده گوغری بافت دیسکت درمان دکتر 69021
35 سید منصور حسینی بافت دیسکت درمان دکتر 99705
36 صادق علی اکبری بافت دیسکت درمان دکتر 98340
37 اشرف پور بافت قلب دیسکت درمان دکتر 23792
38 سکینه خدا پناه بجنورد دیسکت درمان دکتر
39 ابراهیم طاهری بجنورد دیسکت درمان دکتر 38611
40 ژیلا پورملا لنگرودی برازجان بوشهر دیسکت درمان دکتر 73637
41 محمد حیدری بردسیر دیسکت درمان دکتر 32716
42 محمدرضا خسروي بردسیر دیسکت درمان دکتر ۵۱۱۶۴
43 محدرضا خسروی بردسیر دیسکت درمان دکتر 51164
44 محمد حسین میرپاریزی بردسیر کرمان دیسکت درمان دکتر 24058
45 علی پورطاهری بم دیسکت درمان دکتر
46 مسعود و سعیدآرمان بم دیسکت درمان دکتر 29463-78688
47 ام آر آی بندرعباس بندرعباس دیسکت درمان دکتر
48 اختیاری بندرعباس دیسکت درمان دکتر
49 فرهاد روحی بنیاد دیسکت درمان دکتر 34476
50 علیرضا غفاری بهارستان گلستان دیسکت درمان دکتر 79354
51 شکوفه اعتصام بیرجند دیسکت درمان دکتر 64372
52 شیروانی بیرجند دیسکت درمان دکتر 79791
53 محمد حسین داوری بیرجند دیسکت درمان دکتر 23246
54 پروین مشتاق بیرجند دیسکت درمان دکتر 28153
55 مجیدرضا لطیفی بیرجند دیسکت درمان دکتر 56554
56 فرزانه صمدی بیرجند دیسکت درمان دکتر 59815
57 سیمین بیکدلی پردیس دیسکت درمان دکتر 51798
58 محمود قائدیان تهران دیسکت درمان دکتر 52695
59 مریم زرند تهران دیسکت درمان دکتر 53651
60 رضا عامری حیدری تهران دیسکت درمان دکتر 56650
61 مجید طلاحونه تهران دیسکت درمان دکتر 56057
62 عباس مقیمی تهران دیسکت درمان دکتر 54248
63 مهرداد شیروانی تهران دیسکت درمان دکتر 55704
64 اردشیر نجف تومرایی تهران دیسکت درمان دکتر 57866
65 بهزاد رهبری تهران دیسکت درمان دکتر 58261
66 اکبر واعظی جزءی تهران دیسکت درمان دکتر 58346
67 فریال پورمن بلورچی تهران دیسکت درمان دکتر 62741
68 بابک عبدالهی تهران دیسکت درمان دکتر 60751
69 بتول نواری تهران دیسکت درمان دکتر 61168
70 سودابه جعفری تهران دیسکت درمان دکتر 61592
71 سید حسین قاضی میر سعید تهران دیسکت درمان دکتر 39382
72 فیروز اسماعیلی تهران دیسکت درمان دکتر 39428
73 محمد سروش تهران دیسکت درمان دکتر 41025
74 سعید رحمانیان کوشکی تهران دیسکت درمان دکتر 41364
75 * تهران دیسکت درمان دکتر 40146
76 علیرضا درخشانی تهران دیسکت درمان دکتر 40579
77 جلیل سهرابی تهران دیسکت درمان دکتر 43223
78 علی اثنی عشری تهران دیسکت درمان دکتر 4530
79 علی محمد رمضانخانی تهران دیسکت درمان دکتر 45358
80 حسن کرامتی تهران دیسکت درمان دکتر 46457
81 مهردادکبيري تهران دیسکت درمان دکتر 47116
82 هاشمی نژاد تهران دیسکت درمان دکتر 47497
83 محسن صفری تهران دیسکت درمان دکتر 47698
84 علی مقدمی تهران دیسکت درمان دکتر 47800-50
85 حمیدرضا درخشانفر تهران دیسکت درمان دکتر 47879
86 فتانه فلاح تهران دیسکت درمان دکتر 48064
87 رضا سازگار تهران دیسکت درمان دکتر 49952
88 سري گيشا ن کانداکاتال تهران دیسکت درمان دکتر 50664
89 رضا فرجی تهران دیسکت درمان دکتر 50696
90 اورنگ یوسفی تهران دیسکت درمان دکتر 50747
91 اتابک فتحی راد تهران دیسکت درمان دکتر 34639
92 امیر محمد گلبخش مفرد تهران دیسکت درمان دکتر 34295
93 فرهاد ایمان فر تهران دیسکت درمان دکتر 34338
94 مهران منصوری تهران دیسکت درمان دکتر 35825
95 محمدرضا کارشناس تهران دیسکت درمان دکتر 36187
96 اسماعیل مروتی لفمجانی تهران دیسکت درمان دکتر 36563
97 شمیم نشاط تهران دیسکت درمان دکتر 37846
98 امیر هوشنگ احمدی پور تهران دیسکت درمان دکتر 34396
99 مصطفی کیان پور تهران دیسکت درمان دکتر 37245
100 حسین علاقه بند تهران دیسکت درمان دکتر 37424
101 محمود سدیدی تهران دیسکت درمان دکتر 29535
102 مریم باباخانی تهران دیسکت درمان دکتر 30074
103 فریدالدین معصومی تهران دیسکت درمان دکتر 30405
104 مریم مهرآبادی تهران دیسکت درمان دکتر 30833
105 اردشیر روحی تهران دیسکت درمان دکتر 30855
106 اردشیر روحی تهران دیسکت درمان دکتر 30855
107 مهدی محمدی تهران دیسکت درمان دکتر 31458
108 سیمین اسماعیلی نیه تهران دیسکت درمان دکتر 31597
109 محسن معصومی تهران دیسکت درمان دکتر 32376
110 زین العابدین شریفی سیستانی تهران دیسکت درمان دکتر 15637
111 سید محمد رضا فروزان ابراهیمی تهران دیسکت درمان دکتر 11400
112 سید سجاد حسینی چمنی تهران دیسکت درمان دکتر 126868
113 علیرضا قربانی پرور تهران دیسکت درمان دکتر 138630
114 غلامرضا جعفر زاده فرد تهران دیسکت درمان دکتر 23393
115 احمد قاسمی نژاد بند پی تهران دیسکت درمان دکتر 2349
116 فرشاد عبدالعزیزی تهران دیسکت درمان دکتر 23776
117 رحیم زنده دل تهران دیسکت درمان دکتر 24676
118 ناصر رشیدی تهران دیسکت درمان دکتر 24990
119 همن حقیقی تهران دیسکت درمان دکتر 27995
120 فریدون طالبی تهران دیسکت درمان دکتر 82267
121 کریمی سونو تهران دیسکت درمان دکتر 21
122 دکتر از طرف گل پور تهران دیسکت درمان دکتر 1
123 کبرا سرزعیم تهران دیسکت درمان دکتر 1004618
124 اکبر واعظی تهران دیسکت درمان دکتر 10055216
125 خوشخبر تهران دیسکت درمان دکتر 101833
126 هوشنگ خجسته تهران دیسکت درمان دکتر 1046
127 رقیه شاهقلی تهران دیسکت درمان دکتر 104744
128 کبرا سر زعیم تهران دیسکت درمان دکتر 100461
129 بهروز خوش خبر شبستری تهران دیسکت درمان دکتر 1562
130 ابوالفضل مداح تهران دیسکت درمان دکتر 81185
131 فرج الهی تهران دیسکت درمان دکتر 14369
132 محمد فرهد تهران دیسکت درمان دکتر 25266
133 سیمین اسمعیلی نیه تهران دیسکت درمان دکتر 31597
134 علی هاشمی نژاد تهران دیسکت درمان دکتر 47497
135 فرهادی روحی بنیاد تهران دیسکت درمان دکتر 34476
136 حسین ثانی تهران دیسکت درمان دکتر 122837
137 حمید محمد نژاد تهران دیسکت درمان دکتر 114594
138 مهران امین دزفولی تهران دیسکت درمان دکتر 55730
139 مهرداد کیاستی تهران دیسکت درمان دکتر 50020
140 مهدی سواری تهران دیسکت درمان دکتر 63234
141 احمد فاضلی تهران دیسکت درمان دکتر 66831
142 فاطمه حجازی تهران دیسکت درمان دکتر 38416
143 بابک پور قلیچ تهران دیسکت درمان دکتر 59335
144 حسن صمیمی تهران دیسکت درمان دکتر 77973
145 محمد قصرانی تهران دیسکت درمان دکتر 50177
146 زهرا اسلام پسند تهران دیسکت درمان دکتر 62216
147 محسن رضوانی تهران دیسکت درمان دکتر 83928
148 عباس سعیدی تهران دیسکت درمان دکتر 65192
149 افشین عطاء تهران دیسکت درمان دکتر 85470
150 شهریار موسوی نژاد تهران دیسکت درمان دکتر 53135
151 احمد نعیمی فر تهران دیسکت درمان دکتر 48978
152 عبدالرضا دیرافزون تهران دیسکت درمان دکتر 43219
153 صفا ملک فر تهران دیسکت درمان دکتر 95528
154 محمودرضا خزاعی تهران دیسکت درمان دکتر 36061
155 مسعود احمدی تهران دیسکت درمان دکتر 25551
156 دانش حیدری تهران دیسکت درمان دکتر 20574
157 حمید رضا کیانی تهران دیسکت درمان دکتر 65666
158 عبد ا… فرج اللهی تهران دیسکت درمان دکتر 14369
159 ابولفضل تاجیک قشقایی تهران دیسکت درمان دکتر 90004
160 ناصر سلیمانی تهران دیسکت درمان دکتر 5583
161 بابک نوید تهران دیسکت درمان دکتر 67936
162 مسعود اشراق تهران دیسکت درمان دکتر 37538
163 سید کاظم زمانی تهران دیسکت درمان دکتر 43175
164 رحمان شهام تهران دیسکت درمان دکتر 26155
165 فروغ زمان تهران دیسکت درمان دکتر 31687
166 مژگان فرنوش تهران دیسکت درمان دکتر 45815
167 محمد جواد اکبری ماکویی تهران دیسکت درمان دکتر 131348
168 اکبر مظاهری تهران دیسکت درمان دکتر 35830
169 محسن اسکندری تهران دیسکت درمان دکتر 44351
170 سهیل گل بابا پور تهران دیسکت درمان دکتر 28371
171 مهرداد روح نیا تهران دیسکت درمان دکتر 44318
172 احمد حیدری دهویی تهران دیسکت درمان دکتر 47473
173 یحیی پولادی تهران دیسکت درمان دکتر 18502
174 یونس حیدری تهران دیسکت درمان دکتر 41915
175 محمد علی جلالی نژاد تهران دیسکت درمان دکتر 50601
176 محمد صالح سلگی تهران دیسکت درمان دکتر 74631
177 رقیه شاه قلی تهران دیسکت درمان دکتر 104744
178 پیروز اسماعیلی تهران دیسکت درمان دکتر 39428
179 علی احیا تهران دیسکت درمان دکتر 48443
180 پروانه پرویزی تهران دیسکت درمان دکتر 55850
181 محمود رضا اصغر پور تهران دیسکت درمان دکتر 67729
182 محمدرضا کاظمی تهران دیسکت درمان دکتر
183 ناهید صمندری تهران دیسکت درمان دکتر 38157
184 میترا پورعبدالهی تهران دیسکت درمان دکتر 79824
185 شمس تهران دیسکت درمان دکتر 76020
186 فریدون طالبی تهران دیسکت درمان دکتر 82267
187 ایرج حاجتی تهران دیسکت درمان دکتر 83296
188 محمد رضایی تهران دیسکت درمان دکتر 87624
189 کاظم مقيمي گلي جان تهران دیسکت درمان دکتر 87793
190 داوود ترکمان تهران دیسکت درمان دکتر 91890
191 سید اصغر کوچک کوثری تهران دیسکت درمان دکتر 94307
192 محمود ایلبگی بختیاری تهران دیسکت درمان دکتر 66905
193 حبیب صفری نیا تهران دیسکت درمان دکتر 65264
194 پروین حسن زاده تهران دیسکت درمان دکتر 65652
195 احمد علی گل آقایی تهران دیسکت درمان دکتر 64362
196 حسین اسدیان تهران دیسکت درمان دکتر 63442
197 سید مهدی طباطبایی تهران دیسکت درمان دکتر 74250
198 محمد آفریده ثانی تهران دیسکت درمان دکتر 73044
199 محمود گشانی تهران دیسکت درمان دکتر 74889
200 سید مهرداد بنی هاشمی تهران دیسکت درمان دکتر 75092
201 کورش میرزایی تهران دیسکت درمان دکتر 68454
202 محمد یزدیان تهران دیسکت درمان دکتر 68943
203 فضل الله شکرخواه تهران دیسکت درمان دکتر 49267
204 محمد کیمیایی تهران – اسلامشهر دیسکت درمان دکتر 45898
205 نادر رضایی تهران – شهریار دیسکت درمان دکتر 25708
206 عباس خوش نظر تهران دیسکت درمان دکتر 36267
207 علی اکبر پویان تهران دیسکت درمان دکتر 59438
208 ناصر پور اسمی جوپار دیسکت درمان دکتر 98109
209 ناصر پوراسمی جوپار کرمان دیسکت درمان دکتر 98109
210 ابراهیم محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 32512
211 محمود ستائی مختاری جیرفت دیسکت درمان دکتر 115599
212 وحید سراج القوم جیرفت دیسکت درمان دکتر 76786
213 محمد دلفاردی-درمانگاه جیرفت دیسکت درمان دکتر 76716
214 محمود امیر میجانی جیرفت دیسکت درمان دکتر 25424
215 منصور بهمنی جیرفت دیسکت درمان دکتر 25358
216 محمدرضا بیرجندی جیرفت دیسکت درمان دکتر 69393
217 رستمی جیرفت دیسکت درمان دکتر 93381
218 ابوالقاسم امیر محمودی جیرفت دیسکت درمان دکتر 82699
219 نصری علیرضا جیرفت دیسکت درمان دکتر 32400
220 محمد معین دهش جیرفت عمومی دیسکت درمان دکتر 157734
221 رضا عامری چهاردنگه دیسکت درمان دکتر 57650
222 غلامرضا جلالی منش خراسان شمالی دیسکت درمان دکتر 25670
223 عارف روحانی خراسان شمالی دیسکت درمان دکتر 40146
224 علی امیری خرم آباد دیسکت درمان دکتر 42701
225 منصوره غلام دزفولی خوزستان دیسکت درمان دکتر 52349
226 محسن حقیقی زاده خوزستان دیسکت درمان دکتر 59190
227 سید عیسی معاشی خوزستان دیسکت درمان دکتر 60185
228 اردشیر معماری خوزستان دیسکت درمان دکتر 99261
229 مهران ذاکر کیش خوزستان شادگان دیسکت درمان دکتر 68498
230 عبدالرضا فرج نژاد خوزستان شوش دانیال دیسکت درمان دکتر 37234
231 خدارحم پورفرزی خوزستان گتوند دیسکت درمان دکتر 76270
232 نگین میر موسوی دزفول دیسکت درمان دکتر 149622
233 غلامرضا نیرو بخش دزفول دیسکت درمان دکتر 47761
234 بهروز رفیعی دزفول دیسکت درمان دکتر 45400
235 محمدرضا باباخان دزفول دیسکت درمان دکتر 42831
236 عبدالعمیر حقیقی زاده دزفول دیسکت درمان دکتر 37100
237 فرخنده قدرتی دزفول دیسکت درمان دکتر 38463
238 محمدعلی ابراهیمی دزفول دیسکت درمان دکتر 28427
239 محمد قلمبر دزفول دیسکت درمان دکتر 21246
240 قاسم ساعدی دزفول دیسکت درمان دکتر 83623
241 عباس احمدی دلیحان دیسکت درمان دکتر 36695
242 روح انگیز خادم زاده دهدشت کهکیلویه یاسوج دیسکت درمان دکتر 111128
243 خانم مهدیه حاج ملک رابر دیسکت درمان دکتر 92944
244 سید مسعود اصولی دزفولی رامشیر دیسکت درمان دکتر 153664
245 مهردادبنابهبهانی رامهرمز دیسکت درمان دکتر 74884
246 سعید خدابخشی رامهرمز خوزستان دیسکت درمان دکتر 27748
247 رضا رحمانی راور دیسکت درمان دکتر 85039
248 محمدعلی پیشگویی راور دیسکت درمان دکتر 74619
249 سعید راد رباط کریم دیسکت درمان دکتر 110183
250 امیر قادی پاشا رباط کریم تهران دیسکت درمان دکتر 102762
251 سید عبدالرضا مرتضوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 11443
252 سید مسلم – حیدری خور میزی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 117604
253 سید مسلم حیدری رفسنجان دیسکت درمان دکتر 117604
254 علیرضا جباری ظهیر رفسنجان دیسکت درمان دکتر 75380
255 زهر افخمی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 1225ب
256 هاشمی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 83509
257 هانیه فلاحتی پور رفسنجان دیسکت درمان دکتر ب1356
258 علیرضا عرب علیدوستی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 58010
259 حسین آذین رفسنجان دیسکت درمان دکتر 75703
260 علیرضا قاضی زاده اجسایی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 87659
261 محمد رضا میرزایی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 80433
262 محمد یزدی پور رفسنجان دیسکت درمان دکتر 7804
263 جباری رفسنجان دیسکت درمان دکتر 75380
264 فریدالدین معصومی کیو رودهن تهران دیسکت درمان دکتر 30405
265 ابوالفضل تاجیک ری دیسکت درمان دکتر 90004
266 فرشته هاشمی زابل دیسکت درمان دکتر 26250
267 نرجس نظری زابل دیسکت درمان دکتر نسخه زن
268 علیرضا دانش شهرکی زاهدان دیسکت درمان دکتر 63426
269 محمد رجبی زاهدان دیسکت درمان دکتر 53368
270 مجید علیخانی زرند دیسکت درمان دکتر 126163
271 سید امجد نبوی زاده زرند دیسکت درمان دکتر 134891
272 محمد حسین مجیدی زرند دیسکت درمان دکتر 147534
273 مجید علیخانی زرند دیسکت درمان دکتر 126163
274 رحمان حسن زاده زرند دیسکت درمان دکتر 59289
275 ضیاء الدینی زرند دیسکت درمان دکتر 105977
276 فائزه هاشمی زرند دیسکت درمان دکتر 1111111
277 محمد منصوری زرند دیسکت درمان دکتر 89889
278 مهدی اسدی زرندی زرند دیسکت درمان دکتر 34956
279 محمدرضا سالاری زرند دیسکت درمان دکتر 66106
280 احمد مهدیزاده گیسکی زرند دیسکت درمان دکتر 29470
281 مسعود پور دندانپزشک زرند کرمان دیسکت درمان دکتر 107252
282 شریف نیا ساوه دیسکت درمان دکتر 123684
283 معصومه تقوی ساوه دیسکت درمان دکتر 90855
284 مصطفی کارگر ساوه دیسکت درمان دکتر 40690
285 شمس الله جوادی سومعه سرا دیسکت درمان دکتر 85142
286 پورمرادیان برفه اکبر سیرجان دیسکت درمان دکتر 93972
287 رضوی موسی رحمت الله سیرجان دیسکت درمان دکتر 52693
288 امیر جهانشاهی سیرجان دیسکت درمان دکتر 34603
289 رفیعی – محمودی سیرجان دیسکت درمان دکتر 86447
290 درویش نژاد شاه بداغی سیرجان دیسکت درمان دکتر 968610
291 محمدرضا باغبانی سیستان و بلوچستان دیسکت درمان دکتر 79064
292 هادی نیکو سخن شادگان خوزستان دیسکت درمان دکتر 55624
293 عاطفه حبیب نیا شازند مرکزی دیسکت درمان دکتر 151379
294 نیلوفر جهانگیر شاهرود دیسکت درمان دکتر ۵۴۵۵۱
295 رضا کلینی شاهرود دیسکت درمان دکتر 30380
296 احسانی کرمان دیسکت درمان دکتر 114525
297 سید احمد حسنی شهربابک دیسکت درمان دکتر 73910
298 حسین بهزادی شهربابک دیسکت درمان دکتر 78206
299 سید حسین میرحسینیان شهربابک دیسکت درمان دکتر 61820
300 سعدالله قربانی شهربابک دیسکت درمان دکتر 26447
301 امان الله زین الدینی شهربابک دیسکت درمان دکتر 35310
302 سعادت معصومی شهربابک دیسکت درمان دکتر 35308
303 حسین زین الدینی میمند شهربابک دیسکت درمان دکتر 43339
304 ابولقاسم مشهدی محمد اسماعیل شهربابک دیسکت درمان دکتر 57486
305 محمد امیر کافی شهربابک دیسکت درمان دکتر 76261
306 سید مهدی موسوی شهریار دیسکت درمان دکتر 86407
307 رائیکا منصوری گندمانی شهریار دیسکت درمان دکتر 83865
308 سید مهدی سید هدایت شهریار دیسکت درمان دکتر 63719
309 محمدرضا طهماسب پور شهریار دیسکت درمان دکتر 6912
310 فریدون صفی شهریار دیسکت درمان دکتر 45799
311 ماندانا پاپن شهریار دیسکت درمان دکتر 53781
312 گارو آواکیان شهریار دیسکت درمان دکتر 34278
313 نادره محصول شهریار دیسکت درمان دکتر 34384
314 عبدالکاظم برتینا شهریار دیسکت درمان دکتر 35474
315 حجت شهبازی فر شهریار دیسکت درمان دکتر 22756
316 عبدالعزيز حجازی شوش دیسکت درمان دکتر 74334
317 عبدالعزیز حجازی شوش دنیال دیسکت درمان دکتر 74334
318 رضا عظیمی شوشتر دیسکت درمان دکتر 42496
319 مربم علیزاده شوشتر دیسکت درمان دکتر 78622
320 لیلاحاتمی شیراز دیسکت درمان دکتر 56297
321 تولایی جاجایی شیراز فسا دیسکت درمان دکتر 48657
322 حسین زارع شیروان خراسان شمالی دیسکت درمان دکتر 67920
323 اشرف السادات مرضوی طبس دیسکت درمان دکتر 51969
324 محمد حسن یونسی طبس دیسکت درمان دکتر 21938
325 مهرداد زمانی طبس بیرجند دیسکت درمان دکتر 45804
326 فرشته پیشاهنگ فارس داراب دیسکت درمان دکتر 33401
327 اقبالی فردیس کرج دیسکت درمان دکتر 23413
328 یاسین جاری فسا دیسکت درمان دکتر 154821
329 محسن جوهری فسا شیراز دیسکت درمان دکتر 131378
330 مجید بهشتی پور رفسنجان دیسکت درمان دکتر 51572
331 ایوب عطایی فیروز اباد دیسکت درمان دکتر 37727
332 علیه فارابی قاین دیسکت درمان دکتر 111562
333 اسماعیل پور مقدم قاین دیسکت درمان دکتر 75261
334 منصور باغ خاصی قدس تهران دیسکت درمان دکتر 44475
335 حسین رضوی قم دیسکت درمان دکتر 55493
336 زهرا امامی قم دیسکت درمان دکتر 118551
337 جابر مازندرانی گرگان دیسکت درمان دکتر 48953
338 نماینده مفیدی گلستان مفیدی دیسکت درمان دکتر 0
339 محمدرضا منصوری گیلان آستانه اشرفیه دیسکت درمان دکتر 19407
340 حمید میرزا جانی لالی دیسکت درمان دکتر 11051
341 ابراهیم کریمی لالی دیسکت درمان دکتر 99237
342 آرش بیکی محلات اراک دیسکت درمان دکتر 137553
343 سید ابولفضل جلالی مرکزی دیسکت درمان دکتر ۹۰۶۶۰
344 بهمن محمودی مرکزی خمین دیسکت درمان دکتر 23683
345 نگین میر موسی مسجد سلیمان دیسکت درمان دکتر 149622
346 اسماعیلی مسجد سلیمان دیسکت درمان دکتر
347 دشتی شجاعی قادری اسماعیل مسجد سلیمان دیسکت درمان دکتر
348 حبیب دوست مسجد سلیمان دیسکت درمان دکتر 52550
349 عبدالله کردی مشهد دیسکت درمان دکتر 121463
350 قربانعلی صفدری مشهد دیسکت درمان دکتر 11111
351 مریم شاه علی مشهد دیسکت درمان دکتر 47614
352 شاپور منصور سمایی ملارد دیسکت درمان دکتر 49156
353 سلامت ملارد دیسکت درمان دکتر 50
354 فرزین موید ملارد دیسکت درمان دکتر 47467
355 ایرج فیروز آبادی ملارد دیسکت درمان دکتر 68443
356 مجید جهانی کلویری مقدم ملارد دیسکت درمان دکتر 91601
357 مجتبی اصغری ملایر -اصفهانی دیسکت درمان دکتر 144008
358 مرتضی بیانی رییس بهداشت منوجان منوجان دیسکت درمان دکتر 98934
359 محمد فرزاد کیا نوق رفسنجان دیسکت درمان دکتر 98588
360 محمد حسن شاکری حسین آباد ورامین دیسکت درمان دکتر 98343
361 صدیقه جعفریان کازرون دیسکت درمان دکتر 76529
362 خاطره سپر هم کازرون دیسکت درمان دکتر 80360
363 شیرین تارج لو کازرون دیسکت درمان دکتر 75162
364 اسیه طازاوی کازرون دیسکت درمان دکتر 41087
365 عبدالرضا رییسی کریمی کازرون دیسکت درمان دکتر 46176
366 فاطمه امامی متخصص زنان کازرون دیسکت درمان دکتر 119369
367 فاطمه امامی کازرون دیسکت درمان دکتر 119369
368 صدیقه جعفریان داخلی کازرون دیسکت درمان دکتر 76529
369 حمید غفاری کازرون اهواز دیسکت درمان دکتر 52377
370 سید حسین احمدمیری کرج دیسکت درمان دکتر 59241
371 علیرضا ابراهیمی کرج دیسکت درمان دکتر 29356
372 ساسان شرقی کرج دیسکت درمان دکتر 32486
373 دکتر ترکان کرج دیسکت درمان دکتر 1010101
374 دکتر عزیز اللهی کرمان دیسکت درمان دکتر 18164
375 نعمت الله کرمان دیسکت درمان دکتر
376 قدیری کرمان دیسکت درمان دکتر
377 فرج پور کرمان دیسکت درمان دکتر
378 محمد فرج پور کرمان دیسکت درمان دکتر 23287
379 کرام الدین ترابی کرمان دیسکت درمان دکتر 11110
380 پهلوان شمسی میبدی کرمان دیسکت درمان دکتر 81714
381 سید حسین عالم زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 29749
382 بهرام پورسیدی کرمان دیسکت درمان دکتر 29309
383 ژینوس صراف زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 39288
384 معصومه مرادی اطفال کرمان دیسکت درمان دکتر 28146
385 محمدرضا محمد حسین زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 24776
386 معصومی محمد کرمان دیسکت درمان دکتر 23991
387 قاسمی کرمان دیسکت درمان دکتر 22132
388 منشی قاضی میر سعید کرمان دیسکت درمان دکتر 77864
389 متوسلی کرمان دیسکت درمان دکتر 42694
390 رضوی و ویدا میرزا باغینی کرمان دیسکت درمان دکتر 26477
391 شهدادی کرمان دیسکت درمان دکتر 19979
392 علوی سید علاء الدین کرمان دیسکت درمان دکتر 15165
393 علی فروتن کرمان دیسکت درمان دکتر 25039
394 علی ابراهیمی کرمان دیسکت درمان دکتر 71094
395 فتحیه سادات حسینی کرمان دیسکت درمان دکتر 72569
396 نعمت زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 72595
397 شهبا کرمان دیسکت درمان دکتر 68123
398 غلامرضا خالوئی کرمان دیسکت درمان دکتر 64694
399 زهره فرزاد مهاجری کرمان دیسکت درمان دکتر 82357
400 غلامرضا زارع بیدکی کرمان دیسکت درمان دکتر 79385
401 جعفری علی دوست کرمان دیسکت درمان دکتر 84131
402 جهانگیر تاج دینی کرمان دیسکت درمان دکتر 17490
403 زهرا رنجبر کرمان دیسکت درمان دکتر 38818
404 مهشاد نصیر خانی کرمان دیسکت درمان دکتر 87674
405 لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر 89192
406 علی رادفر کرمان دیسکت درمان دکتر 3089
407 محمدرضا فروغی کرمان اختیار آباد دیسکت درمان دکتر 56022
408 فرخی نوری محمدرضا کرمان دیسکت درمان دکتر 56022
409 غلامعباس عزیزاللهی کرمان دیسکت درمان دکتر 18164
410 مهدی خواجه کرمان بافت دیسکت درمان دکتر 146790
411 مریم تابع کرمان دیسکت درمان دکتر 44704
412 فرهاد همایون فر کرمان راور دیسکت درمان دکتر 75600
413 سید مهدی هاشمی کرمان دیسکت درمان دکتر 71863
414 ملک محمدی کرمان دیسکت درمان دکتر 43562
415 رامین زندی کرمان دیسکت درمان دکتر 68447
416 مصطفایی کرمانشاه دیسکت درمان دکتر 0
417 گواشیری-دماوندی و کلانتری کرمان دیسکت درمان دکتر 63593-50430
418 علی کاظمی ترکی کمیته دیسکت درمان دکتر 89815
419 کریمی بیمه سلامت کهنوج دیسکت درمان دکتر
420 وحید سالاری کهنوج دیسکت درمان دکتر 93766
421 فرزاد محسن پور کهنوج دیسکت درمان دکتر 98143
422 محمد صیاد نیک کهنوج دیسکت درمان دکتر 106120
423 لطفعلی جمشیدی کهکیلویه دیسکت درمان دکتر 58794
424 برازش کهکیلویه و بویراحمد یاسوج دیسکت درمان دکتر
425 عبدالطیف رسولی کوهبنان دیسکت درمان دکتر 95453
426 عبدل لطیف رسولی کوهبنان دیسکت درمان دکتر 95453
427 مجید روشن ضمیر کوهبنان دیسکت درمان دکتر 147681
428 الهه قاضی یاسوج دیسکت درمان دکتر 83951
429 کوروش قنبری یاسوج دیسکت درمان دکتر 67691
430 مجتبی عبادتی یاسوج دیسکت درمان دکتر 65127
431 سعید قریب یاسوج دیسکت درمان دکتر 55913
432 پروین گودرزی یاسوج دیسکت درمان دکتر 57273
433 سهام صفایی یاسوج دیسکت درمان دکتر 23824
434 کرامت بنیادی نژاد یاسوج-طرف کریمی دیسکت درمان دکتر 28151
435 سوده بيات بياتاني قلب یاسوج-کریمی دیسکت درمان دکتر 120435
436 منصوره خادم دزفولی کرمان دیسکت درمان دکتر 52349
437 حسین بیگلری کرمان دیسکت درمان دکتر 60223
438 محمدرضا علمی کرمان دیسکت درمان دکتر 63195
439 علی رفیعی کرمان دیسکت درمان دکتر 66364
440 هدایت ا… سلحشوری کرمان دیسکت درمان دکتر 83461
441 هادیان پور کرمان دیسکت درمان دکتر 155977
442 امینی نژاد کرمان دیسکت درمان دکتر 52331
443 حشمت الله محمدآبادی کرمان دیسکت درمان دکتر 72038
444 حجار کرمان دیسکت درمان دکتر 18595
445 محمد سهرابی کرمان دیسکت درمان دکتر 125662
446 منوچهر صمد کرمان دیسکت درمان دکتر 53015
447 سید مرتضی عسکرپور کرمان دیسکت درمان دکتر 48883
448 عبدالحسن پترولچی کرمان دیسکت درمان دکتر 19705
449 فرج ا… قنواتی کرمان دیسکت درمان دکتر 24682
450 علی شریفی کرمان دیسکت درمان دکتر 49609
451 عبدالواحد طریحی زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 89084
452 اردوان یاراحمدی کرمان دیسکت درمان دکتر 79147
453 عبدا… اندید کرمان دیسکت درمان دکتر 85408
454 علیرضا فیاض کرمان دیسکت درمان دکتر 62453
455 شیرین سارجلو کرمان دیسکت درمان دکتر 75162
456 محسن نوروزی کرمان دیسکت درمان دکتر 5540
457 رضا نعمت زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 72595
458 کیخسرو مهربانی کرمان دیسکت درمان دکتر 5402
459 کیخسرو مهربانی کرمان دیسکت درمان دکتر 7005
460 امیر پورحسینی کرمان دیسکت درمان دکتر 109537
461 محمود خدارحمی کرمان دیسکت درمان دکتر 20344
462 پرویز حسن آبادی کرمان دیسکت درمان دکتر 5082
463 نسرین کرباسی راوری کرمان دیسکت درمان دکتر 49719
464 فرهاد سلیمانی کرمان دیسکت درمان دکتر 33746
465 علی فروتن کرمان دیسکت درمان دکتر 25039
466 وحیدرضا شهپر کرمان دیسکت درمان دکتر 50138
467 محسن فغانی کرمان دیسکت درمان دکتر 84899
468 سید علیرضا هاشمی کرمان دیسکت درمان دکتر 31629
469 محمد خالقی کرمان دیسکت درمان دکتر 5154
470 احمد دهقانی کرمان دیسکت درمان دکتر 82726
471 محمد حسن دهقانی شورکی كرمان دیسکت درمان دکتر 57783
472 آزیتا سبز کار کرمان دیسکت درمان دکتر 72210
473 منوچهر فخرشفایی کرمان دیسکت درمان دکتر 6250
474 امیر متوسلی کرمان دیسکت درمان دکتر 42694
475 مهدی میرزایی کرمان دیسکت درمان دکتر 25297
476 لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر 89192
477 رامین رجایی کرمان دیسکت درمان دکتر 66149
478 عزیز الهی کرمان دیسکت درمان دکتر
479 مهشاد نصیر خانی کرمان دیسکت درمان دکتر 87674
480 علی ملک زاده ماهان دیسکت درمان دکتر 98224
481 سحر عتیقی کرمان دیسکت درمان دکتر 111873
482 رامین رجبی مقدم کرمان دیسکت درمان دکتر 43967
483 رضا خوسفی بیرجندی کرمان دیسکت درمان دکتر 52500
484 ماندانا رضا زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 49643
485 علی اکبر خواجویی کرمان دیسکت درمان دکتر 50724
486 محمود شمسی کرمان دیسکت درمان دکتر 109314
487 مریم ابراهیمی پور زنگی آباد دیسکت درمان دکتر 83177
488 زهرا خلیلی کرمان دیسکت درمان دکتر 39838
489 مهدی ابوالحسن زاده ماهان دیسکت درمان دکتر 74320
490 علی شهیدی نژاد کرمان دیسکت درمان دکتر 18133
491 ناصر فروتن راین دیسکت درمان دکتر 43850
492 سکینه ابراهیمی کرمان دیسکت درمان دکتر 38594
493 فریبا عارف کرمان دیسکت درمان دکتر
494 مجتبی شجاعی کرمان دیسکت درمان دکتر 54536
495 حمیدرضا متولی زاده كرمان دیسکت درمان دکتر 58123
496 محمد رضا بیگ مرادی كرمان دیسکت درمان دکتر 32026
497 كیوان باقریان قطبی كرمان دیسکت درمان دکتر 87081
498 عبدالمجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر 73990
499 علیرضا رستمی پور جیرفت دیسکت درمان دکتر 86644
500 ابراهیم محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 32512
501 ابوالقاسم امیر محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 82699
502 غلامرضا رستمی جیرفت دیسکت درمان دکتر 93381
503 فرزاد دری پور جیرفت دیسکت درمان دکتر 96939
504 جمشید بهبوری چترود دیسکت درمان دکتر 82483
505 شهرام كاربخش كرمان دیسکت درمان دکتر 55898
506 محمد مهدی مقصود راین دیسکت درمان دکتر 77596
507 مژگان سجادیان كرمان دیسکت درمان دکتر 52509
508 سید محمد جواد اشرف منصوری كرمان دیسکت درمان دکتر 44023
509 محمد رضا خسروی كوهبنان دیسکت درمان دکتر 42826
510 علیرضا بهدای كرمان دیسکت درمان دکتر 47524
511 مریم عرب كرمان دیسکت درمان دکتر 51970
512 محسن صابری كرمان دیسکت درمان دکتر 61596
513 نیاز علی نظریان كرمان دیسکت درمان دکتر 22360
514 گیتانوش شهریاری كرمان دیسکت درمان دکتر 39404
515 نونا كامبین ماهان دیسکت درمان دکتر 57415
516 خدابخش اوجان كرمان دیسکت درمان دکتر 20-آت0000
517 فاطمه حسینی نسب كرمان دیسکت درمان دکتر 110323
518 هادی كاظمی پور جوپار دیسکت درمان دکتر 112005
519 سلمان مهری کرمان دیسکت درمان دکتر
520 ابو الحسن صالحی ماهان دیسکت درمان دکتر 5863
521 زهره زندكارگر كرمان دیسکت درمان دکتر 83480
522 سید ابو القاسم هاشمی امام زاده كرمان دیسکت درمان دکتر 20126
523 سلمان محمدی قناغستانی کرمان دیسکت درمان دکتر
524 ابوالحسن صالحی ماهان دیسکت درمان دکتر 5863
525 هادی کاظمی پور جوپار دیسکت درمان دکتر 112005
526 سیده حمیده مولایی کرمان دیسکت درمان دکتر 81449
527 دکترمسعود آرمان بم دیسکت درمان دکتر 78688
528 سعید ارمان بم دیسکت درمان دکتر 29463
529 سید محمد ابریشمی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 4337
530 مرتضی فرشاد شهر کرد دیسکت درمان دکتر 6341
531 افشین پور صیف الدینی شهر بابک دیسکت درمان دکتر 98808
532 محسن اقا بابایی شهر بابک دیسکت درمان دکتر 48129
533 محمد رضا خسروی برد سیر دیسکت درمان دکتر 51164
534 علی ملک زاده ماهان دیسکت درمان دکتر 98224
535 حمید رضا رجایی جیرفت دیسکت درمان دکتر 88129
536 اعظم طاهر نژاد شهر بابک دیسکت درمان دکتر 43857
537 رحمان حسین زاده زرند دیسکت درمان دکتر 59289
538 غلام رضا علی زاده برد سیر دیسکت درمان دکتر 63607
539 علی صدیقی بم دیسکت درمان دکتر 60272
540 محمدی کرمان دیسکت درمان دکتر
541 حمید رضا متولی زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 58123
542 محمد علی پیشگویی کرمان دیسکت درمان دکتر 74619
543 صدیقه عزیزی فر بم دیسکت درمان دکتر 65828
544 لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر 89192
545 رامین رجایی کرمان دیسکت درمان دکتر 66149
546 مهشاد نصیر خانی کرمان دیسکت درمان دکتر 87674
547 علی ملک زاده ماهان دیسکت درمان دکتر 98224
548 سحر عتیقی کرمان دیسکت درمان دکتر 111873
549 رامین رجبی مقدم کرمان دیسکت درمان دکتر 43967
550 رضا خوسفی بیرجندی کرمان دیسکت درمان دکتر 52500
551 ماندانا رضا زاده کرمان دیسکت درمان دکتر 49643
552 علی اکبر خواجویی کرمان دیسکت درمان دکتر 50724
553 محمود شمسی کرمان دیسکت درمان دکتر 109314
554 مریم ابراهیمی پور زنگی آباد دیسکت درمان دکتر 83177
555 زهرا خلیلی کرمان دیسکت درمان دکتر 39838
556 علی شهیدی نژاد کرمان دیسکت درمان دکتر 18133
557 ناصر فروتن راین دیسکت درمان دکتر 43850
558 مجتبی شجاعی کرمان دیسکت درمان دکتر 54536
559 مریم نظریان كرمان دیسکت درمان دکتر 22712
560 حمیدرضا متولی زاده كرمان دیسکت درمان دکتر 58123
561 محمد رضا بیگ مرادی كرمان دیسکت درمان دکتر 32026
562 كیوان باقریان قطبی كرمان دیسکت درمان دکتر 87081
563 عبدالمجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر 73990
564 علیرضا رستمی پور جیرفت دیسکت درمان دکتر 86644
565 ابراهیم محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 32512
566 ابوالقاسم امیر محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 82699
567 غلامرضا رستمی جیرفت دیسکت درمان دکتر 93381
568 فرزاد دری پور جیرفت دیسکت درمان دکتر 96939
569 جمشید بهبوری چترود دیسکت درمان دکتر 82483
570 شهرام كاربخش كرمان دیسکت درمان دکتر 55898
571 محمد مهدی مقصود راین دیسکت درمان دکتر 77596
572 مژگان سجادیان كرمان دیسکت درمان دکتر 52509
573 سید محمد جواد اشرف منصوری كرمان دیسکت درمان دکتر 44023
574 محمد رضا خسروی كوهبنان دیسکت درمان دکتر 42826
575 علیرضا بهدای كرمان دیسکت درمان دکتر 47524
576 مریم عرب كرمان دیسکت درمان دکتر 51970
577 محسن صابری كرمان دیسکت درمان دکتر 61596
578 گودرز مهربانی رابر دیسکت درمان دکتر 7032
579 نیاز علی نظریان كرمان دیسکت درمان دکتر 22360
580 گیتانوش شهریاری كرمان دیسکت درمان دکتر 39404
581 نونا كابین ماهان دیسکت درمان دکتر 57415
582 خدابخش اوجان كرمان دیسکت درمان دکتر 20-آت0000
583 فاطمه حسینی نسب كرمان دیسکت درمان دکتر 110323
584 عبدالرضا مرتضوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 11443
585 عبدالرضا مرتضوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 11443
586 محسن پور کرمان دیسکت درمان دکتر
587 آرمین درویش زاده بم دیسکت درمان دکتر 60161
588 محمد حیدری بردسیر دیسکت درمان دکتر 32716
589 ید الله پور طاهری بم دیسکت درمان دکتر 89268
590 نسیم نصیری مقدم بافت دیسکت درمان دکتر 112918
591 سید نقی طباطبایی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 19508
592 فرشید خواجه پور کهنوج دیسکت درمان دکتر 84487
593 فربرز عسکری کهنوج دیسکت درمان دکتر 59178
594 معصومه تاج پور جوپار کرمان دیسکت درمان دکتر 89812
595 فریبا متصدی زرند دیسکت درمان دکتر 46090
596 علی حجازی کهنوج دیسکت درمان دکتر 84426
597 خدا بخش اوجان چترود دیسکت درمان دکتر 1000ت-20
598 گودرز مهربانی راور کرمان دیسکت درمان دکتر 7032
599 هنگامه کریم الدینی سیرجان دیسکت درمان دکتر
600 محمد رضا بیگرامی کرمان دیسکت درمان دکتر
601 علی شهید نژاد کرمان دیسکت درمان دکتر 18133
602 مسعود اخلاقی نصب کوه بنان دیسکت درمان دکتر 81564
603 فرشید خواجه پور کهنوج دیسکت درمان دکتر 844870
604 فرزاد ناظم پور مدیری بم دیسکت درمان دکتر 51449
605 خانم ظاهر ارا جیرفت دیسکت درمان دکتر 119205
606 افشین پور سیف الدینی جیرفت دیسکت درمان دکتر 98808
607 لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر 89192
608 عبد المجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر 73990
609 محمد فرزاد کیا رفسنجان دیسکت درمان دکتر 98588
610 مرضییه یحیوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 22313
611 ایرج ابدیحی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 45135
612 علیرضا محمدی کهنوج دیسکت درمان دکتر 62045
613 ابراهیم رنجبر بم دیسکت درمان دکتر 85157
614 زهرا طهماسبی دزکی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 98287
615 ابراهیم محمدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 32512
616 علی فروتن شهر کرد دیسکت درمان دکتر 74643
617 محمد دور اندیش بم دیسکت درمان دکتر 25956
618 فریبرز عسکری کهنوج دیسکت درمان دکتر 59178
619 محمد رضا حمزه ای کهنوج دیسکت درمان دکتر 118705
620 منصور جعفری سیرجان دیسکت درمان دکتر 43108
621 منصور ناظری سیرجان دیسکت درمان دکتر 80554
622 منصور ناظری سیرجان دیسکت درمان دکتر 80554
623 هوشنگ سمایی سیرجان دیسکت درمان دکتر 5588
624 گودرز مهربانی راور کرمان دیسکت درمان دکتر 7032
625 مجید پور سینا سیرجان دیسکت درمان دکتر 37033
626 خانم دکتر فدایی کرمان دیسکت درمان دکتر
627 ایمن عبد اللهی بم دیسکت درمان دکتر 102235
628 فتیح السادات حسینی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 72569
629 کیانوش شهریاری کرمان دیسکت درمان دکتر 39404
630 بابک پوریا شهر کرد دیسکت درمان دکتر 62491
631 ابراهیم رنجبر بم دیسکت درمان دکتر 85157
632 رضا رحمانی راوری راور کرمان دیسکت درمان دکتر 85039
633 سعید پیشگویی راور کرمان دیسکت درمان دکتر 51147
634 فرشید خواجه پور کهنوج دیسکت درمان دکتر 84487
635 احمد مهدی زاده زرند دیسکت درمان دکتر 29470
636 آرمین درویش زاده ریگان دیسکت درمان دکتر 60161
637 کیوان باقریان کرمان دیسکت درمان دکتر 87081
638 فتح السادات میر حسینی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 72569
639 رضا نمک شناس بم دیسکت درمان دکتر 80593
640 سید عبد الرضا مرتضوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 11443
641 عبد المجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر 76990
642 مهساد نصیر فانی کرمان دیسکت درمان دکتر 87674
643 افشین پور صیف الدینی زرند دیسکت درمان دکتر 98808
644 محسن آقابابایی شهر بابک دیسکت درمان دکتر 48129
645 محمد رضا خسروی برسیر دیسکت درمان دکتر 51164
646 علی ملک زاده ماهان دیسکت درمان دکتر 98224
647 حمید رضا رجایی جیرفت دیسکت درمان دکتر 88129
648 اعظم طاهر نژاد شهر بابک دیسکت درمان دکتر 43857
649 علی صدیقی بم دیسکت درمان دکتر 60272
650 حسین تهماسبی کهنوج دیسکت درمان دکتر 80352
651 مرضییه یحیوی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 22413
652 مجید پرنیا سیرجان دیسکت درمان دکتر 37033
653 ولی محمد منصور بهمنی جیرفت دیسکت درمان دکتر 25358
654 علی معصومی کهنوج دیسکت درمان دکتر 72710
655 محمد یزدی پور رفسنجان دیسکت درمان دکتر 7804
656 علی رضا بهرامی کرمان دیسکت درمان دکتر 47524
657 اکبر روز بهانی شهرکرد دیسکت درمان دکتر 120434
658 اکبر روز بهانی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 120434
659 غلام رضا زارع بیدکی انار دیسکت درمان دکتر 79385
660 یاصر پیشگویی راور کرمان دیسکت درمان دکتر 109612
661 سید محمد ابراهیمی رفسنجان دیسکت درمان دکتر 4337
662 ندا عمو شاهی چهارمهال-فارسان دیسکت درمان دکتر 97505
663 جمیله طاهر نژاد شهر بابک دیسکت درمان دکتر 102993
664 شیدا جیم عبادی راد کرمان دیسکت درمان دکتر 100105
665 فریبرز عسکری کهنوج دیسکت درمان دکتر 59178
666 نازنین امینیان سیرجان دیسکت درمان دکتر 96222
667 محمد قلی عطا الهی انار دیسکت درمان دکتر 26106
668 علی رضا رستمی جیرفت دیسکت درمان دکتر 86644
669 نادر طغرلی راور کرمان دیسکت درمان دکتر 40941
670 محمد جواد اشرف منصوری کرمان دیسکت درمان دکتر 44023
671 هادی کاظمی جوپار کرمان دیسکت درمان دکتر 112005
672 فرشته راستی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 92603
673 شهرام الحمدی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 58325
674 محمد دور اندیش بم دیسکت درمان دکتر 2595
675 خدا بخش مرتضوی کشوکییه دیسکت درمان دکتر 63322
676 عبد الرضا کاسب شهر کرد دیسکت درمان دکتر 44247
677 دکتر دهکردی شهر کرد دیسکت درمان دکتر 57388
678 محمد نیک ورز انار دیسکت درمان دکتر 55554
679 الهام صفاری برسیر دیسکت درمان دکتر 124549
680 مریم احمدیان شهرکرد کیان دیسکت درمان دکتر 66983
681 علی طاهریان شهرکرد دیسکت درمان دکتر 82089
682 غلام رضا رستمی نژاد جیرفت دیسکت درمان دکتر 93381
683 ایرج محمدی شهرکرد-فارسان دیسکت درمان دکتر 58310
684 سهیلا مشرف شهرکرد دیسکت درمان دکتر 47469
685 ناصر فروتن راین دیسکت درمان دکتر 43850
686 ید الله رشیدی جیرفت دیسکت درمان دکتر 62853
687 عماد الدین محمودی سیرجان دیسکت درمان دکتر 86447
688 علی رضا محمدی کهنوج دیسکت درمان دکتر 62045
689 محمد فرزاد کیا نوق-بهرمان دیسکت درمان دکتر 98588

پزشکان متخصصی که نرم افزار های شرکت ما را نصب کرده اند

1 دکتر حمیدرضا نصری مدیریت کلینیک درمان دکتر قلب وعروق 26103
2 دکتر منصور موذن زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر قلب وعروق 25232
3 دکتر شفیعی سوسن مدیریت کلینیک درمان دکتر زنان و زایمان 51212
4 دکتر محمد عزت آبادی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 47830
5 دکتر محمد نعیم احراری نرم افزار طبیب درمان دکتر توانبخشی 63028
6 دکتر ژینوس صراف زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر کودکان 39288
7 دکتر حسین کرمی مدیریت کلینیک درمان دکتر ارولوژیست 68326
8 دکتر افسانه صاحب الزمانی مدیریت کلینیک درمان دکتر کودکان 31425
9 دکتر ناهید افتخاری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان 25547
10 دکتر زهرا حیدری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان 39042
11 دکتر منصور اثنی عشری نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی 56986
12 دکتر محمد محمد باقری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص عفونی 83590
13 دکتر فاطمه میرزایی پور نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب وعروق 24819
14 دکتر فائقه فدایی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 28870
15 دکتر رحیم یوسف زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 3483
16 دکتر محبوبه امیر میجانی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 42084
17 دکتر بهرام پور سیدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 29309
18 دکتر رفعت معتمدی نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 43076
19 دکتر احمد شفایی نرم افزار طبیب درمان دکتر ریه 64552
20 دکتر هوشنگ علایی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 11793
21 دکتر مهدی حیات بخش نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 24672
22 دکتر طیبه نادری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 29635
23 دکتر منصور قزوینی نرم افزار طبیب درمان دکتر ENT 64723
24 دکتر فرهاد اباذری نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشک 64532
25 دکتر منوچهر سنجری نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشک 88567
26 دکتر محمد رضا اقبالی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص حلق و بینی 25041
27 دکتر فرشید درویش دماوندی نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست 74001
28 دکتر میترا صفری پور نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 37492
29 دکتر بهجت سجادی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 44493
30 دکتر منصور دادالهی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشک 66731
31 دکتر جهانگیر تاج الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب وعروق 17490
32 دکتر سید وحید احمدی طباطبایی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 47885
33 دکتر مسعود امینی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص ریه 53311
34 دکتر احمد مهدی پور نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی گوارش 26697
35 دکتر علی دماوندی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص گوش و حلق 63593
36 دکتر مهدیه شادکام فرخی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 73755
37 دکتر باقر بحرینی نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش و حلق و بینی 25644
38 دکتر مینو مهین نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 32116
39 دکتر مسعود دیلمی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح قلب 40493
40 دکتر اصغر روشندل نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی – ریه و دیابت 23670
41 دکتر مهدی ملك زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص چشم 23250
42 دکتر سید مهدی سید میرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص گوارش و كبد 39164
43 دکتر فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی قلب و عروق 97507
44 دکتر فریباعارف داربی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 53740
45 دکتر سید شهاب بنی هاشم نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 93416
46 دکتر حمد الله سعیدی نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 39413
47 دکتر اعظم خیرمند پاریزی نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش و حلق و بینی 55845
48 دکتر افسانه فرود نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص قلب 32013
49 دکتر محمد رضا اقبالي نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص گوش و حلق 25041
50 دکتر بهزاد سرور عظيم زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 29322
51 دکتر اثني عشري نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 56986
52 فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح قلب و عروق 97507
53 محبوبه وفا دوست نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 25512
54 شهلا صفاریان نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 26058
55 سعید مداحیان نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 52497
56 بهجت کلانتری خاندانی نرم افزار طبیب درمان دکتر انکولوژی 50420
57 علیرضا ریئس زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 50071
58 بی بی مهناز عالی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24533
59 بابک با وفا نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 56598
60 فاطمه عزیزیان نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 79190
61 بهناز صدیقی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب
62 فروزنده خواجه پور نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح مغز و اعصاب 32933
63 زهرا ترابی پاریزی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو 56556
64 حمید زینلی نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 23642
65 فرزانه غضنفری نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص کلیه 25153
66 صدیف درویش مقدم نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص گوارش 26013
67 سعیده فرج زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو 32151
68 طاهره نامجو نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 42769
69 مهدی رضایی زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص جراحی عمومی 67012
70 محمد جواد خسروی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 25390
71 ایراندخت مهری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24501
72 ماه بانو معصوم زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی 83430
73 حسین اباذری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص قلب 25289
74 ناهید شفیع زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 56587
75 فروغ فرج پور نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص داخلی 62181
76 عبدالعلی مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص کودکان 77102
77 سید جلال الدین جلالی نرم افزار طبیب درمان دکتر چشم پزشکی 16566
78 زهرا رهنما نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست و مو 23032
79 محمد رضا اکبریان نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 13564
80 احمد رضا ذبیحی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 49113
81 سید حسن مغیری نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 12892
82 احمد امیر کافی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص اعصاب و روان 40618
83 هاله سعید نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 49597
84 حمید رضا بهجتی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 29052
85 مریم نظریان نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی 22712
86 نوید خلیلی نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 76227
87 الهام فرخ گیسو ر نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص دندانپزشكی
88 زهرا كامیابی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24714
89 زهرا ثانی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24242
90 علیرضا هنرمند نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 45013
91 صدیقه حمزه نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 53071
92 پورطاهری نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 89766
93 فرهاد اله توكلی نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 89336
94 فریبا عارف دارابی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 53740
95 داود اطهری كیا نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 69774
96 علی كمالی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص عفونی 55556
97 رحمدل افشار منش نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 22526
98 علی شیخ شعاعی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 22973
99 شهابی نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص عفونی 57778
100 فرهاد اسدی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص قلب و عروق
101 بتول رضایی نسب نرم افزار طبیب درمان دکتر كودكان و نوزادان 29180
102 محمد رضا سیف الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشكی 111216
103 محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 22489
104 فاطمه باقری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو
105 عباس پرند نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش حلق بینی 4818
106 علی اصغر كتابچی نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 16985
107 گودرز مهربانی نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی 7032
108 میترا ثمره فكری نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص ریه
109 ابراهیم محمودی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب و عروق 54223
110 حمید رضا نقدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 66125
111 علی خردمند نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 91595
112 سیده حمدیه مولایی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو 81449
113 مریم تابع نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست و مو 44704
114 اقای شهبا نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح مغز و اعصاب
115 دکتر علی راد فر نرم افزار طبیب درمان دکتر عفونی 30892
116 حمید اقابابایی بابکی نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 17765
117 محسن بحرینی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح دندان پزشک 88330
118 سید کاظم مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 70438
119 علی رضا پور ابراهیمی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 49693
120 ناصر شهابی نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر عفونی 57778
121 مجید وارث وزیریان نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 71465
122 محمد معصومی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب 23991
123 اردستانی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 80141
124 فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح قلب و عروق 97507
125 محبوبه وفا دوست نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 25512
126 شهلا صفاریان نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 26058
127 سعید مداحیان نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 52497
128 بهجت کلانتری خاندانی نرم افزار طبیب درمان دکتر انکولوژی 50420
129 علیرضا ریئس زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 50071
130 بی بی مهناز عالی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24533
131 بابک با وفا نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 56598
132 فاطمه عزیزیان نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 79190
133 بهناز صدیقی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب
134 فروزنده خواجه پور نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح مغز و اعصاب 32933
135 زهرا ترابی پاریزی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو 56556
136 حمید زینلی نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 23642
137 فرزانه غضنفری نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص کلیه 25153
138 صدیف درویش مقدم نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص گوارش 26013
139 سعیده فرج زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو 32151
140 طاهره نامجو نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 42769
141 مهدی رضایی زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص جراحی عمومی 67012
142 محمد جواد خسروی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 25390
143 ایراندخت مهری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24501
144 ماه بانو معصوم زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی 83430
145 حسین اباذری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص قلب 25289
146 ناهید شفیع زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 56587
147 فروغ فرج پور نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص داخلی 62181
148 عبدالعلی مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص کودکان 77102
149 سید جلال الدین جلالی نرم افزار طبیب درمان دکتر چشم پزشکی 16566
150 زهرا رهنما نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست و مو 23032
151 محمد رضا اکبریان نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 13564
152 احمد رضا ذبیحی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 49113
153 مهدی ابوالحسن زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی 74320
154 سید حسن مغیری نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 12892
155 احمد امیر کافی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص اعصاب و روان 40618
156 هاله سعید نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 49597
157 حمید رضا بهجتی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 29052
158 نوید خلیلی نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 76227
159 الهام فرخ گیسو ر نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص دندانپزشكی
160 زهرا كامیابی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24714
161 زهرا ثانی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 24242
162 علیرضا هنرمند نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 45013
163 صدیقه حمزه نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان و زایمان 53071
164 پورطاهری نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 89766
165 فرهاد اله توكلی نرم افزار طبیب درمان دکتر روانپزشک 89336
166 فریبا عارف دارابی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 53740
167 داود اطهری كیا نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 69774
168 علی كمالی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص عفونی 55556
169 رحمدل افشار منش نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 22526
170 علی شیخ شعاعی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 22973
171 شهابی نژاد نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص عفونی 57778
172 فرهاد اسدی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص قلب و عروق
173 بتول رضایی نسب نرم افزار طبیب درمان دکتر كودكان و نوزادان 29180
174 محمد رضا سیف الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشكی 111216
175 محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 22489
176 فاطمه باقری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست و مو *
177 عباس پرند نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش حلق بینی 4818
178 علی اصغر كتابچی نرم افزار طبیب درمان دکتر اورولوژی 16985
179 میترا ثمره فكری نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص ریه
180 ابراهیم محمودی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب و عروق 54223
181 حمید رضا نقدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 66125
182 علی خردمند نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 91595
183 نوح افشار نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 78593
184 افشین میرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست 58184
185 سید فریدون افضلی نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 26369
186 فاطمه باقری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست 29805
187 علی گلشیری نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش حلق بینی 28734
188 فاطمه عظیمی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 92959
189 مهدی کریمی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 92138
190 مجید ملاحسینی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 63010
191 محمود بهمنش نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی قلب 13892
192 وحید میرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق گوارش 40785
193 سید محمد علی سجادی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص داخلی 26023
194 امین دخت امینیان نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص قلب 18731
195 فاطمه ظاهر ارا نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان 119205
196 یزدان قندی نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 74640
197 نیاز علی نظریان نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی غدد 22360
198 محمد وفایی شامی نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 25448
199 زهرا محیت نرم افزار طبیب درمان دکتر پوست 25448
200 عباس داد اللهی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 83619
201 محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 22489
202 محمد رضا محمدی نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 78674
203 رضا تاج الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص کودکان 57323
204 مریم میرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص زنان 64327
205 ناهید مسعود پور نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان 26005
206 محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 22489
207 فاطمه عظیمی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 92959
208 حمید رضا رستکار پناه نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 92778
209 مالک بهمنی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 200151
210 سید احسان ابریشمی نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 70637
211 فتانه مختری نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 70946
212 علی اصغرکتابچی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارو لوژی 16985
213 مازیار معصومی نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش حلق بینی 63823
214 ثمره فکری نرم افزار طبیب درمان دکتر ریه 34982
215 آقا محمد حسینی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 45184
216 زهرا کامیابی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص زنان 24714
217 بتول صفایی نصب نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 29180
218 ایران دخت مهری ماهانی نرم افزار طبیب درمان دکتر 24501
219 تاج الدینی جهان گیر نرم افزار طبیب درمان دکتر
220 دکتر محمودی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب وعروق 54223
221 حمید رضا نقدی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 66125
222 بتول رضایی نصب نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 29180
223 زهره رجایی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 82209
224 عباس داد اللهی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 83619
225 محمدخادمی زاده نرم افزار طبیب درمان دکتر تخصص داخلی 25206
226 رضا شجاعیان نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی 86498
227 جحت الله یزدان شناس نرم افزار طبیب درمان دکتر دارو ساز 1536
228 فریبا متصدی نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 46090
229 دکترخردمند نرم افزار طبیب درمان دکتر
230 نرگس زند وکیلی نرم افزار طبیب درمان دکتر چشم 93887
231 علی اضغر بلند اختر نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 20895
232 ماشاء الله افتخاری نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 74693
233 وزیریان نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 20895
234 علی اضغر بلند اختر نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 20895
235 هاله سعید نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 49592
236 شکوفه درختان نرم افزار طبیب درمان دکتر کودکان نوزاد 38642
237 وزیریان نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 71465
238 مرین حسین لو نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 38627
239 حمید آقابابایی بابکی نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 17756
240 وزیریان نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 71465
241 سعید مبارک نرم افزار طبیب درمان دکتر
242 فرقانی راد نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 66628
243 نرگس امینی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 45454
244 محمود میر حسینی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص غدد 27406
245 علی گلشیری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص گوش حلق بینی 28734
246 محمد جمالی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص کلیه 19708
247 روح الله میر کهنوجی نرم افزار طبیب درمان دکتر عمومی دندان پزشک 106054
248 سعید ستاریان نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان زایمان 1621
249 حمیده نصری نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص فوق کلیه 31459
250 محمد علی پیشگویی نرم افزار طبیب درمان دکتر 747619
251 مهدی الله وردی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 92486
252 سید محمد علی سجادی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی 26023
253 وحید میرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق داخلی 40785
254 عزت الله خالقی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 26615
255 حجت کلانتر نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص انکلو نژی 50430
256 مظاهر ایزد یان نرم افزار طبیب درمان دکتر جراح عمومی 37386
257 روشنک نواحی نرم افزار طبیب درمان دکتر چشم 84725
258 علی اکبر نواحی نرم افزار طبیب درمان دکتر چشم 84725
259 حسشمت الله قربانی نرم افزار طبیب درمان دکتر جراحی عمومی 160360
260 منصوری نرم افزار طبیب درمان دکتر
261 مالک بهمنی نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک عمومی 100151
262 مریم قریه حسن پور نرم افزار طبیب درمان دکتر نوزاد 38627
263 عباس ظفری نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 90662
264 مجید وارث وزیریان مدیریت کلینیک درمان دکتر 71465
265 فاطمه رزاز پور نرم افزار طبیب درمان دکتر دندان پزشک 105797
266 ابو الفضل حمید مردی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص 89878
267 ناهید مسعود پور نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال 26005
268 وحیدمیرزایی نرم افزار طبیب درمان دکتر فوق تخصص گوارش 40785
269 محمد علی رئیسی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز واعصاب 46655
270 مرصیه یحیوی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان عمومی 22413
271 سید کاطم مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکتر ارتوپد 70438
272 حمید رضا رستگار پناه نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص دندان 92778
273 اقای ریئسی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز واعصاب 46655
274 مرکز بهداشتی کوه بنان نرم افزار طبیب درمان دکتر دندانپزشک 112199
275 سید حمید مولایی نرم افزار طبیب درمان دکتر متخصص پوست 81449
276 هاشم پهلوان شمس میبدی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب 81714
277 نوح افشار نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 78593
278 عباس پرند نرم افزار طبیب درمان دکتر گوش حلق بینی 4818
279 فریدون شریفیان فرد نرم افزار طبیب درمان دکتر
280 علی اسماعیلی ندیمی نرم افزار طبیب درمان دکتر قلب و عروق 43125
281 علی سلاجقه نرم افزار طبیب درمان دکتر اعصاب و روان 91920
282 دکتر مظفری نرم افزار طبیب درمان دکتر اطفال و پوست
283 دکتر سرناز نرم افزار طبیب درمان دکتر
284 دکتر حمید صداقت طالبی نرم افزار طبیب درمان دکتر
285 خانم دکتر تاج الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتر طب سنتی
286 دکتر درویش مقدم مدیریت کلینیک درمان دکتر پوست و مو
287 دکتر امیری نرم افزار طبیب درمان دکتر
288 دکتر بیرجندی نرم افزار طبیب درمان دکتر
289 دکتر جبلی مدیریت کلینیک درمان دکتر طب سنتی
290 دکتر رضوانی نرم افزار طبیب درمان دکتر مغز و اعصاب
291 دکتر عربی مجتمع آراد مدیریت کلینیک درمان دکتر
292 خانم دکتر احمدی مدیریت کلینیک درمان دکتر
293 دکتر محمود مرادی مدیریت کلینیک درمان دکتر
294 دکتر مرتضی زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر
295 دکتر مسعود پور مدیریت کلینیک درمان دکتر دندانپزشکی
296 دکتر رستمی مدیریت کلینیک درمان دکتر پوست
297 دکتر زمانی مدیریت کلینیک درمان دکتر ژنتیک
298 دکتر شفیعی مدیریت کلینیک درمان دکتر جراح
299 خانم دکتر صابر مدیریت کلینیک درمان دکتر نفرولوژیست
300 دکتر عظیم زاده بهتاش مدیریت کلینیک درمان دکتر قلب
301 دکتر فرهاد اسدی مدیریت کلینیک درمان دکتر قلب و عروق
302 دکتر گروسی مدیریت کلینیک درمان دکتر اعصاب
303 دکتر محمود مرادی مدیریت کلینیک درمان دکتر ارتوپد
304 دکتر میرکافی مدیریت کلینیک درمان دکتر اعصاب
305 دکتر آقایی مدیریت کلینیک درمان دکتر
306 دکتر پاک منش مدیریت کلینیک درمان دکتر ارولوژیست
307 دکتر امیری مدیریت کلینیک درمان دکتر
308 دکتر تاج الدینی مدیریت کلینیک درمان دکتر طب سنتی
309 دکتر شهابی نرم افزار طبیب درمان دکتر داخلی
310 دکتر متوسلی مدیریت کلینیک درمان دکتر
311 دکتر محمد رضوانی نرم افزار طبیب درمان دکتر
312 دکتر محمد رضوانی تهران نرم افزار طبیب درمان دکتر
313 دکتر مرتضی زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر قلب
314 دکتر کریمی نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان
315 دکتر عباد زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر ارولوژیست
316 دکتر هانیه فلاحی پور نرم افزار طبیب درمان دکتر
318 دکتر فاطمه میرزایی مدیریت کلینیک درمان دکتر زنان و زایمان

مراکز بهداشت

1 مرکز بهداشت فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
2 مرکز اصلی مرکز بهداشت منوجان منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
3 مرکز بداشت بافت مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
4 مرکز بهداشت کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
5 مرکز بهداشت بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
6 مرکز بهداشت فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
7 مرکز بهداشت دائمک عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
8 مرکز بهداشت راور مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
9 مرکز بهداشت زرند مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
10 مرکز بهداشت سیرجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
11 مرکز بهداشت شهربابک مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
12 مرکز بهداشت فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
13 مرکز بهداشت نهبندان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
14 مرکز بهداشت کنگاور سرپل ذهاب کرمانشاه مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
15 مرکز بهداشت کوهبنان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
16 مرکز بهداشت جهاد آباد عنبر آباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
17 مرکز بهداشت دایمک عنبر آباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
18 مرکز بهداشت دوساری عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
19 مرکز بهداشت ریگان ریگان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
20 مرکز بهداشت شماره 2 کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
21 مرکز بهداشت نرماشیر نرماشیر مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
22 مرکز بهداشت آب باریک کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
23 مرکز بهداشت باغخان بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
24 مرکز بهداشت بجگان منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
25 مرکز بهداشت برج اکرم فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
26 مرکز بهداشت بروات 9 بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
27 مرکز بهداشت تجدانو منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
28 مرکز بهداشت تمگران قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
29 مرکز بهداشت توکل آباد عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
30 مرکز بهداشت چاه حاجی کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
31 مرکز بهداشت چاه داد خدا قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
32 مرکز بهداشت چاه مرید کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
33 مرکز بهداشت چم عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
34 مرکز بهداشت چهل منی قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
35 مرکز بهداشت حجت آباد عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
36 مرکز بهداشت حسین آباد منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
37 مرکز بهداشت خواجه عسکر بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
38 مرکز بهداشت خیرآباد عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
39 مرکز بهداشت خیرآباد عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
40 مرکز بهداشت ده گاوی فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
41 مرکز بهداشت دهپیش کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
42 مرکز بهداشت دهکهان کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
43 مرکز بهداشت دوساری عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
44 مرکز بهداشت دولاب قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
45 مرکز بهداشت راین قلعه (مارز) قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
46 مرکز بهداشت رستم آباد فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
47 مرکز بهداشت رمشک قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
48 مرکز بهداشت رودبار رودبار مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
49 مرکز بهداشت زه کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
50 مرکز بهداشت ستاد قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
51 مرکز بهداشت سر راس منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
52 مرکز بهداشت سرتک قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
53 مرکز بهداشت سرخ قلعه قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
54 مرکز بهداشت سلمانیه قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
55 مرکز بهداشت سهلاور کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
56 مرکز بهداشت سهلاورز کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
57 مرکز بهداشت سیستم دانشگاه بم بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
58 مرکز بهداشت شبانه روزی شماره 1 فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
59 مرکز بهداشت شماره 1 کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
60 مرکز بهداشت شماره 1 شهری عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
61 مرکز بهداشت شهرستان کهنوج کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
62 مرکز بهداشت شهری عنبرآباد عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
63 مرکز بهداشت ضیاء بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
64 مرکز بهداشت طالقان منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
65 مرکز بهداشت علی آباد نرماشیر مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
66 مرکز بهداشت قاسم آباد فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
67 مرکز بهداشت قلع شهید نرماشیر مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
68 مرکز بهداشت قلعه منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
69 مرکز بهداشت کرمان سیستم دندانپزشکی کرمان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
70 مرکز بهداشت کرمان سیستم ویزیت کرمان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
71 مرکز بهداشت کروک بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
72 مرکز بهداشت کوشکمور عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
73 مرکز بهداشت کوشکمور عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
74 مرکز بهداشت ماه کنگان منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
75 مرکز بهداشت محمد آباد قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
76 مرکز بهداشت محمد آباد ده باغی فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
77 مرکز بهداشت مردهک عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
78 مرکز بهداشت مردهک عنبرآباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
79 مرکز بهداشت نظام شهر نرماشیر مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
80 مرکز بهداشت نودژ منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
81 مرکز بهداشت نور آباد کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
82 مرکز بهداشت نورآباد کهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
83 مرکز بهداشتی درمانی اسد آباد فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
84 شبکه بهداشت نهبندان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
85 شبکه بهداشت قلعه گنج (کهوری) قلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
86 سرور بهداشت بم مرکزی بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
87 مرکز بهداشت بروات 10 بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
88 بهداشت بم مرکز دانشگاه بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
89 بهداشت مرکز اسناد اداری بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
90 بهداشت مرکز تجمیع نسخه زنی فهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
91 مرکز بهداشت ارزوئیه مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
92 مرکز بهداشت عنبرآباد عنبر آباد مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
93 مرکز بهداشت دولت آباد بم مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
94 مرکز بهداشت دهنو منوجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر

نرم افزار نسخه زنی شرکتی

1 شرکت نسخه زنی نهبندان نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
2 شرکت نسخه زنی اعتماد کریمان نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
3 شرکت نسخه زنی برازش نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
4 شرکت نسخه زنی کریمی نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
5 شرکت نسخه زنی کریمی نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
6 شرکتی- مصطفایی نرم افزار نسخه زنی درمان دکتر

نرم افزارهای پاراکلینیکی نصب شده

1 بیمارستان تالاسمی مدیریت کلینیک درمان دکتر
2 درمانگاه سیب مدیریت کلینیک درمان دکتر
3 کلینیک ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
4 کلینیک ایثارگران -سونوگرافی مدیریت کلینیک درمان دکتر
5 انجمن دیابت مدیریت کلینیک درمان دکتر
6 ایثار گران تبریز مدیریت کلینیک درمان دکتر
7 ایثار گران مرکزی مدیریت کلینیک درمان دکتر
8 ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
9 ایثارگران صدرا مدیریت کلینیک درمان دکتر
10 آزماشگاه مرکزی مدیریت کلینیک درمان دکتر
11 آزمایشگاه شهری مدیریت کلینیک درمان دکتر
12 آزمایشگاه مرکزی مدیریت کلینیک درمان دکتر
13 آزمایشگاه مرکزی بم مدیریت کلینیک درمان دکتر
14 آزمایشگاه و پذیرش مدیریت کلینیک درمان دکتر
15 بهزیستی فیزیوتراپی مدیریت کلینیک درمان دکتر
16 بیمارستان جیرفت مدیریت کلینیک درمان دکتر
17 بیمارستان جیرفت مدیریت کلینیک درمان دکتر
18 بیمارستان محمد آباد مدیریت کلینیک درمان دکتر
19 پذیرش اورژانس فهرج مدیریت کلینیک درمان دکتر
20 پذیرش کلینیک بعثت صباحی مدیریت کلینیک درمان دکتر
21 خیریه صنعتی مدیریت کلینیک درمان دکتر
22 خیریه صنعتی صمدزاده مدیریت کلینیک درمان دکتر
23 درمانگاه امام حسین ع مدیریت کلینیک درمان دکتر
24 درمانگاه امید مدیریت کلینیک درمان دکتر
25 درمانگاه ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
26 درمانگاه ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
27 درمانگاه سعدی دکتر حسن آریا نصب مدیریت کلینیک درمان دکتر
28 درمانگاه شبانه روزی ایثار مدیریت کلینیک درمان دکتر
29 درمانگاه علی بن ابی طالب علیه السلام دکتر ترابی مدیریت کلینیک درمان دکتر
30 درمانگاه فرهنگیان- دکتر طباطبایی مدیریت کلینیک درمان دکتر
31 درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
32 درمانگاه کافی مدیریت کلینیک درمان دکتر
33 شباهنگ فراز خاوران مدیریت کلینیک درمان دکتر
34 صندوق اورژانس مدیریت کلینیک درمان دکتر
35 طب پیشگیری تیرگان مدیریت کلینیک درمان دکتر
36 فجر 2 ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
37 کینیک نیمه شعبان -دکتر فلاح و امیری مدیریت کلینیک درمان دکتر
38 فوا الدینی مدیریت کلینیک درمان دکتر
39 کلینیک مدیریت کلینیک درمان دکتر
40 کلینیک اثنی عشری مدیریت کلینیک درمان دکتر
41 کلینیک اعصاب و روان مدیریت کلینیک درمان دکتر
42 کلینیک امام حسین علیه السلام مدیریت کلینیک درمان دکتر
43 کلینیک ایثار مدیریت کلینیک درمان دکتر
44 کلینیک ایثار مدیریت کلینیک درمان دکتر
45 کلینیک ایثارگران مدیریت کلینیک درمان دکتر
46 کلینیک ایثارگران شاهد مدیریت کلینیک درمان دکتر
47 کلینیک بعثت چهار راه طهماسب آباد مدیریت کلینیک درمان دکتر
48 کلینیک رازی مدیریت کلینیک درمان دکتر
49 کلینیک شفا مدیریت کلینیک درمان دکتر
50 کلینیک شیخ شهاب الدین مدیریت کلینیک درمان دکتر
51 کلینیک فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
52 کلینیک فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
53 کلینیک فرهنگیان بردسیر مدیریت کلینیک درمان دکتر
54 کلینیک مهر دکتر احمد زاده پارک مطهری مدیریت کلینیک درمان دکتر
55 کلینیک نفیس طب سنتی -دکتر تاج الدینی مدیریت کلینیک درمان دکتر
56 مادر کلینیک مدیریت کلینیک درمان دکتر
57 مرکز بیماران خاص مدیریت کلینیک درمان دکتر
58 مرکز جامع سلامت مدیریت کلینیک درمان دکتر
59 مشیری مدیریت کلینیک درمان دکتر
60 درمانگاه فجر مدیریت کلینیک درمان دکتر
61 درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
62 درمانگاه خیریه محمودی مدیریت کلینیک درمان دکتر
63 درمانگاه ابوالفضل مدیریت کلینیک درمان دکتر
64 در مانگاه تامین اجتما عی مدیریت کلینیک درمان دکتر
65 خدمات درمانی -خانم طالبی مدیریت کلینیک درمان دکتر
66 خدمات درمانی -محمد انصاری مدیریت کلینیک درمان دکتر
67 درمانگاه صاحب الزمان(محمد کافی) مدیریت کلینیک درمان دکتر
68 درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
69 درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
70 درمانگاه فرهنگیان -مجید جعفری زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر
71 درمانگاه فجر مدیریت کلینیک درمان دکتر
72 درمانگاه فرهنگیان رفسنجان مدیریت کلینیک درمان دکتر
73 علی صالحی درمانگاه امام رضا مدیریت کلینیک درمان دکتر
74 درمانگاه امام حسین(کلانتری) مدیریت کلینیک درمان دکتر
75 درمانگاه امام حسین (ع) مدیریت کلینیک درمان دکتر
76 درمانگاه ثامن الحجج مدیریت کلینیک درمان دکتر
77 بیمارستان ارجمند مدیریت کلینیک درمان دکتر
78 درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان مدیریت کلینیک درمان دکتر
79 سید جعفر ترابی (دانیال) مدیریت کلینیک درمان دکتر
80 بیمارستان ولی عصر مدیریت کلینیک درمان دکتر
81 درمانگاه رضویه استان قدس رضوی مدیریت کلینیک درمان دکتر
82 مریم زنگی آبادی زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر
83 علی (بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد) مدیریت کلینیک درمان دکتر
84 مرکز آموزشی درمانی مرادی مدیریت کلینیک درمان دکتر
85 یبمارستان سینا (رشیدی) مدیریت کلینیک درمان دکتر
86 درمانگاه – نیک نفس مدیریت کلینیک درمان دکتر
87 درمانگاه ابولفضل مدیریت کلینیک درمان دکتر
88 بیمارستان الزهرا(س) مدیریت کلینیک درمان دکتر
89 درمانگاه – احمد جمالی زاده مدیریت کلینیک درمان دکتر
90 درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
91 كلینیك تخصصی رفسنجان مدیریت کلینیک درمان دکتر
92 درمانگاه حضرت زینب مدیریت کلینیک درمان دکتر
93 بیمارستان ارتش(وکیلیان) مدیریت کلینیک درمان دکتر
94 درمانگاه خاتم انبیا ء مدیریت کلینیک درمان دکتر
95 درمانگاه خیریه محمودی مدیریت کلینیک درمان دکتر
96 مركز بهداشت ريگان مدیریت کلینیک درمان دکتر
97 خيريه فاطميه مدیریت کلینیک درمان دکتر
98 بیمارستان ارجمند مدیریت کلینیک درمان دکتر
99 درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان مدیریت کلینیک درمان دکتر
100 سید جعفر ترابی (دانیال) مدیریت کلینیک درمان دکتر
101 بیمارستان ولی عصر مدیریت کلینیک درمان دکتر
102 درمانگاه رضویه استان قدس رضوی مدیریت کلینیک درمان دکتر
103 مریم زنگی آبادی زاده (سیدالشهداء) مدیریت کلینیک درمان دکتر
104 علی (بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد) مدیریت کلینیک درمان دکتر
105 مرکز آموزشی درمانی مرادی مدیریت کلینیک درمان دکتر
106 یبمارستان سینا (رشیدی) مدیریت کلینیک درمان دکتر
107 مرکز آموزشی درمانی نیک نفس مدیریت کلینیک درمان دکتر
108 شبکه و مرکز بهداشت ریگان(صائب) مدیریت کلینیک درمان دکتر
109 درمانگاه ابولفضل مدیریت کلینیک درمان دکتر
110 بیمارستان الزهرا مدیریت کلینیک درمان دکتر
111 بیمارستان امام جیرفت مدیریت کلینیک درمان دکتر
112 بیمارستان شهید باهنر کرمان مدیریت کلینیک درمان دکتر
113 کلینیک زعفرانیه(محتشمی) مدیریت کلینیک درمان دکتر
114 مرکز تخصصی درمانی جهاد دانشگاهی مدیریت کلینیک درمان دکتر
115 درمانگاه شفا قم مدیریت کلینیک درمان دکتر

منبع