نرم افزار پاراکیلینک
ردیفنام مرکزنرم افزار مورد استفاده
1 بیمارستان تالاسمیمدیریت کلینیک درمان دکتر
2 درمانگاه سیبمدیریت کلینیک درمان دکتر
3 کلینیک ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
4کلینیک ایثارگران -سونوگرافیمدیریت کلینیک درمان دکتر
5انجمن دیابتمدیریت کلینیک درمان دکتر
6ایثار گران تبریزمدیریت کلینیک درمان دکتر
7ایثار گران مرکزیمدیریت کلینیک درمان دکتر
8ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
9ایثارگران صدرامدیریت کلینیک درمان دکتر
10آزماشگاه مرکزیمدیریت کلینیک درمان دکتر
11آزمایشگاه شهریمدیریت کلینیک درمان دکتر
12آزمایشگاه مرکزیمدیریت کلینیک درمان دکتر
13آزمایشگاه مرکزی بممدیریت کلینیک درمان دکتر
14آزمایشگاه و پذیرشمدیریت کلینیک درمان دکتر
15بهزیستی فیزیوتراپیمدیریت کلینیک درمان دکتر
16بیمارستان جیرفتمدیریت کلینیک درمان دکتر
17بیمارستان جیرفتمدیریت کلینیک درمان دکتر
18بیمارستان محمد آبادمدیریت کلینیک درمان دکتر
19پذیرش اورژانس فهرج مدیریت کلینیک درمان دکتر
20پذیرش کلینیک بعثت صباحیمدیریت کلینیک درمان دکتر
21خیریه صنعتیمدیریت کلینیک درمان دکتر
22خیریه صنعتی صمدزادهمدیریت کلینیک درمان دکتر
23درمانگاه امام حسین عمدیریت کلینیک درمان دکتر
24درمانگاه امید مدیریت کلینیک درمان دکتر
25درمانگاه ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
26درمانگاه ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
27درمانگاه سعدی دکتر حسن آریا نصب مدیریت کلینیک درمان دکتر
28درمانگاه شبانه روزی ایثارمدیریت کلینیک درمان دکتر
29درمانگاه علی بن ابی طالب علیه السلام دکتر ترابیمدیریت کلینیک درمان دکتر
30درمانگاه فرهنگیان- دکتر طباطباییمدیریت کلینیک درمان دکتر
31درمانگاه فرهنگیان مدیریت کلینیک درمان دکتر
32درمانگاه کافیمدیریت کلینیک درمان دکتر
33شباهنگ فراز خاورانمدیریت کلینیک درمان دکتر
34صندوق اورژانس مدیریت کلینیک درمان دکتر
35طب پیشگیری تیرگانمدیریت کلینیک درمان دکتر
36فجر 2 ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
37کینیک نیمه شعبان -دکتر فلاح و امیریمدیریت کلینیک درمان دکتر
38فوا الدینیمدیریت کلینیک درمان دکتر
39کلینیک مدیریت کلینیک درمان دکتر
40کلینیک اثنی عشریمدیریت کلینیک درمان دکتر
41کلینیک اعصاب و روانمدیریت کلینیک درمان دکتر
42کلینیک امام حسین علیه السلاممدیریت کلینیک درمان دکتر
43کلینیک ایثارمدیریت کلینیک درمان دکتر
44کلینیک ایثار مدیریت کلینیک درمان دکتر
45کلینیک ایثارگرانمدیریت کلینیک درمان دکتر
46کلینیک ایثارگران شاهدمدیریت کلینیک درمان دکتر
47کلینیک بعثت چهار راه طهماسب آبادمدیریت کلینیک درمان دکتر
48کلینیک رازی مدیریت کلینیک درمان دکتر
49کلینیک شفامدیریت کلینیک درمان دکتر
50کلینیک شیخ شهاب الدینمدیریت کلینیک درمان دکتر
51کلینیک فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
52کلینیک فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
53کلینیک فرهنگیان بردسیرمدیریت کلینیک درمان دکتر
54کلینیک مهر دکتر احمد زاده پارک مطهریمدیریت کلینیک درمان دکتر
55کلینیک نفیس طب سنتی -دکتر تاج الدینی مدیریت کلینیک درمان دکتر
56مادر کلینیکمدیریت کلینیک درمان دکتر
57مرکز بیماران خاصمدیریت کلینیک درمان دکتر
58مرکز جامع سلامتمدیریت کلینیک درمان دکتر
59مشیریمدیریت کلینیک درمان دکتر
60درمانگاه فجرمدیریت کلینیک درمان دکتر
61درمانگاه فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
62درمانگاه خیریه محمودیمدیریت کلینیک درمان دکتر
63درمانگاه ابوالفضلمدیریت کلینیک درمان دکتر
64 در مانگاه تامین اجتما عیمدیریت کلینیک درمان دکتر
65 خدمات درمانی -خانم طالبیمدیریت کلینیک درمان دکتر
66 خدمات درمانی -محمد انصاریمدیریت کلینیک درمان دکتر
67درمانگاه صاحب الزمان(محمد کافی)مدیریت کلینیک درمان دکتر
68درمانگاه فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
69درمانگاه فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
70درمانگاه فرهنگیان -مجید جعفری زادهمدیریت کلینیک درمان دکتر
71درمانگاه فجرمدیریت کلینیک درمان دکتر
72درمانگاه فرهنگیان رفسنجانمدیریت کلینیک درمان دکتر
73علی صالحی درمانگاه امام رضامدیریت کلینیک درمان دکتر
74درمانگاه امام حسین(کلانتری)مدیریت کلینیک درمان دکتر
75درمانگاه امام حسین (ع)مدیریت کلینیک درمان دکتر
76درمانگاه ثامن الحجج مدیریت کلینیک درمان دکتر
77بیمارستان ارجمند مدیریت کلینیک درمان دکتر
78درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبانمدیریت کلینیک درمان دکتر
79سید جعفر ترابی (دانیال)مدیریت کلینیک درمان دکتر
80بیمارستان ولی عصرمدیریت کلینیک درمان دکتر
81درمانگاه رضویه استان قدس رضویمدیریت کلینیک درمان دکتر
82مریم زنگی آبادی زادهمدیریت کلینیک درمان دکتر
83علی (بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد)مدیریت کلینیک درمان دکتر
84مرکز آموزشی درمانی مرادیمدیریت کلینیک درمان دکتر
85یبمارستان سینا (رشیدی)مدیریت کلینیک درمان دکتر
86 درمانگاه - نیک نفسمدیریت کلینیک درمان دکتر
87درمانگاه ابولفضل مدیریت کلینیک درمان دکتر
88بیمارستان الزهرا(س)مدیریت کلینیک درمان دکتر
89درمانگاه - احمد جمالی زادهمدیریت کلینیک درمان دکتر
90درمانگاه فرهنگیانمدیریت کلینیک درمان دکتر
91كلینیك تخصصی رفسنجان مدیریت کلینیک درمان دکتر
92درمانگاه حضرت زینبمدیریت کلینیک درمان دکتر
93بیمارستان ارتش(وکیلیان)مدیریت کلینیک درمان دکتر
94درمانگاه خاتم انبیا ء مدیریت کلینیک درمان دکتر
95درمانگاه خیریه محمودیمدیریت کلینیک درمان دکتر
96مركز بهداشت ريگانمدیریت کلینیک درمان دکتر
97خيريه فاطميهمدیریت کلینیک درمان دکتر
98بیمارستان ارجمند مدیریت کلینیک درمان دکتر
99درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبانمدیریت کلینیک درمان دکتر
100سید جعفر ترابی (دانیال)مدیریت کلینیک درمان دکتر
101بیمارستان ولی عصرمدیریت کلینیک درمان دکتر
102درمانگاه رضویه استان قدس رضویمدیریت کلینیک درمان دکتر
103مریم زنگی آبادی زاده (سیدالشهداء)مدیریت کلینیک درمان دکتر
104علی (بنیاد نیکوکاری حضرت سجاد)مدیریت کلینیک درمان دکتر
105مرکز آموزشی درمانی مرادیمدیریت کلینیک درمان دکتر
106یبمارستان سینا (رشیدی)مدیریت کلینیک درمان دکتر
107مرکز آموزشی درمانی نیک نفسمدیریت کلینیک درمان دکتر
108شبکه و مرکز بهداشت ریگان(صائب)مدیریت کلینیک درمان دکتر
109درمانگاه ابولفضل مدیریت کلینیک درمان دکتر
110بیمارستان الزهرامدیریت کلینیک درمان دکتر
111بیمارستان امام جیرفتمدیریت کلینیک درمان دکتر
112بیمارستان شهید باهنر کرمانمدیریت کلینیک درمان دکتر
113کلینیک زعفرانیه(محتشمی)مدیریت کلینیک درمان دکتر
114مرکز تخصصی درمانی جهاد دانشگاهیمدیریت کلینیک درمان دکتر
115درمانگاه شفا قممدیریت کلینیک درمان دکتر
نرم افزار نسخه زنی
ردیفنام شرکتنرم افزار مورد استفاده
1شرکت نسخه زنی نهبنداننرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
2شرکت نسخه زنی اعتماد کریماننرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
3شرکت نسخه زنی برازشنرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
4شرکت نسخه زنی کریمینرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
5شرکت نسخه زنی کریمینرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
6شرکتی- مصطفایینرم افزار نسخه زنی درمان دکتر
مراکز بهداشت
ردیفنام مرکزشهرنرم افزار مورد استفاده
1مرکز بهداشتفهرج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
2مرکز اصلی مرکز بهداشت منوجانمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
3مرکز بداشتبافتمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
4مرکز بهداشتکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
5مرکز بهداشتبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
6مرکز بهداشتفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
7مرکز بهداشت دائمک عنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
8مرکز بهداشت راورمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
9مرکز بهداشت زرندمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
10مرکز بهداشت سیرجان مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
11مرکز بهداشت شهربابکمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
12مرکز بهداشت فهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
13مرکز بهداشت نهبندانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
14مرکز بهداشت کنگاور سرپل ذهاب کرمانشاهمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
15مرکز بهداشت کوهبنانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
16مرکز بهداشت جهاد آبادعنبر آبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
17مرکز بهداشت دایمک عنبر آبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
18مرکز بهداشت دوساریعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
19مرکز بهداشت ریگانریگانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
20مرکز بهداشت شماره 2کهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
21مرکز بهداشت نرماشیرنرماشیرمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
22مرکز بهداشت آب باریککهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
23مرکز بهداشت باغخانبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
24مرکز بهداشت بجگانمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
25مرکز بهداشت برج اکرمفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
26مرکز بهداشت بروات 9بممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
27مرکز بهداشت تجدانومنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
28مرکز بهداشت تمگرانقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
29مرکز بهداشت توکل آباد عنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
30مرکز بهداشت چاه حاجیکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
31مرکز بهداشت چاه داد خداقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
32مرکز بهداشت چاه مریدکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
33مرکز بهداشت چمعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
34مرکز بهداشت چهل منیقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
35مرکز بهداشت حجت آبادعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
36مرکز بهداشت حسین آبادمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
37مرکز بهداشت خواجه عسکر بممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
38مرکز بهداشت خیرآبادعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
39مرکز بهداشت خیرآبادعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
40مرکز بهداشت ده گاوی فهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
41مرکز بهداشت دهپیشکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
42مرکز بهداشت دهکهانکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
43مرکز بهداشت دوساریعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
44مرکز بهداشت دولابقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
45مرکز بهداشت راین قلعه (مارز)قلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
46مرکز بهداشت رستم آبادفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
47مرکز بهداشت رمشکقلعه گنج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
48مرکز بهداشت رودباررودبارمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
49مرکز بهداشت زه کهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
50مرکز بهداشت ستادقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
51مرکز بهداشت سر راسمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
52مرکز بهداشت سرتکقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
53مرکز بهداشت سرخ قلعهقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
54مرکز بهداشت سلمانیهقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
55مرکز بهداشت سهلاورکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
56مرکز بهداشت سهلاورزکهنوج مدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
57مرکز بهداشت سیستم دانشگاه بمبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
58مرکز بهداشت شبانه روزی شماره 1فهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
59مرکز بهداشت شماره 1کهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
60مرکز بهداشت شماره 1 شهریعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
61مرکز بهداشت شهرستان کهنوجکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
62مرکز بهداشت شهری عنبرآباد عنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
63مرکز بهداشت ضیاءبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
64مرکز بهداشت طالقانمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
65مرکز بهداشت علی آبادنرماشیرمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
66مرکز بهداشت قاسم آبادفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
67مرکز بهداشت قلع شهیدنرماشیرمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
68مرکز بهداشت قلعه منوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
69مرکز بهداشت کرمان سیستم دندانپزشکیکرمانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
70مرکز بهداشت کرمان سیستم ویزیتکرمانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
71مرکز بهداشت کروکبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
72مرکز بهداشت کوشکمورعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
73مرکز بهداشت کوشکمورعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
74مرکز بهداشت ماه کنگانمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
75مرکز بهداشت محمد آبادقلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
76مرکز بهداشت محمد آباد ده باغیفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
77مرکز بهداشت مردهکعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
78مرکز بهداشت مردهکعنبرآبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
79مرکز بهداشت نظام شهرنرماشیرمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
80مرکز بهداشت نودژمنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
81مرکز بهداشت نور آبادکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
82مرکز بهداشت نورآبادکهنوجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
83مرکز بهداشتی درمانی اسد آبادفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
84شبکه بهداشتنهبندانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
85شبکه بهداشت قلعه گنج (کهوری)قلعه گنجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
86سرور بهداشت بم مرکزیبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
87مرکز بهداشت بروات 10بممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
88بهداشت بم مرکز دانشگاهبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
89بهداشت مرکز اسناد اداریبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
90بهداشت مرکز تجمیع نسخه زنیفهرجمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
91 مرکز بهداشتارزوئیهمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
92 مرکز بهداشت عنبرآبادعنبر آبادمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
93 مرکز بهداشت دولت آبادبممدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
94 مرکز بهداشت دهنومنوجانمدیریت مراکزبهداشت درمان دکتر
پزشکان تخصصی
ردیفنام پزشکنرم افزار مورد استفادهتخصصکد نظام پزشکی
1دکتر حمیدرضا نصریمدیریت کلینیک درمان دکترقلب وعروق26103
2دکتر منصور موذن زادهمدیریت کلینیک درمان دکترقلب وعروق25232
3دکتر شفیعی سوسن مدیریت کلینیک درمان دکترزنان و زایمان51212
4 دکتر محمد عزت آبادینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد47830
5دکتر محمد نعیم احراری نرم افزار طبیب درمان دکترتوانبخشی63028
6دکتر ژینوس صراف زادهمدیریت کلینیک درمان دکترکودکان39288
7 دکتر حسین کرمیمدیریت کلینیک درمان دکترارولوژیست68326
8دکتر افسانه صاحب الزمانیمدیریت کلینیک درمان دکترکودکان31425
9دکتر ناهید افتخارینرم افزار طبیب درمان دکترزنان25547
10دکتر زهرا حیدرینرم افزار طبیب درمان دکترزنان39042
11دکتر منصور اثنی عشرینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی56986
12دکتر محمد محمد باقرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص عفونی83590
13دکتر فاطمه میرزایی پورنرم افزار طبیب درمان دکترقلب وعروق24819
14دکتر فائقه فدایینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی28870
15دکتر رحیم یوسف زاده نرم افزار طبیب درمان دکترداخلی3483
16دکتر محبوبه امیر میجانینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان42084
17دکتر بهرام پور سیدینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی29309
18دکتر رفعت معتمدینرم افزار طبیب درمان دکترکودکان43076
19دکتر احمد شفایینرم افزار طبیب درمان دکترریه64552
20دکتر هوشنگ علایینرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی11793
21دکتر مهدی حیات بخشنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی24672
22دکتر طیبه نادرینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان29635
23دکتر منصور قزوینینرم افزار طبیب درمان دکترENT64723
24دکتر فرهاد اباذرینرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشک64532
25دکتر منوچهر سنجری نرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشک88567
26دکتر محمد رضا اقبالینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص حلق و بینی25041
27دکتر فرشید درویش دماوندینرم افزار طبیب درمان دکترپوست 74001
28دکتر میترا صفری پورنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان37492
29دکتر بهجت سجادینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان44493
30دکتر منصور دادالهینرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشک66731
31دکتر جهانگیر تاج الدینینرم افزار طبیب درمان دکترقلب وعروق17490
32دکتر سید وحید احمدی طباطبایینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی47885
33دکتر مسعود امینینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص ریه53311
34دکتر احمد مهدی پورنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی گوارش26697
35دکتر علی دماوندینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص گوش و حلق63593
36دکتر مهدیه شادکام فرخینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان73755
37دکتر باقر بحرینینرم افزار طبیب درمان دکترگوش و حلق و بینی25644
38دکتر مینو مهیننرم افزار طبیب درمان دکترکودکان32116
39دکتر مسعود دیلمینرم افزار طبیب درمان دکترجراح قلب40493
40دکتر اصغر روشندلنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی - ریه و دیابت 23670
41دکتر مهدی ملك زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص چشم23250
42دکتر سید مهدی سید میرزایینرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص گوارش و كبد 39164
43دکتر فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی قلب و عروق97507
44دکتر فریباعارف داربینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی53740
45دکتر سید شهاب بنی هاشم نرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک93416
46دکتر حمد الله سعیدینرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان39413
47دکتر اعظم خیرمند پاریزینرم افزار طبیب درمان دکترگوش و حلق و بینی55845
48دکتر افسانه فرودنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص قلب32013
49دکتر محمد رضا اقبالينرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص گوش و حلق25041
50دکتر بهزاد سرور عظيم زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص29322
51دکتر اثني عشرينرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص56986
52فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکترجراح قلب و عروق97507
53محبوبه وفا دوستنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان25512
54شهلا صفاریاننرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان26058
55سعید مداحیاننرم افزار طبیب درمان دکترکودکان52497
56بهجت کلانتری خاندانینرم افزار طبیب درمان دکترانکولوژی50420
57علیرضا ریئس زادهنرم افزار طبیب درمان دکترکودکان50071
58بی بی مهناز عالی نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24533
59بابک با وفا نرم افزار طبیب درمان دکترکودکان56598
60فاطمه عزیزیان نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان79190
61بهناز صدیقینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب...
62فروزنده خواجه پور نرم افزار طبیب درمان دکترجراح مغز و اعصاب32933
63زهرا ترابی پاریزینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو56556
64حمید زینلی نژادنرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی23642
65فرزانه غضنفرینرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص کلیه25153
66صدیف درویش مقدمنرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص گوارش26013
67سعیده فرج زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو32151
68طاهره نامجونرم افزار طبیب درمان دکترداخلی42769
69مهدی رضایی زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص جراحی عمومی67012
70محمد جواد خسروینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد25390
71ایراندخت مهری نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24501
72 ماه بانو معصوم زادهنرم افزار طبیب درمان دکترعمومی83430
73حسین اباذرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص قلب 25289
74ناهید شفیع زادهنرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک56587
75فروغ فرج پورنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص داخلی62181
76عبدالعلی مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص کودکان77102
77سید جلال الدین جلالی نرم افزار طبیب درمان دکترچشم پزشکی16566
78زهرا رهنمانرم افزار طبیب درمان دکترپوست و مو23032
79محمد رضا اکبریان نرم افزار طبیب درمان دکترکودکان13564
80احمد رضا ذبیحینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب49113
81سید حسن مغیرینرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی12892
82احمد امیر کافی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص اعصاب و روان 40618
83هاله سعیدنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان49597
84حمید رضا بهجتی نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی29052
85مریم نظریاننرم افزار طبیب درمان دکترعمومی22712
86نوید خلیلی نرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک76227
87الهام فرخ گیسو رنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص دندانپزشكی...
88زهرا كامیابی نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24714
89زهرا ثانینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24242
90علیرضا هنرمند نرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب45013
91صدیقه حمزه نژادنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان53071
92پورطاهرینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد89766
93فرهاد اله توكلینرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک89336
94فریبا عارف دارابینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی53740
95داود اطهری كیا نرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی69774
96علی كمالی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص عفونی55556
97رحمدل افشار منشنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی22526
98علی شیخ شعاعینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی22973
99شهابی نژادنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص عفونی57778
100فرهاد اسدی نرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص قلب و عروق ...
101بتول رضایی نسب نرم افزار طبیب درمان دکتركودكان و نوزادان29180
102محمد رضا سیف الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشكی111216
103محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی22489
104فاطمه باقرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو...
105عباس پرندنرم افزار طبیب درمان دکترگوش حلق بینی 4818
106علی اصغر كتابچی نرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی16985
107گودرز مهربانی نرم افزار طبیب درمان دکترعمومی7032
108میترا ثمره فكری نرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص ریه...
109ابراهیم محمودینرم افزار طبیب درمان دکترقلب و عروق54223
110حمید رضا نقدینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی66125
111علی خردمندنرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان91595
112سیده حمدیه مولایینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو81449
113مریم تابعنرم افزار طبیب درمان دکترپوست و مو44704
114اقای شهبا نرم افزار طبیب درمان دکترجراح مغز و اعصاب...
115دکتر علی راد فرنرم افزار طبیب درمان دکترعفونی30892
116حمید اقابابایی بابکینرم افزار طبیب درمان دکتراطفال17765
117محسن بحرینینرم افزار طبیب درمان دکترجراح دندان پزشک88330
118سید کاظم مرتضوینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد70438
119علی رضا پور ابراهیمینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب49693
120ناصر شهابی نژادنرم افزار طبیب درمان دکترعفونی57778
121مجید وارث وزیریاننرم افزار طبیب درمان دکتراطفال71465
122 محمد معصومی نرم افزار طبیب درمان دکترقلب23991
123اردستانینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب80141
124فرخ بنی اسدی نرم افزار طبیب درمان دکترجراح قلب و عروق97507
125محبوبه وفا دوستنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان25512
126شهلا صفاریاننرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان26058
127سعید مداحیاننرم افزار طبیب درمان دکترکودکان52497
128بهجت کلانتری خاندانینرم افزار طبیب درمان دکترانکولوژی50420
129علیرضا ریئس زادهنرم افزار طبیب درمان دکترکودکان50071
130بی بی مهناز عالی نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24533
131بابک با وفا نرم افزار طبیب درمان دکترکودکان56598
132فاطمه عزیزیان نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان79190
133بهناز صدیقینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب...
134فروزنده خواجه پور نرم افزار طبیب درمان دکترجراح مغز و اعصاب32933
135زهرا ترابی پاریزینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو56556
136حمید زینلی نژادنرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی23642
137فرزانه غضنفرینرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص کلیه25153
138صدیف درویش مقدمنرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص گوارش26013
139سعیده فرج زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو32151
140طاهره نامجونرم افزار طبیب درمان دکترداخلی42769
141مهدی رضایی زادهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص جراحی عمومی67012
142محمد جواد خسروینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد25390
143ایراندخت مهری نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24501
144 ماه بانو معصوم زادهنرم افزار طبیب درمان دکترعمومی83430
145حسین اباذرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص قلب 25289
146ناهید شفیع زادهنرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک56587
147فروغ فرج پورنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص داخلی62181
148عبدالعلی مرتضوی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص کودکان77102
149سید جلال الدین جلالی نرم افزار طبیب درمان دکترچشم پزشکی16566
150زهرا رهنمانرم افزار طبیب درمان دکترپوست و مو23032
151محمد رضا اکبریان نرم افزار طبیب درمان دکترکودکان13564
152احمد رضا ذبیحینرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب49113
153مهدی ابوالحسن زاده نرم افزار طبیب درمان دکترعمومی74320
154سید حسن مغیرینرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی12892
155احمد امیر کافی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص اعصاب و روان 40618
156هاله سعیدنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان49597
157حمید رضا بهجتی نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی29052
158نوید خلیلی نرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک76227
159الهام فرخ گیسو رنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص دندانپزشكی...
160زهرا كامیابی نرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24714
161زهرا ثانینرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان24242
162علیرضا هنرمند نرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب45013
163صدیقه حمزه نژادنرم افزار طبیب درمان دکترزنان و زایمان53071
164پورطاهرینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد89766
165فرهاد اله توكلینرم افزار طبیب درمان دکترروانپزشک89336
166فریبا عارف دارابینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی53740
167داود اطهری كیا نرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی69774
168علی كمالی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص عفونی55556
169رحمدل افشار منشنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی22526
170علی شیخ شعاعینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی22973
171شهابی نژادنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص عفونی57778
172فرهاد اسدی نرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص قلب و عروق ...
173بتول رضایی نسب نرم افزار طبیب درمان دکتركودكان و نوزادان29180
174محمد رضا سیف الدینی نرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشكی111216
175محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی22489
176فاطمه باقرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست و مو*
177عباس پرندنرم افزار طبیب درمان دکترگوش حلق بینی 4818
178علی اصغر كتابچی نرم افزار طبیب درمان دکتراورولوژی16985
179میترا ثمره فكری نرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص ریه...
180ابراهیم محمودینرم افزار طبیب درمان دکترقلب و عروق54223
181حمید رضا نقدینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی66125
182علی خردمندنرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان91595
183نوح افشارنرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان78593
184افشین میرزایینرم افزار طبیب درمان دکترپوست58184
185سید فریدون افضلینرم افزار طبیب درمان دکترکودکان26369
186فاطمه باقرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست29805
187علی گلشیرینرم افزار طبیب درمان دکترگوش حلق بینی28734
188فاطمه عظیمینرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان92959
189مهدی کریمینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی92138
190مجید ملاحسینینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد63010
191محمود بهمنشنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی قلب13892
192وحید میرزایینرم افزار طبیب درمان دکترفوق گوارش40785
193سید محمد علی سجادی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص داخلی26023
194امین دخت امینیان نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص قلب18731
195فاطمه ظاهر ارانرم افزار طبیب درمان دکتردندان119205
196یزدان قندینرم افزار طبیب درمان دکترکودکان74640
197نیاز علی نظریاننرم افزار طبیب درمان دکترجراحی غدد22360
198محمد وفایی شامینرم افزار طبیب درمان دکترکودکان25448
199زهرا محیت نرم افزار طبیب درمان دکترپوست25448
200عباس داد اللهینرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی83619
201محمد صالحینرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی22489
202محمد رضا محمدینرم افزار طبیب درمان دکتراطفال78674
203رضا تاج الدینینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص کودکان57323
204مریم میرزایینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص زنان 64327
205ناهید مسعود پورنرم افزار طبیب درمان دکترکودکان26005
206محمد صالحی نرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی22489
207فاطمه عظیمینرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان92959
208حمید رضا رستکار پناه نرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک92778
209مالک بهمنی نرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک200151
210سید احسان ابریشمی نرم افزار طبیب درمان دکتراطفال70637
211فتانه مخترینرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان70946
212علی اصغرکتابچینرم افزار طبیب درمان دکترارو لوژی16985
213مازیار معصومی نرم افزار طبیب درمان دکترگوش حلق بینی63823
214ثمره فکرینرم افزار طبیب درمان دکترریه34982
215آقا محمد حسینینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص45184
216زهرا کامیابینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص زنان24714
217بتول صفایی نصبنرم افزار طبیب درمان دکتراطفال29180
218ایران دخت مهری ماهانینرم افزار طبیب درمان دکتر...24501
219تاج الدینی جهان گیرنرم افزار طبیب درمان دکتر......
220دکتر محمودینرم افزار طبیب درمان دکترقلب وعروق54223
221حمید رضا نقدینرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی66125
222بتول رضایی نصب نرم افزار طبیب درمان دکتراطفال29180
223زهره رجایی نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص 82209
224عباس داد اللهینرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی83619
225محمدخادمی زاده نرم افزار طبیب درمان دکترتخصص داخلی25206
226رضا شجاعیان نرم افزار طبیب درمان دکترجراحی86498
227جحت الله یزدان شناسنرم افزار طبیب درمان دکتردارو ساز1536
228فریبا متصدینرم افزار طبیب درمان دکتراطفال46090
229دکترخردمندنرم افزار طبیب درمان دکتر......
230نرگس زند وکیلینرم افزار طبیب درمان دکترچشم93887
231علی اضغر بلند اخترنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی20895
232ماشاء الله افتخارینرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک74693
233وزیریاننرم افزار طبیب درمان دکتراطفال20895
234علی اضغر بلند اخترنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی20895
235هاله سعیدنرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان49592
236شکوفه درختاننرم افزار طبیب درمان دکترکودکان نوزاد38642
237وزیریاننرم افزار طبیب درمان دکتراطفال71465
238مرین حسین لونرم افزار طبیب درمان دکتراطفال38627
239حمید آقابابایی بابکی نرم افزار طبیب درمان دکتراطفال17756
240وزیریاننرم افزار طبیب درمان دکتراطفال71465
241سعید مبارکنرم افزار طبیب درمان دکتر......
242فرقانی رادنرم افزار طبیب درمان دکترداخلی66628
243نرگس امینینرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان45454
244محمود میر حسینینرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص غدد27406
245علی گلشیری نرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص گوش حلق بینی28734
246محمد جمالینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص کلیه19708
247روح الله میر کهنوجینرم افزار طبیب درمان دکترعمومی دندان پزشک106054
248سعید ستاریاننرم افزار طبیب درمان دکترزنان زایمان1621
249حمیده نصرینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص فوق کلیه 31459
250محمد علی پیشگویینرم افزار طبیب درمان دکتر...747619
251مهدی الله وردینرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک92486
252سید محمد علی سجادی نرم افزار طبیب درمان دکترداخلی26023
253وحید میرزایینرم افزار طبیب درمان دکترفوق داخلی40785
254عزت الله خالقینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص26615
255حجت کلانترنرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص انکلو نژی50430
256مظاهر ایزد یاننرم افزار طبیب درمان دکترجراح عمومی37386
257روشنک نواحینرم افزار طبیب درمان دکترچشم84725
258علی اکبر نواحینرم افزار طبیب درمان دکترچشم84725
259حسشمت الله قربانینرم افزار طبیب درمان دکترجراحی عمومی160360
260منصورینرم افزار طبیب درمان دکتر......
261مالک بهمنی نرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک عمومی100151
262مریم قریه حسن پورنرم افزار طبیب درمان دکترنوزاد38627
263عباس ظفرینرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک90662
264مجید وارث وزیریان مدیریت کلینیک درمان دکتر...71465
265فاطمه رزاز پورنرم افزار طبیب درمان دکتردندان پزشک105797
266ابو الفضل حمید مردینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص89878
267ناهید مسعود پورنرم افزار طبیب درمان دکتراطفال26005
268وحیدمیرزایینرم افزار طبیب درمان دکترفوق تخصص گوارش 40785
269محمد علی رئیسینرم افزار طبیب درمان دکترمغز واعصاب46655
270مرصیه یحیوینرم افزار طبیب درمان دکترزنان عمومی22413
271سید کاطم مرتضوینرم افزار طبیب درمان دکترارتوپد70438
272حمید رضا رستگار پناهنرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص دندان92778
273اقای ریئسینرم افزار طبیب درمان دکترمغز واعصاب46655
274مرکز بهداشتی کوه بناننرم افزار طبیب درمان دکتردندانپزشک112199
275سید حمید مولایینرم افزار طبیب درمان دکترمتخصص پوست81449
276هاشم پهلوان شمس میبدی نرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب81714
277نوح افشارنرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان78593
278عباس پرندنرم افزار طبیب درمان دکترگوش حلق بینی 4818
279فریدون شریفیان فردنرم افزار طبیب درمان دکتر......
280علی اسماعیلی ندیمینرم افزار طبیب درمان دکترقلب و عروق43125
281علی سلاجقهنرم افزار طبیب درمان دکتراعصاب و روان91920
282 دکتر مظفرینرم افزار طبیب درمان دکتراطفال و پوست...
283 دکتر سرنازنرم افزار طبیب درمان دکتر......
284دکتر حمید صداقت طالبینرم افزار طبیب درمان دکتر......
285خانم دکتر تاج الدینی نرم افزار طبیب درمان دکترطب سنتی...
286دکتر درویش مقدم مدیریت کلینیک درمان دکترپوست و مو...
287دکتر امیرینرم افزار طبیب درمان دکتر......
288دکتر بیرجندینرم افزار طبیب درمان دکتر......
289دکتر جبلی مدیریت کلینیک درمان دکترطب سنتی...
290دکتر رضوانی نرم افزار طبیب درمان دکترمغز و اعصاب ...
291دکتر عربی مجتمع آرادمدیریت کلینیک درمان دکتر......
292خانم دکتر احمدیمدیریت کلینیک درمان دکتر......
293دکتر محمود مرادیمدیریت کلینیک درمان دکتر......
294دکتر مرتضی زادهمدیریت کلینیک درمان دکتر......
295دکتر مسعود پورمدیریت کلینیک درمان دکتردندانپزشکی ...
296دکتر رستمیمدیریت کلینیک درمان دکتر پوست...
297 دکتر زمانیمدیریت کلینیک درمان دکترژنتیک...
298 دکتر شفیعی مدیریت کلینیک درمان دکترجراح ...
299خانم دکتر صابرمدیریت کلینیک درمان دکترنفرولوژیست...
300دکتر عظیم زاده بهتاش مدیریت کلینیک درمان دکترقلب...
301دکتر فرهاد اسدیمدیریت کلینیک درمان دکتر قلب و عروق...
302دکتر گروسی مدیریت کلینیک درمان دکتراعصاب...
303دکتر محمود مرادی مدیریت کلینیک درمان دکترارتوپد...
304دکتر میرکافی مدیریت کلینیک درمان دکتراعصاب ...
305دکتر آقاییمدیریت کلینیک درمان دکتر......
306دکتر پاک منشمدیریت کلینیک درمان دکترارولوژیست...
307 دکتر امیریمدیریت کلینیک درمان دکتر......
308 دکتر تاج الدینیمدیریت کلینیک درمان دکترطب سنتی...
309 دکتر شهابینرم افزار طبیب درمان دکترداخلی...
310 دکتر متوسلی مدیریت کلینیک درمان دکتر......
311 دکتر محمد رضوانی نرم افزار طبیب درمان دکتر......
312دکتر محمد رضوانی تهراننرم افزار طبیب درمان دکتر......
313 دکتر مرتضی زادهمدیریت کلینیک درمان دکتر قلب...
314دکتر کریمینرم افزار طبیب درمان دکترزنان ...
315دکتر عباد زادهمدیریت کلینیک درمان دکترارولوژیست...
316دکتر هانیه فلاحی پورنرم افزار طبیب درمان دکتر......
318دکتر فاطمه میرزایی مدیریت کلینیک درمان دکترزنان و زایمان...
پزشکان عمومی
ردیفنام و نام خانوادگیشهرنرم افزار مورد استفادهکد نظام پزشکی
1سید حسن موسویآباداندیسکت درمان دکتر56433
2علیزاده نصراللهآبداناندیسکت درمان دکتر74310
3بیژن پیشگاه حقیآستانه اشرفیهدیسکت درمان دکتر125528
4عباس یوسفیاراکدیسکت درمان دکتر85102
5محمد سعید مرزباناناراکدیسکت درمان دکتر97925
6الناز امیری فرداراک دیسکت درمان دکتر114202
7نادر فرزاداراکدیسکت درمان دکتر80738
8سیفیاراکدیسکت درمان دکتر85102
9عباس صالحیاراکدیسکت درمان دکتر65135
10سیده فاطمه میرصفیاراکدیسکت درمان دکتر68958
11داوود نافذیاراکدیسکت درمان دکتر71097
12مرسده سرمدیاقبالیه قزوین دیسکت درمان دکتر89937
13رضا طبرزدیالبرزدیسکت درمان دکتر78744
14محمدقلی عطاالهیانار کرماندیسکت درمان دکتر26106
15کورش اسدیاندیشه شهریاردیسکت درمان دکتر62053
16نورالدین انوسشهاندیمشکدیسکت درمان دکتر83369
17اسمعیل ویسیاهوازدیسکت درمان دکتر83442
18اسدالله نامداریاهوازدیسکت درمان دکتر83053
19محمد مزرعه فرداهوازدیسکت درمان دکتر69905
20حویزاوی-دانشگراهوازدیسکت درمان دکتر73061
21رضا صالحیاهوازدیسکت درمان دکتر68472
22نتاهوازدیسکت درمان دکتر39176
23فریده حسین خانیاهوازدیسکت درمان دکتر21049
24طاهر مسعودیایلامدیسکت درمان دکتر71332
25همت حمیدیانایلامدیسکت درمان دکتر67566
26علی بخش محمودیایلامدیسکت درمان دکتر36085
27نبی صیدیایلام آبداناندیسکت درمان دکتر76152
28محمد عادلیایلام ایواندیسکت درمان دکتر110539
29امجد فیلیایلام ایوان غربدیسکت درمان دکتر56995
30حسین علی پورایلام دره شهر دیسکت درمان دکتر91389
31شهریار رسولیایلام ده لراندیسکت درمان دکتر40309
32سید پیمان صادقیانایلام دهلراندیسکت درمان دکتر79508
33احمد بختیایلام دهلراندیسکت درمان دکتر55971
34مجید جعفری زاده گوغریبافتدیسکت درمان دکتر69021
35سید منصور حسینیبافتدیسکت درمان دکتر99705
36صادق علی اکبریبافتدیسکت درمان دکتر98340
37اشرف پوربافت قلبدیسکت درمان دکتر23792
38سکینه خدا پناه بجنورددیسکت درمان دکتر
39ابراهیم طاهریبجنورددیسکت درمان دکتر38611
40ژیلا پورملا لنگرودیبرازجان بوشهردیسکت درمان دکتر73637
41محمد حیدریبردسیردیسکت درمان دکتر32716
42محمدرضا خسرويبردسیردیسکت درمان دکتر۵۱۱۶۴
43محدرضا خسرویبردسیردیسکت درمان دکتر51164
44محمد حسین میرپاریزیبردسیر کرماندیسکت درمان دکتر24058
45علی پورطاهریبمدیسکت درمان دکتر...
46مسعود و سعیدآرمانبمدیسکت درمان دکتر29463-78688
47ام آر آی بندرعباسبندرعباسدیسکت درمان دکتر...
48اختیاریبندرعباسدیسکت درمان دکتر...
49فرهاد روحیبنیاددیسکت درمان دکتر34476
50علیرضا غفاریبهارستان گلستاندیسکت درمان دکتر79354
51شکوفه اعتصامبیرجنددیسکت درمان دکتر64372
52شیروانیبیرجنددیسکت درمان دکتر79791
53محمد حسین داوریبیرجنددیسکت درمان دکتر23246
54پروین مشتاقبیرجنددیسکت درمان دکتر28153
55مجیدرضا لطیفیبیرجنددیسکت درمان دکتر56554
56فرزانه صمدیبیرجنددیسکت درمان دکتر59815
57سیمین بیکدلیپردیسدیسکت درمان دکتر51798
58محمود قائدیانتهراندیسکت درمان دکتر52695
59مریم زرندتهراندیسکت درمان دکتر53651
60رضا عامری حیدریتهراندیسکت درمان دکتر56650
61مجید طلاحونهتهراندیسکت درمان دکتر56057
62عباس مقیمیتهراندیسکت درمان دکتر54248
63مهرداد شیروانیتهراندیسکت درمان دکتر55704
64اردشیر نجف تومراییتهراندیسکت درمان دکتر57866
65بهزاد رهبریتهراندیسکت درمان دکتر58261
66اکبر واعظی جزءیتهراندیسکت درمان دکتر58346
67فریال پورمن بلورچیتهراندیسکت درمان دکتر62741
68بابک عبدالهیتهراندیسکت درمان دکتر60751
69بتول نواریتهراندیسکت درمان دکتر61168
70سودابه جعفریتهراندیسکت درمان دکتر61592
71سید حسین قاضی میر سعیدتهران دیسکت درمان دکتر39382
72فیروز اسماعیلیتهراندیسکت درمان دکتر39428
73محمد سروشتهراندیسکت درمان دکتر41025
74سعید رحمانیان کوشکیتهراندیسکت درمان دکتر41364
75*تهراندیسکت درمان دکتر40146
76علیرضا درخشانیتهراندیسکت درمان دکتر40579
77جلیل سهرابیتهراندیسکت درمان دکتر43223
78علی اثنی عشریتهراندیسکت درمان دکتر4530
79علی محمد رمضانخانیتهراندیسکت درمان دکتر45358
80حسن کرامتیتهراندیسکت درمان دکتر46457
81مهردادکبيريتهراندیسکت درمان دکتر47116
82هاشمی نژادتهراندیسکت درمان دکتر47497
83محسن صفریتهراندیسکت درمان دکتر47698
84علی مقدمیتهراندیسکت درمان دکتر47800-50
85حمیدرضا درخشانفرتهراندیسکت درمان دکتر47879
86فتانه فلاحتهراندیسکت درمان دکتر48064
87رضا سازگار تهراندیسکت درمان دکتر49952
88سري گيشا ن کانداکاتالتهراندیسکت درمان دکتر50664
89رضا فرجیتهراندیسکت درمان دکتر50696
90اورنگ یوسفیتهراندیسکت درمان دکتر50747
91اتابک فتحی رادتهراندیسکت درمان دکتر34639
92امیر محمد گلبخش مفردتهراندیسکت درمان دکتر34295
93فرهاد ایمان فرتهراندیسکت درمان دکتر34338
94مهران منصوریتهراندیسکت درمان دکتر35825
95محمدرضا کارشناستهراندیسکت درمان دکتر36187
96اسماعیل مروتی لفمجانیتهراندیسکت درمان دکتر36563
97شمیم نشاطتهراندیسکت درمان دکتر37846
98امیر هوشنگ احمدی پورتهراندیسکت درمان دکتر34396
99مصطفی کیان پورتهراندیسکت درمان دکتر37245
100حسین علاقه بندتهراندیسکت درمان دکتر37424
101محمود سدیدیتهراندیسکت درمان دکتر29535
102مریم باباخانیتهراندیسکت درمان دکتر30074
103فریدالدین معصومیتهراندیسکت درمان دکتر30405
104مریم مهرآبادیتهراندیسکت درمان دکتر30833
105اردشیر روحیتهراندیسکت درمان دکتر30855
106اردشیر روحیتهراندیسکت درمان دکتر30855
107مهدی محمدیتهراندیسکت درمان دکتر31458
108سیمین اسماعیلی نیهتهراندیسکت درمان دکتر31597
109محسن معصومیتهراندیسکت درمان دکتر32376
110زین العابدین شریفی سیستانیتهراندیسکت درمان دکتر15637
111سید محمد رضا فروزان ابراهیمیتهراندیسکت درمان دکتر11400
112سید سجاد حسینی چمنیتهراندیسکت درمان دکتر126868
113 علیرضا قربانی پرورتهراندیسکت درمان دکتر138630
114غلامرضا جعفر زاده فردتهراندیسکت درمان دکتر23393
115احمد قاسمی نژاد بند پیتهراندیسکت درمان دکتر2349
116فرشاد عبدالعزیزیتهراندیسکت درمان دکتر23776
117رحیم زنده دلتهراندیسکت درمان دکتر24676
118ناصر رشیدیتهراندیسکت درمان دکتر24990
119همن حقیقیتهراندیسکت درمان دکتر27995
120فریدون طالبیتهراندیسکت درمان دکتر82267
121کریمی سونو تهراندیسکت درمان دکتر021
122دکتر از طرف گل پورتهراندیسکت درمان دکتر1
123کبرا سرزعیمتهراندیسکت درمان دکتر1004618
124اکبر واعظیتهراندیسکت درمان دکتر10055216
125خوشخبرتهراندیسکت درمان دکتر101833
126هوشنگ خجستهتهراندیسکت درمان دکتر1046
127رقیه شاهقلیتهراندیسکت درمان دکتر104744
128کبرا سر زعیمتهراندیسکت درمان دکتر100461
129بهروز خوش خبر شبستریتهراندیسکت درمان دکتر1562
130ابوالفضل مداحتهراندیسکت درمان دکتر81185
131فرج الهیتهراندیسکت درمان دکتر14369
132محمد فرهدتهراندیسکت درمان دکتر25266
133سیمین اسمعیلی نیهتهراندیسکت درمان دکتر31597
134علی هاشمی نژادتهراندیسکت درمان دکتر47497
135فرهادی روحی بنیادتهراندیسکت درمان دکتر34476
136حسین ثانیتهراندیسکت درمان دکتر122837
137حمید محمد نژادتهراندیسکت درمان دکتر114594
138مهران امین دزفولیتهراندیسکت درمان دکتر55730
139مهرداد کیاستیتهراندیسکت درمان دکتر50020
140مهدی سواریتهراندیسکت درمان دکتر63234
141احمد فاضلیتهراندیسکت درمان دکتر66831
142فاطمه حجازیتهراندیسکت درمان دکتر38416
143بابک پور قلیچتهراندیسکت درمان دکتر59335
144حسن صمیمیتهراندیسکت درمان دکتر77973
145محمد قصرانیتهراندیسکت درمان دکتر50177
146زهرا اسلام پسندتهراندیسکت درمان دکتر62216
147محسن رضوانیتهراندیسکت درمان دکتر83928
148عباس سعیدیتهراندیسکت درمان دکتر65192
149افشین عطاءتهراندیسکت درمان دکتر85470
150شهریار موسوی نژادتهراندیسکت درمان دکتر53135
151احمد نعیمی فرتهراندیسکت درمان دکتر48978
152عبدالرضا دیرافزونتهراندیسکت درمان دکتر43219
153صفا ملک فرتهراندیسکت درمان دکتر95528
154محمودرضا خزاعیتهراندیسکت درمان دکتر36061
155مسعود احمدیتهراندیسکت درمان دکتر25551
156دانش حیدریتهراندیسکت درمان دکتر20574
157حمید رضا کیانیتهراندیسکت درمان دکتر65666
158عبد ا... فرج اللهیتهراندیسکت درمان دکتر14369
159ابولفضل تاجیک قشقاییتهراندیسکت درمان دکتر90004
160ناصر سلیمانیتهراندیسکت درمان دکتر5583
161بابک نویدتهراندیسکت درمان دکتر67936
162مسعود اشراقتهراندیسکت درمان دکتر37538
163سید کاظم زمانیتهراندیسکت درمان دکتر43175
164رحمان شهامتهراندیسکت درمان دکتر26155
165فروغ زمانتهراندیسکت درمان دکتر31687
166مژگان فرنوشتهراندیسکت درمان دکتر45815
167محمد جواد اکبری ماکوییتهراندیسکت درمان دکتر131348
168اکبر مظاهریتهراندیسکت درمان دکتر35830
169محسن اسکندریتهراندیسکت درمان دکتر44351
170سهیل گل بابا پورتهراندیسکت درمان دکتر28371
171مهرداد روح نیاتهراندیسکت درمان دکتر44318
172احمد حیدری دهوییتهراندیسکت درمان دکتر47473
173یحیی پولادیتهراندیسکت درمان دکتر18502
174یونس حیدریتهراندیسکت درمان دکتر41915
175محمد علی جلالی نژادتهراندیسکت درمان دکتر50601
176محمد صالح سلگیتهراندیسکت درمان دکتر74631
177رقیه شاه قلیتهراندیسکت درمان دکتر104744
178پیروز اسماعیلیتهراندیسکت درمان دکتر39428
179علی احیاتهراندیسکت درمان دکتر48443
180پروانه پرویزیتهراندیسکت درمان دکتر55850
181محمود رضا اصغر پورتهراندیسکت درمان دکتر67729
182 محمدرضا کاظمیتهران دیسکت درمان دکتر...
183ناهید صمندریتهراندیسکت درمان دکتر38157
184میترا پورعبدالهیتهراندیسکت درمان دکتر79824
185شمستهراندیسکت درمان دکتر76020
186فریدون طالبیتهراندیسکت درمان دکتر82267
187ایرج حاجتیتهراندیسکت درمان دکتر83296
188محمد رضاییتهراندیسکت درمان دکتر87624
189کاظم مقيمي گلي جانتهراندیسکت درمان دکتر87793
190داوود ترکمانتهراندیسکت درمان دکتر91890
191سید اصغر کوچک کوثریتهراندیسکت درمان دکتر94307
192محمود ایلبگی بختیاریتهراندیسکت درمان دکتر66905
193حبیب صفری نیاتهراندیسکت درمان دکتر65264
194پروین حسن زادهتهراندیسکت درمان دکتر65652
195احمد علی گل آقاییتهراندیسکت درمان دکتر64362
196حسین اسدیانتهراندیسکت درمان دکتر63442
197سید مهدی طباطباییتهراندیسکت درمان دکتر74250
198محمد آفریده ثانیتهراندیسکت درمان دکتر73044
199محمود گشانیتهراندیسکت درمان دکتر74889
200سید مهرداد بنی هاشمیتهراندیسکت درمان دکتر75092
201کورش میرزاییتهراندیسکت درمان دکتر68454
202محمد یزدیانتهراندیسکت درمان دکتر68943
203فضل الله شکرخواهتهران دیسکت درمان دکتر49267
204محمد کیمیاییتهران - اسلامشهردیسکت درمان دکتر45898
205نادر رضاییتهران - شهریاردیسکت درمان دکتر25708
206عباس خوش نظرتهراندیسکت درمان دکتر36267
207علی اکبر پویانتهراندیسکت درمان دکتر59438
208ناصر پور اسمیجوپاردیسکت درمان دکتر98109
209ناصر پوراسمیجوپار کرماندیسکت درمان دکتر98109
210ابراهیم محمدی جیرفتدیسکت درمان دکتر32512
211محمود ستائی مختاریجیرفتدیسکت درمان دکتر115599
212وحید سراج القومجیرفتدیسکت درمان دکتر76786
213محمد دلفاردی-درمانگاهجیرفتدیسکت درمان دکتر76716
214محمود امیر میجانیجیرفتدیسکت درمان دکتر25424
215منصور بهمنیجیرفتدیسکت درمان دکتر25358
216محمدرضا بیرجندیجیرفتدیسکت درمان دکتر69393
217رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
218ابوالقاسم امیر محمودیجیرفتدیسکت درمان دکتر82699
219نصری علیرضاجیرفتدیسکت درمان دکتر32400
220محمد معین دهشجیرفت عمومیدیسکت درمان دکتر157734
221رضا عامریچهاردنگهدیسکت درمان دکتر57650
222غلامرضا جلالی منشخراسان شمالیدیسکت درمان دکتر25670
223عارف روحانیخراسان شمالیدیسکت درمان دکتر40146
224 علی امیریخرم آباددیسکت درمان دکتر42701
225منصوره غلام دزفولیخوزستاندیسکت درمان دکتر52349
226محسن حقیقی زادهخوزستاندیسکت درمان دکتر59190
227سید عیسی معاشیخوزستاندیسکت درمان دکتر60185
228اردشیر معماریخوزستاندیسکت درمان دکتر99261
229مهران ذاکر کیشخوزستان شادگاندیسکت درمان دکتر68498
230عبدالرضا فرج نژادخوزستان شوش دانیالدیسکت درمان دکتر37234
231خدارحم پورفرزیخوزستان گتونددیسکت درمان دکتر76270
232نگین میر موسویدزفولدیسکت درمان دکتر149622
233غلامرضا نیرو بخشدزفولدیسکت درمان دکتر47761
234بهروز رفیعیدزفولدیسکت درمان دکتر45400
235محمدرضا باباخاندزفولدیسکت درمان دکتر42831
236عبدالعمیر حقیقی زادهدزفولدیسکت درمان دکتر37100
237فرخنده قدرتیدزفولدیسکت درمان دکتر38463
238محمدعلی ابراهیمیدزفولدیسکت درمان دکتر28427
239محمد قلمبردزفولدیسکت درمان دکتر21246
240قاسم ساعدیدزفولدیسکت درمان دکتر83623
241عباس احمدیدلیحاندیسکت درمان دکتر36695
242روح انگیز خادم زادهدهدشت کهکیلویه یاسوجدیسکت درمان دکتر111128
243خانم مهدیه حاج ملکرابردیسکت درمان دکتر92944
244سید مسعود اصولی دزفولیرامشیردیسکت درمان دکتر153664
245مهردادبنابهبهانیرامهرمزدیسکت درمان دکتر74884
246سعید خدابخشیرامهرمز خوزستاندیسکت درمان دکتر27748
247رضا رحمانیراوردیسکت درمان دکتر85039
248محمدعلی پیشگوییراوردیسکت درمان دکتر74619
249سعید رادرباط کریمدیسکت درمان دکتر110183
250امیر قادی پاشارباط کریم تهراندیسکت درمان دکتر102762
251سید عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
252سید مسلم - حیدری خور میزی رفسنجاندیسکت درمان دکتر117604
253سید مسلم حیدریرفسنجاندیسکت درمان دکتر117604
254علیرضا جباری ظهیررفسنجاندیسکت درمان دکتر75380
255زهر افخمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر1225ب
256هاشمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر83509
257هانیه فلاحتی پوررفسنجاندیسکت درمان دکترب1356
258علیرضا عرب علیدوستیرفسنجاندیسکت درمان دکتر58010
259حسین آذینرفسنجاندیسکت درمان دکتر75703
260علیرضا قاضی زاده اجساییرفسنجاندیسکت درمان دکتر87659
261محمد رضا میرزاییرفسنجاندیسکت درمان دکتر80433
262محمد یزدی پوررفسنجاندیسکت درمان دکتر7804
263جباریرفسنجاندیسکت درمان دکتر75380
264فریدالدین معصومی کیورودهن تهراندیسکت درمان دکتر30405
265ابوالفضل تاجیکریدیسکت درمان دکتر90004
266فرشته هاشمیزابلدیسکت درمان دکتر26250
267نرجس نظریزابلدیسکت درمان دکترنسخه زن
268علیرضا دانش شهرکیزاهداندیسکت درمان دکتر63426
269محمد رجبیزاهداندیسکت درمان دکتر53368
270مجید علیخانیزرنددیسکت درمان دکتر126163
271سید امجد نبوی زادهزرنددیسکت درمان دکتر134891
272محمد حسین مجیدیزرنددیسکت درمان دکتر147534
273مجید علیخانی زرنددیسکت درمان دکتر126163
274رحمان حسن زادهزرنددیسکت درمان دکتر59289
275ضیاء الدینیزرنددیسکت درمان دکتر105977
276فائزه هاشمیزرنددیسکت درمان دکتر1111111
277محمد منصوریزرنددیسکت درمان دکتر89889
278مهدی اسدی زرندیزرنددیسکت درمان دکتر34956
279محمدرضا سالاریزرنددیسکت درمان دکتر66106
280احمد مهدیزاده گیسکیزرنددیسکت درمان دکتر29470
281مسعود پور دندانپزشکزرند کرماندیسکت درمان دکتر107252
282شریف نیا ساوهدیسکت درمان دکتر123684
283معصومه تقویساوهدیسکت درمان دکتر90855
284مصطفی کارگرساوهدیسکت درمان دکتر40690
285شمس الله جوادیسومعه سرادیسکت درمان دکتر85142
286پورمرادیان برفه اکبرسیرجاندیسکت درمان دکتر93972
287رضوی موسی رحمت اللهسیرجاندیسکت درمان دکتر52693
288امیر جهانشاهیسیرجاندیسکت درمان دکتر34603
289رفیعی - محمودیسیرجاندیسکت درمان دکتر86447
290درویش نژاد شاه بداغیسیرجاندیسکت درمان دکتر968610
291محمدرضا باغبانیسیستان و بلوچستاندیسکت درمان دکتر79064
292هادی نیکو سخنشادگان خوزستاندیسکت درمان دکتر55624
293عاطفه حبیب نیاشازند مرکزیدیسکت درمان دکتر151379
294نیلوفر جهانگیرشاهروددیسکت درمان دکتر۵۴۵۵۱
295رضا کلینیشاهروددیسکت درمان دکتر30380
296احسانیکرماندیسکت درمان دکتر114525
297سید احمد حسنیشهربابکدیسکت درمان دکتر73910
298حسین بهزادیشهربابکدیسکت درمان دکتر78206
299سید حسین میرحسینیانشهربابکدیسکت درمان دکتر61820
300سعدالله قربانیشهربابکدیسکت درمان دکتر26447
301امان الله زین الدینیشهربابکدیسکت درمان دکتر35310
302سعادت معصومیشهربابکدیسکت درمان دکتر35308
303حسین زین الدینی میمندشهربابکدیسکت درمان دکتر43339
304ابولقاسم مشهدی محمد اسماعیلشهربابکدیسکت درمان دکتر57486
305محمد امیر کافیشهربابکدیسکت درمان دکتر76261
306سید مهدی موسویشهریاردیسکت درمان دکتر86407
307رائیکا منصوری گندمانیشهریاردیسکت درمان دکتر83865
308سید مهدی سید هدایتشهریاردیسکت درمان دکتر63719
309محمدرضا طهماسب پورشهریاردیسکت درمان دکتر6912
310فریدون صفیشهریاردیسکت درمان دکتر45799
311ماندانا پاپنشهریاردیسکت درمان دکتر53781
312گارو آواکیانشهریاردیسکت درمان دکتر34278
313نادره محصولشهریاردیسکت درمان دکتر34384
314عبدالکاظم برتیناشهریاردیسکت درمان دکتر35474
315حجت شهبازی فرشهریاردیسکت درمان دکتر22756
316عبدالعزيز حجازیشوش دیسکت درمان دکتر74334
317عبدالعزیز حجازیشوش دنیالدیسکت درمان دکتر74334
318رضا عظیمیشوشتردیسکت درمان دکتر42496
319مربم علیزادهشوشتردیسکت درمان دکتر78622
320لیلاحاتمی شیرازدیسکت درمان دکتر56297
321تولایی جاجاییشیراز فسادیسکت درمان دکتر48657
322حسین زارعشیروان خراسان شمالیدیسکت درمان دکتر67920
323اشرف السادات مرضویطبسدیسکت درمان دکتر51969
324محمد حسن یونسیطبسدیسکت درمان دکتر21938
325مهرداد زمانیطبس بیرجنددیسکت درمان دکتر45804
326فرشته پیشاهنگفارس دارابدیسکت درمان دکتر33401
327اقبالیفردیس کرجدیسکت درمان دکتر23413
328یاسین جاریفسادیسکت درمان دکتر154821
329محسن جوهریفسا شیرازدیسکت درمان دکتر131378
330مجید بهشتی پوررفسنجان دیسکت درمان دکتر51572
331ایوب عطاییفیروز اباددیسکت درمان دکتر37727
332علیه فارابیقایندیسکت درمان دکتر111562
333اسماعیل پور مقدمقایندیسکت درمان دکتر75261
334منصور باغ خاصیقدس تهراندیسکت درمان دکتر44475
335حسین رضوی قمدیسکت درمان دکتر55493
336زهرا امامیقمدیسکت درمان دکتر118551
337جابر مازندرانیگرگاندیسکت درمان دکتر48953
338نماینده مفیدیگلستان مفیدیدیسکت درمان دکتر0000000
339محمدرضا منصوریگیلان آستانه اشرفیهدیسکت درمان دکتر19407
340حمید میرزا جانیلالیدیسکت درمان دکتر11051
341ابراهیم کریمیلالیدیسکت درمان دکتر99237
342آرش بیکیمحلات اراکدیسکت درمان دکتر137553
343سید ابولفضل جلالیمرکزیدیسکت درمان دکتر۹۰۶۶۰
344بهمن محمودیمرکزی خمیندیسکت درمان دکتر23683
345نگین میر موسیمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر149622
346اسماعیلیمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر...
347دشتی شجاعی قادری اسماعیلمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر...
348حبیب دوستمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر52550
349عبدالله کردیمشهددیسکت درمان دکتر121463
350قربانعلی صفدریمشهددیسکت درمان دکتر11111
351مریم شاه علیمشهددیسکت درمان دکتر47614
352شاپور منصور سماییملارددیسکت درمان دکتر49156
353سلامتملارددیسکت درمان دکتر50
354فرزین مویدملارددیسکت درمان دکتر47467
355ایرج فیروز آبادیملارددیسکت درمان دکتر68443
356مجید جهانی کلویری مقدمملارددیسکت درمان دکتر91601
357مجتبی اصغریملایر -اصفهانیدیسکت درمان دکتر144008
358مرتضی بیانی رییس بهداشت منوجانمنوجاندیسکت درمان دکتر98934
359محمد فرزاد کیانوق رفسنجاندیسکت درمان دکتر98588
360محمد حسن شاکری حسین آبادورامیندیسکت درمان دکتر98343
361صدیقه جعفریانکازروندیسکت درمان دکتر76529
362خاطره سپر همکازروندیسکت درمان دکتر80360
363شیرین تارج لوکازروندیسکت درمان دکتر75162
364اسیه طازاویکازروندیسکت درمان دکتر41087
365عبدالرضا رییسی کریمیکازروندیسکت درمان دکتر46176
366فاطمه امامی متخصص زنانکازروندیسکت درمان دکتر119369
367فاطمه امامیکازروندیسکت درمان دکتر119369
368صدیقه جعفریان داخلیکازروندیسکت درمان دکتر76529
369حمید غفاریکازرون اهوازدیسکت درمان دکتر52377
370سید حسین احمدمیریکرجدیسکت درمان دکتر59241
371علیرضا ابراهیمیکرجدیسکت درمان دکتر29356
372ساسان شرقیکرجدیسکت درمان دکتر32486
373دکتر ترکانکرجدیسکت درمان دکتر1010101
374دکتر عزیز اللهیکرماندیسکت درمان دکتر18164
375نعمت اللهکرماندیسکت درمان دکتر...
376قدیری کرماندیسکت درمان دکتر...
377فرج پورکرماندیسکت درمان دکتر...
378محمد فرج پورکرماندیسکت درمان دکتر23287
379کرام الدین ترابیکرماندیسکت درمان دکتر11110
380پهلوان شمسی میبدیکرماندیسکت درمان دکتر81714
381سید حسین عالم زادهکرماندیسکت درمان دکتر29749
382بهرام پورسیدیکرماندیسکت درمان دکتر29309
383ژینوس صراف زادهکرماندیسکت درمان دکتر39288
384معصومه مرادی اطفالکرماندیسکت درمان دکتر28146
385محمدرضا محمد حسین زادهکرماندیسکت درمان دکتر24776
386معصومی محمدکرماندیسکت درمان دکتر23991
387قاسمیکرماندیسکت درمان دکتر22132
388منشی قاضی میر سعیدکرماندیسکت درمان دکتر77864
389متوسلیکرماندیسکت درمان دکتر42694
390رضوی و ویدا میرزا باغینیکرماندیسکت درمان دکتر26477
391شهدادیکرماندیسکت درمان دکتر19979
392علوی سید علاء الدینکرماندیسکت درمان دکتر15165
393علی فروتنکرماندیسکت درمان دکتر25039
394علی ابراهیمیکرماندیسکت درمان دکتر71094
395فتحیه سادات حسینیکرماندیسکت درمان دکتر72569
396نعمت زادهکرماندیسکت درمان دکتر72595
397شهباکرماندیسکت درمان دکتر68123
398غلامرضا خالوئیکرماندیسکت درمان دکتر64694
399زهره فرزاد مهاجریکرماندیسکت درمان دکتر82357
400غلامرضا زارع بیدکیکرماندیسکت درمان دکتر79385
401جعفری علی دوستکرمان دیسکت درمان دکتر84131
402جهانگیر تاج دینیکرمان دیسکت درمان دکتر17490
403زهرا رنجبرکرماندیسکت درمان دکتر38818
404مهشاد نصیر خانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
405لعیا خطیبکرماندیسکت درمان دکتر89192
406علی رادفرکرمان دیسکت درمان دکتر3089
407محمدرضا فروغیکرمان اختیار آباددیسکت درمان دکتر56022
408فرخی نوری محمدرضا کرماندیسکت درمان دکتر56022
409غلامعباس عزیزاللهیکرمان دیسکت درمان دکتر18164
410مهدی خواجهکرمان بافتدیسکت درمان دکتر146790
411مریم تابعکرمان دیسکت درمان دکتر44704
412فرهاد همایون فرکرمان راوردیسکت درمان دکتر75600
413سید مهدی هاشمیکرمان دیسکت درمان دکتر71863
414ملک محمدیکرمان دیسکت درمان دکتر43562
415رامین زندیکرمان دیسکت درمان دکتر68447
416مصطفاییکرمانشاهدیسکت درمان دکتر0000
417گواشیری-دماوندی و کلانتریکرماندیسکت درمان دکتر63593-50430
418علی کاظمی ترکیکمیتهدیسکت درمان دکتر89815
419کریمی بیمه سلامتکهنوجدیسکت درمان دکتر...
420وحید سالاریکهنوجدیسکت درمان دکتر93766
421فرزاد محسن پورکهنوجدیسکت درمان دکتر98143
422محمد صیاد نیککهنوجدیسکت درمان دکتر106120
423لطفعلی جمشیدیکهکیلویهدیسکت درمان دکتر58794
424برازشکهکیلویه و بویراحمد یاسوجدیسکت درمان دکتر...
425عبدالطیف رسولیکوهبناندیسکت درمان دکتر95453
426عبدل لطیف رسولیکوهبناندیسکت درمان دکتر95453
427مجید روشن ضمیرکوهبناندیسکت درمان دکتر147681
428الهه قاضییاسوجدیسکت درمان دکتر83951
429کوروش قنبرییاسوجدیسکت درمان دکتر67691
430مجتبی عبادتییاسوجدیسکت درمان دکتر65127
431سعید قریبیاسوجدیسکت درمان دکتر55913
432پروین گودرزییاسوجدیسکت درمان دکتر57273
433سهام صفایییاسوجدیسکت درمان دکتر23824
434کرامت بنیادی نژادیاسوج-طرف کریمیدیسکت درمان دکتر28151
435سوده بيات بياتاني قلبیاسوج-کریمیدیسکت درمان دکتر120435
436منصوره خادم دزفولیکرمان دیسکت درمان دکتر52349
437حسین بیگلریکرمان دیسکت درمان دکتر60223
438محمدرضا علمیکرمان دیسکت درمان دکتر63195
439علی رفیعیکرمان دیسکت درمان دکتر66364
440هدایت ا... سلحشوریکرمان دیسکت درمان دکتر83461
441هادیان پورکرمان دیسکت درمان دکتر155977
442امینی نژادکرمان دیسکت درمان دکتر52331
443حشمت الله محمدآبادیکرمان دیسکت درمان دکتر72038
444حجارکرمان دیسکت درمان دکتر18595
445محمد سهرابیکرمان دیسکت درمان دکتر125662
446منوچهر صمدکرمان دیسکت درمان دکتر53015
447سید مرتضی عسکرپورکرمان دیسکت درمان دکتر48883
448عبدالحسن پترولچیکرمان دیسکت درمان دکتر19705
449فرج ا... قنواتیکرمان دیسکت درمان دکتر24682
450علی شریفیکرمان دیسکت درمان دکتر49609
451عبدالواحد طریحی زادهکرمان دیسکت درمان دکتر89084
452اردوان یاراحمدیکرمان دیسکت درمان دکتر79147
453عبدا... اندیدکرمان دیسکت درمان دکتر85408
454علیرضا فیاضکرمان دیسکت درمان دکتر62453
455شیرین سارجلوکرمان دیسکت درمان دکتر75162
456محسن نوروزیکرمان دیسکت درمان دکتر5540
457رضا نعمت زادهکرماندیسکت درمان دکتر72595
458کیخسرو مهربانیکرماندیسکت درمان دکتر5402
459کیخسرو مهربانیکرماندیسکت درمان دکتر7005
460امیر پورحسینیکرماندیسکت درمان دکتر109537
461محمود خدارحمیکرماندیسکت درمان دکتر20344
462پرویز حسن آبادیکرماندیسکت درمان دکتر5082
463نسرین کرباسی راوریکرماندیسکت درمان دکتر49719
464فرهاد سلیمانی کرماندیسکت درمان دکتر33746
465علی فروتنکرماندیسکت درمان دکتر25039
466وحیدرضا شهپرکرماندیسکت درمان دکتر50138
467محسن فغانیکرماندیسکت درمان دکتر84899
468سید علیرضا هاشمیکرماندیسکت درمان دکتر31629
469محمد خالقیکرماندیسکت درمان دکتر5154
470احمد دهقانیکرماندیسکت درمان دکتر82726
471محمد حسن دهقانی شورکیكرماندیسکت درمان دکتر57783
472آزیتا سبز کار کرماندیسکت درمان دکتر72210
473منوچهر فخرشفاییکرماندیسکت درمان دکتر6250
474امیر متوسلیکرماندیسکت درمان دکتر42694
475مهدی میرزاییکرماندیسکت درمان دکتر25297
476لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر89192
477رامین رجاییکرمان دیسکت درمان دکتر66149
478عزیز الهیکرمان دیسکت درمان دکتر...
479مهشاد نصیر خانی کرمان دیسکت درمان دکتر87674
480علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
481سحر عتیقیکرمان دیسکت درمان دکتر111873
482رامین رجبی مقدمکرمان دیسکت درمان دکتر43967
483رضا خوسفی بیرجندیکرمان دیسکت درمان دکتر52500
484ماندانا رضا زادهکرمان دیسکت درمان دکتر49643
485علی اکبر خواجوییکرمان دیسکت درمان دکتر50724
486محمود شمسیکرمان دیسکت درمان دکتر109314
487مریم ابراهیمی پورزنگی آباددیسکت درمان دکتر83177
488زهرا خلیلی کرمان دیسکت درمان دکتر39838
489مهدی ابوالحسن زاده ماهان دیسکت درمان دکتر74320
490علی شهیدی نژادکرمان دیسکت درمان دکتر18133
491ناصر فروتنرایندیسکت درمان دکتر43850
492سکینه ابراهیمیکرمان دیسکت درمان دکتر38594
493فریبا عارف کرمان دیسکت درمان دکتر...
494مجتبی شجاعی کرمان دیسکت درمان دکتر54536
495حمیدرضا متولی زادهكرماندیسکت درمان دکتر58123
496محمد رضا بیگ مرادیكرماندیسکت درمان دکتر32026
497كیوان باقریان قطبی كرماندیسکت درمان دکتر87081
498عبدالمجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر73990
499علیرضا رستمی پور جیرفت دیسکت درمان دکتر86644
500ابراهیم محمدیجیرفت دیسکت درمان دکتر32512
501ابوالقاسم امیر محمدیجیرفت دیسکت درمان دکتر82699
502غلامرضا رستمیجیرفت دیسکت درمان دکتر93381
503فرزاد دری پورجیرفت دیسکت درمان دکتر96939
504جمشید بهبوریچتروددیسکت درمان دکتر82483
505شهرام كاربخشكرماندیسکت درمان دکتر55898
506محمد مهدی مقصود رایندیسکت درمان دکتر77596
507مژگان سجادیان كرماندیسکت درمان دکتر52509
508سید محمد جواد اشرف منصوریكرماندیسکت درمان دکتر44023
509محمد رضا خسروی كوهبناندیسکت درمان دکتر42826
510علیرضا بهدایكرماندیسکت درمان دکتر47524
511مریم عرب كرماندیسکت درمان دکتر51970
512محسن صابری كرماندیسکت درمان دکتر61596
513نیاز علی نظریان كرماندیسکت درمان دکتر22360
514گیتانوش شهریاری كرماندیسکت درمان دکتر39404
515نونا كامبینماهان دیسکت درمان دکتر57415
516خدابخش اوجان كرماندیسکت درمان دکتر20-آت0000
517فاطمه حسینی نسب كرماندیسکت درمان دکتر110323
518هادی كاظمی پورجوپاردیسکت درمان دکتر112005
519سلمان مهری کرمان دیسکت درمان دکتر...
520ابو الحسن صالحی ماهان دیسکت درمان دکتر5863
521زهره زندكارگركرماندیسکت درمان دکتر83480
522سید ابو القاسم هاشمی امام زادهكرماندیسکت درمان دکتر20126
523سلمان محمدی قناغستانیکرمان دیسکت درمان دکتر...
524ابوالحسن صالحیماهان دیسکت درمان دکتر5863
525هادی کاظمی پورجوپاردیسکت درمان دکتر112005
526سیده حمیده مولاییکرمان دیسکت درمان دکتر81449
527دکترمسعود آرمانبمدیسکت درمان دکتر78688
528سعید ارمانبمدیسکت درمان دکتر29463
529سید محمد ابریشمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر4337
530مرتضی فرشادشهر کرددیسکت درمان دکتر6341
531افشین پور صیف الدینیشهر بابکدیسکت درمان دکتر98808
532محسن اقا بابایی شهر بابکدیسکت درمان دکتر48129
533محمد رضا خسروی برد سیردیسکت درمان دکتر51164
534علی ملک زاده ماهاندیسکت درمان دکتر98224
535حمید رضا رجاییجیرفت دیسکت درمان دکتر88129
536اعظم طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر43857
537رحمان حسین زادهزرنددیسکت درمان دکتر59289
538غلام رضا علی زادهبرد سیردیسکت درمان دکتر63607
539علی صدیقیبمدیسکت درمان دکتر60272
540محمدیکرمان دیسکت درمان دکتر...
541حمید رضا متولی زادهکرمان دیسکت درمان دکتر58123
542محمد علی پیشگوییکرمان دیسکت درمان دکتر74619
543صدیقه عزیزی فربمدیسکت درمان دکتر65828
544لعیا خطیب کرمان دیسکت درمان دکتر89192
545رامین رجاییکرمان دیسکت درمان دکتر66149
546مهشاد نصیر خانی کرمان دیسکت درمان دکتر87674
547علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
548سحر عتیقیکرمان دیسکت درمان دکتر111873
549رامین رجبی مقدمکرمان دیسکت درمان دکتر43967
550رضا خوسفی بیرجندیکرمان دیسکت درمان دکتر52500
551ماندانا رضا زادهکرمان دیسکت درمان دکتر49643
552علی اکبر خواجوییکرمان دیسکت درمان دکتر50724
553محمود شمسیکرمان دیسکت درمان دکتر109314
554مریم ابراهیمی پورزنگی آباددیسکت درمان دکتر83177
555زهرا خلیلی کرمان دیسکت درمان دکتر39838
556علی شهیدی نژادکرمان دیسکت درمان دکتر18133
557ناصر فروتنرایندیسکت درمان دکتر43850
558مجتبی شجاعی کرمان دیسکت درمان دکتر54536
559مریم نظریانكرماندیسکت درمان دکتر22712
560حمیدرضا متولی زادهكرماندیسکت درمان دکتر58123
561محمد رضا بیگ مرادیكرماندیسکت درمان دکتر32026
562كیوان باقریان قطبی كرماندیسکت درمان دکتر87081
563عبدالمجید سالاری جیرفت دیسکت درمان دکتر73990
564علیرضا رستمی پور جیرفت دیسکت درمان دکتر86644
565ابراهیم محمدیجیرفت دیسکت درمان دکتر32512
566ابوالقاسم امیر محمدیجیرفت دیسکت درمان دکتر82699
567غلامرضا رستمیجیرفت دیسکت درمان دکتر93381
568فرزاد دری پورجیرفت دیسکت درمان دکتر96939
569جمشید بهبوریچتروددیسکت درمان دکتر82483
570شهرام كاربخشكرماندیسکت درمان دکتر55898
571محمد مهدی مقصود رایندیسکت درمان دکتر77596
572مژگان سجادیان كرماندیسکت درمان دکتر52509
573سید محمد جواد اشرف منصوریكرماندیسکت درمان دکتر44023
574محمد رضا خسروی كوهبناندیسکت درمان دکتر42826
575علیرضا بهدایكرماندیسکت درمان دکتر47524
576مریم عرب كرماندیسکت درمان دکتر51970
577محسن صابری كرماندیسکت درمان دکتر61596
578گودرز مهربانی رابردیسکت درمان دکتر7032
579نیاز علی نظریان كرماندیسکت درمان دکتر22360
580گیتانوش شهریاری كرماندیسکت درمان دکتر39404
581نونا كابینماهان دیسکت درمان دکتر57415
582خدابخش اوجان كرماندیسکت درمان دکتر20-آت0000
583فاطمه حسینی نسب كرماندیسکت درمان دکتر110323
584عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
585عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
586محسن پورکرمان دیسکت درمان دکتر...
587آرمین درویش زادهبمدیسکت درمان دکتر60161
588محمد حیدریبردسیردیسکت درمان دکتر32716
589ید الله پور طاهریبمدیسکت درمان دکتر89268
590نسیم نصیری مقدمبافتدیسکت درمان دکتر112918
591سید نقی طباطبایی رفسنجاندیسکت درمان دکتر19508
592فرشید خواجه پور کهنوجدیسکت درمان دکتر84487
593فربرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
594معصومه تاج پورجوپار کرماندیسکت درمان دکتر89812
595فریبا متصدیزرنددیسکت درمان دکتر46090
596علی حجازیکهنوجدیسکت درمان دکتر84426
597خدا بخش اوجان چتروددیسکت درمان دکتر1000ت-20
598گودرز مهربانیراور کرماندیسکت درمان دکتر7032
599هنگامه کریم الدینیسیرجاندیسکت درمان دکتر...
600محمد رضا بیگرامیکرمان دیسکت درمان دکتر...
601علی شهید نژادکرماندیسکت درمان دکتر18133
602مسعود اخلاقی نصبکوه بناندیسکت درمان دکتر81564
603فرشید خواجه پور کهنوجدیسکت درمان دکتر844870
604فرزاد ناظم پور مدیریبمدیسکت درمان دکتر51449
605 خانم ظاهر اراجیرفتدیسکت درمان دکتر119205
606افشین پور سیف الدینیجیرفتدیسکت درمان دکتر98808
607لعیا خطیب کرماندیسکت درمان دکتر89192
608عبد المجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر73990
609محمد فرزاد کیارفسنجاندیسکت درمان دکتر98588
610مرضییه یحیوی رفسنجاندیسکت درمان دکتر22313
611ایرج ابدیحیشهر کرددیسکت درمان دکتر45135
612علیرضا محمدی کهنوجدیسکت درمان دکتر62045
613ابراهیم رنجبربمدیسکت درمان دکتر85157
614زهرا طهماسبی دزکیشهر کرددیسکت درمان دکتر98287
615ابراهیم محمدی جیرفتدیسکت درمان دکتر32512
616علی فروتن شهر کرددیسکت درمان دکتر74643
617محمد دور اندیش بمدیسکت درمان دکتر25956
618فریبرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
619محمد رضا حمزه ایکهنوجدیسکت درمان دکتر118705
620منصور جعفریسیرجاندیسکت درمان دکتر43108
621منصور ناظریسیرجاندیسکت درمان دکتر80554
622منصور ناظریسیرجاندیسکت درمان دکتر80554
623هوشنگ سمایی سیرجاندیسکت درمان دکتر5588
624گودرز مهربانیراور کرماندیسکت درمان دکتر7032
625مجید پور سیناسیرجاندیسکت درمان دکتر37033
626خانم دکتر فداییکرمان دیسکت درمان دکتر...
627ایمن عبد اللهی بمدیسکت درمان دکتر102235
628فتیح السادات حسینیرفسنجاندیسکت درمان دکتر72569
629کیانوش شهریاری کرماندیسکت درمان دکتر39404
630بابک پوریاشهر کرددیسکت درمان دکتر62491
631ابراهیم رنجبربمدیسکت درمان دکتر85157
632رضا رحمانی راوریراور کرماندیسکت درمان دکتر85039
633سعید پیشگوییراور کرماندیسکت درمان دکتر51147
634فرشید خواجه پور کهنوجدیسکت درمان دکتر84487
635احمد مهدی زادهزرنددیسکت درمان دکتر29470
636آرمین درویش زادهریگان دیسکت درمان دکتر60161
637کیوان باقریان کرماندیسکت درمان دکتر87081
638فتح السادات میر حسینیرفسنجاندیسکت درمان دکتر72569
639رضا نمک شناس بمدیسکت درمان دکتر80593
640سید عبد الرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
641عبد المجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر76990
642مهساد نصیر فانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
643افشین پور صیف الدینیزرنددیسکت درمان دکتر98808
644محسن آقاباباییشهر بابکدیسکت درمان دکتر48129
645محمد رضا خسرویبرسیردیسکت درمان دکتر51164
646علی ملک زاده ماهاندیسکت درمان دکتر98224
647حمید رضا رجاییجیرفتدیسکت درمان دکتر88129
648اعظم طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر43857
649علی صدیقیبمدیسکت درمان دکتر60272
650حسین تهماسبیکهنوجدیسکت درمان دکتر80352
651مرضییه یحیوی رفسنجاندیسکت درمان دکتر22413
652مجید پرنیا سیرجاندیسکت درمان دکتر37033
653ولی محمد منصور بهمنی جیرفتدیسکت درمان دکتر25358
654علی معصومیکهنوجدیسکت درمان دکتر72710
655محمد یزدی پوررفسنجاندیسکت درمان دکتر7804
656علی رضا بهرامیکرماندیسکت درمان دکتر47524
657اکبر روز بهانیشهرکرددیسکت درمان دکتر120434
658اکبر روز بهانیشهر کرددیسکت درمان دکتر120434
659غلام رضا زارع بیدکیانار دیسکت درمان دکتر79385
660یاصر پیشگوییراور کرماندیسکت درمان دکتر109612
661سید محمد ابراهیمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر4337
662ندا عمو شاهیچهارمهال-فارسان دیسکت درمان دکتر97505
663جمیله طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر102993
664شیدا جیم عبادی رادکرماندیسکت درمان دکتر100105
665فریبرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
666نازنین امینیانسیرجاندیسکت درمان دکتر96222
667محمد قلی عطا الهیانار دیسکت درمان دکتر26106
668علی رضا رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر86644
669نادر طغرلیراور کرماندیسکت درمان دکتر40941
670محمد جواد اشرف منصوریکرماندیسکت درمان دکتر44023
671هادی کاظمی جوپار کرماندیسکت درمان دکتر112005
672فرشته راستیشهر کرددیسکت درمان دکتر92603
673شهرام الحمدیشهر کرددیسکت درمان دکتر58325
674محمد دور اندیش بمدیسکت درمان دکتر2595
675خدا بخش مرتضویکشوکییهدیسکت درمان دکتر63322
676عبد الرضا کاسبشهر کرددیسکت درمان دکتر44247
677دکتر دهکردیشهر کرددیسکت درمان دکتر57388
678محمد نیک ورزانار دیسکت درمان دکتر55554
679الهام صفاریبرسیردیسکت درمان دکتر124549
680مریم احمدیانشهرکرد کیاندیسکت درمان دکتر66983
681علی طاهریان شهرکرددیسکت درمان دکتر82089
682غلام رضا رستمی نژادجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
683ایرج محمدیشهرکرد-فارساندیسکت درمان دکتر58310
684سهیلا مشرف شهرکرددیسکت درمان دکتر47469
685ناصر فروتن رایندیسکت درمان دکتر43850
686ید الله رشیدیجیرفتدیسکت درمان دکتر62853
687عماد الدین محمودیسیرجاندیسکت درمان دکتر86447
688علی رضا محمدیکهنوجدیسکت درمان دکتر62045
689محمد فرزاد کیانوق-بهرماندیسکت درمان دکتر98588