دل نوشته هایی از پزشکان در درمان دکتر

دل نوشته یک پزشک

دل نوشته یک پزشک

پزشکی تعریف می‌کرد که: چند روز پيش يكي از همكاران تصويري از يك برگه دفترچه بيمه برايم فرستاد كه روي آن با خط نستعليق يک بيت شعر زيبا خطاطي شده بود. آن دل نوشته یک پزشک اين بيت بود:     . . . ادامه مطلب