بهترین خرید نرم افزار درمانگاه و مطب هوشمند

نرم افزارهای تخصصی کلینیک و مطب در تمامی رشته های سرپایی پزشکی

_
دارای تمامی بخش های پزشکی سرپایی، پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، بیمه های آنلاین با مجوزهای کشوری، حسابداری مالی، پرداخت کارتخوان و لینک پیامک درگاه بانکی متصل به نرم افزار برای بیمار، پیامک، گزارشات بسیار کامل و نمودارها، فراخوان صوتی تصویری نوبت بیمار، پرونده تخصصی سلامت بیمار بصورت جامع در تمامی تخصص ها