برخی از توانایی های نرم افزار

 • اتصال به آزمایشگاه ها
 • اتصال به کلینیک ها
 • اتصال بخش مراکز توانبخشی
 • اتصال بخش ام آر آی (MRI)
 • اتصال بخش رادیولوژی
 • اتصال بخش سونوگرافی​
 • اتصال بخش مراکز پایش سلامت
 • تشکیل پرونده الترونیک برای بیماران

برخی ازامکانات نرم افزار

 • مدیریت بخش ها
 • حسابداری
 • نسخه زنی
 • مدیریت گزارشات
 • نوبت دهی انلاین و افلاین
 • ارسال پیامک

نرم افزار های پذیرش