بروز رسانی نرم افزارهای پزشکی

هفته ای بیش از 2 آپدیت از نرم افزارهای تخصصی درمانگاهی و پلی کلینیکی و مطبی درمانگاهی بصورت سیستم جامع نرم افزاری هوشمند صورت می گیرد (البته در واجب نیست شما مداوم  بروز رسانی نرم افزارهای پزشکی خودتان را انجام دهید، اما این قابلیت وجو دارد ) که شما می توانید با نصب این ماژول آخرین آپدیت های زیر را داشته باشید:

  • برنامه SQL server (نگهدارنده پایگاه داده)
  • نرم افزار جامع پذیرش مادر هوشمند(سیستم منشی، و سیستم پذیرش کلینیک)
  • سیستم تخصصی پزشکان در تمامی تخصص ها (مخصوص پزشک)

دانلود نرم افزار پزشکی هوشمند

در صورتی که برنامه را نصب دارید می توانید برنامه پزشکی هوشمند درمان دکتر را باز کرده، پایین برنامه سمت چپ گزینه بروز رسانی را فشرده و در صورتی نگارش جدیدتری نصب به برنامه شما وجود داشته باشد برنامه پیام می دهد نگارش جدید نرم افزار پزشکی شما موجود می باشد

آپدیت رایگان برنامه های پزشکی کلینیک مطب درمانگاه تخصصی و عمومی دکتر نرم افزار

بروز رسانی نرم افزارهای پزشکی هوشمند و اتوماتیک در اختیار شماست که بدون دانش براحتی بروز رسانی کنید