بروزسانی های نرم افزاری پزشکی

هفته ای بیش از 2 آپدیت از نرم افزارهای تخصصی درمانگاهی و پلی کلینیکی و مطبی درمانگاهی بصورت سیستم جامع نرم افزاری هوشمند صورت می گیرد که شما می توانید با نصب این ماژول آخرین آپدیت های زیر را داشته باشید:

  • برنامه SQL server (نگهدارنده پایگاه داده)
  • نرم افزار جامع پذیرش مادر هوشمند(سیستم منشی، و سیستم پذیرش کلینیک)
  • سیستم تخصصی پزشکان در تمامی تخصص ها (مخصوص پزشک)

دانلود نرم افزار پزشکی هوشمند

در صورتی که برنامه را نصب دارید می توانید برنامه پزشکی هوشمند درمان دکتر را باز کرده، پایین برنامه سمت چپ گزینه بروز رسانی را فشرده و در صورتی نگارش جدیدتری نصب به برنامه شما وجود داشته باشد برنامه پیام می دهد نگارش جدید نرم افزار پزشکی شما موجود می باشد

رایگان برنامه های پزشکی کلینیک مطب درمانگاه تخصصی و عمومی دکتر نرم افزار