دل نوشته هایی از پزشکان در درمان دکتر

دل نوشته یک پزشک

دل نوشته یک پزشک

پزشکی تعریف می‌کرد که: 1دل نوشته یک پزشک چند روز پيش يكي از همكاران تصويري از يك برگه دفترچه بيمه برايم فرستاد كه روي آن با خط نستعليق يک بيت شعر زيبا خطاطي شده بود. آن دل نوشته یک پزشک اين . . . ادامه مطلب