نرم افزار مدیریت مطب

نرم افزار مدیریت مطب

توضیحات متخصر

  • پشتیبانی رایگان 1 ساله
  • تعریف رایگان خدمات
  • آموزش رایگان
  • همراه با فیلم آموزشی
  • پشتیبانی از ساعت 7.30 تا 21
قیمت پایه: 950,000 تومان

نرم افزار مدیریت مطب درمان شامل قسمت های زیر می باشد:

الف) درمان سرپایی

۱- قابلیت ثبت مشخصات کامل بیمار و جستجوی بیماران قبلی در زمان پذیرش مجدد آنها براساس نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره بیمه و یا شماره پرونده

۲- تخصیص شماره پرونده بصورت دستی و اتوماتیک با امکان تعریف شماره پرونده در قالب های مختلف و همچنین قابلیت ثبت تمامی موارد هر نسخه به صورت کامل و ثبت مشخصات کامل بیمار

۳-تعریف پزشک معرف، نمایش تعداد نسخه ها و تعداد نوبت های هر بیمار با جزئیات کامل به صورت خودکار و دارای سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۴- امکان ثبت عملیات به صورت نقدی، کارتخوان، خدمات بدون هزینه و چک همراه با اعمال تخفیف در مبلغ هر نسخه با قابلیت نمایش مبالغ پرداختی، دریافتی، تخفیف، بدهکار و یا بستانکار بودن بیمار

۵- چاپ قبض نوبت بیمار با درج خدمات ارائه شده و مبلغ پرداختی و فرانشیز جهت محاسبه دقیق به صورت تکی و یا تمام مراجعات بیمار با قابلیت ویرایش نسخه ها

۶-اسکن اسناد بیمار همراه با نمایش لیست نوبت های قبل برای هر بیمار و قابلیت حذف نسخه بیمار همراه با برگشت هزینه و امکان حذف نوبت بیمار از لیست بیماران منتظر

۷- قابلیت جستجوی نسخه با فیلترها مختلف و دلخواه و نمایش اطلاعات کامل و همچنین چاپ لیست نسخه ها و امکان ذخیره لیست نسخه ها در فایل اکسل

۸- جستجوی بیماران با فیلترهای دلخواه و متنوع وهمچنین چاپ لیست بیماران و ذخیره لیست آنها با اطلاعات کامل در فایل اکسل

۹- قابلیت جستجوی تعداد و نوع  بیمه های پذیرش شده به همراه چاپ و ذخیره آن در فایل اکسل

۱۰- تفکیک لیست بیماران منتظر و بیماران ویزیت شده برای اطلاع از وضعیت بیماران به همراه لیست نسخ روز برای اطلاع از تعداد بیماران ویزیت شدهراکز

ب) مدیریت

۱- قابلیت تعریف چندین بخش مختلف همراه با تعیین نوع هر بخش و پیش فرض کردن بخش مورد نظر

۲- امکان ثبت و حذف سازمان ها و صندوق های بیمه مختلف و تعیین فرانشیز و فرمت بیمه ها به صورت جداگانه به همراه اعمال تنظیمات دلخواه جهت پذیرش آن بیمه

۳- ثبت تعداد نامحدود اشخاص درمانگرهمراه با اطلاعات کامل آن ها با قابلیت تعیین ظرفیت پذیرش بیمار در هر روز

۴- تعریف خدمات پزشکی برای هر بیمه به صورت خودکار و دستی و جستجوی خدمات براساس کد یا نام آن ها و بروزرسانی نسخ ثبت شده قبلی با قابلیت چاپ و ذخیره لیست خدمات در فایل اکسل

۵- توانایی کپی خدمات از یک بیمه به بیمه دیگر، از یک پزشک به تمامی پزشکان آن بخش، از یک پزشک به پزشک دیگر و از یک سال به سال دیگر

۶- بروزرسانی تعرفه ها به صورت خودکار و یکجا با استفاده از ضرایب ریالی کای حرفه ای و فنی بیمه ها با قابلیت تفکیک ویزیت از خدمات سرپایی و کسر مبلغ از پرداختی بیمار

۷- بروزرسانی تعرفه ها از طرق فایل اکسل با قابلیت اضافه شدن خدمات جدید به نرم افزار

۸- اعمال تنظیمات دلخواه در نرم افزار مانند تعیین اندازه چاپ قبض، چاپ نام مرکز در قبض و گزارشات، آرم مرکز درمانی، تنظیمات مربوط به صفحه پذیرش و لیست منتظران  و سایر تنظیمات دیگر

۹- قابلیت معرفی تعداد نا محدود کاربر با سطح دسترسی متفاوت و منحصر به فرد همراه با فعال و غیرفعال کردن سربرگ ها

۱۰- تعریف بودن تخصص های مختلف در نرم افزار همراه با قابلیت ثبت تخصص های دلخواه

۱۱- امکان ثبت و ویرایش شیفت های کاری دلخواه با قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انواع روش های پرداخت هزینه در هر شیفت

۱۲- مدیریت تعرفه خدمات برای هر سال با استفاده از تعریف سال های جدید

ت) گزارشات

۱- گزارش دریافت و پرداخت برای بررسی دقیق حسابداری مرکز با قابلیت نمایش لیست هزینه های دریافت شده از بیمار، هزینه های پرداخت شده به بیمار (برگشت هزینه) و یا هردو با استفاده از فیلترهای متنوع برای جستجو

۲- گزارش بیمه با قابلیت گزارش گیری برای بیمه های مختلف به صورت جداگانه و یکجا و تفکیک ویزیت از خدمات در لیست گیری، تهیه دیسکت، چاپ لیست در مدل های مختلفف روکش بیمه تمام صندوق ها و امکانات دیگر

۳- گزارش آماری با قابلیت اعمال تاریخ و فیلترهای مختلف جهت کسب اطلاعات دلخواه از بیماران پذیرش شده و امکان چاپ و ذخیره لیست بیماران در اکسل

۴- گزارش مالی با قابلیت اعمال فیلترهای مختلف، چاپ لیست بیماران، ذخیره لیست در فایل اکسل، نمایش نمودار جهت اطلاع از پیشرفت وضعیت مرکز، لیست سرجمع خدمات، گروه بندی براساس بیمه و پزشک و امکانات دیگر

۵- گزارش تراکنش ها به منظور نظارت دقیق بر عملیات انجام شده توسط کاربران سیستم با قابلیت انتخاب نام کاربر، تاریخ و نوع تراکنش همراه با چاپ لیست ارائه شده

۶- ارسال نسخ پاراکلینیک به سازمان تامین اجتماعی

ج) حسابداری

۱- دارای بخش حسابداری بسیار قوی با ارائه انواع روش های دریافت هزینه به صورت نقدی، کارتخوان، چک و قابلیت افزودن موارد دلخواه به همراه نمایش صورتحساب بیمار به صورت دقیق و واضح

۲- قابلیت اتصال انواع دستگاه های کارتخوان به نرم افزار برای سهولت و سرعت در عملیات دریافت هزینه از بیماران

۳- قابلیت تعریف خدمات بدون هزینه همراه با بیمه مکمل برای بیماران دارای بیمه های مکمل یا آشنایان جهت مدیریت و کنترل صندوق مالی

۴- انواع گزارشات کنترلی شبانه و روزانه یا از تاریخ تا تاریخ جهت تمامی رخدادهای مالی در سیستم در صورت سفارش ورژن ویژه کنترل و پایش اطلاعات از راه دور، جهت عملکرد مالی

ح) پیام کوتاه

۱- قابلیت اتصال به پنل اس ام اسی و ارسال پیامک یادآورنوبت و تشکیل پرونده و اس ام اس تبلیغاتی

۲- امکان ارسال پیامک به صورت گروهی یا به یک بیمار خاص با اعمال فیلترهای مختلف

۳- دارای قابلیت زمانبندی برای ارسال و تعریف الگوی دلخواه

۴- قابلیت ارسال پیامک مبلغ نهایی آخر شب داخل صندوق به مدیر همراه با ارسال پیامک تشکیل پرونده بیمار به بیمار

ده ها قابلیت ویژه دیگر و از همه مهم تر تغییرات و خصوصی سازی برنامه جهت نیازهای کاربردی پزشکان با سرعت بالا

خ) نوبت دهی آفلاین

۱- سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۲- مشاهده نوبت های قبلی برای هر روز

۳- قابلیت ثبت خدمت برای نوبت دهی آینده به همراه حذف نوبت بیمار

د) نوبت دهی اینترنتی

۱- قابلیت ایجاد سایت نوبت دهی به صورت جداگانه برای هر مرکز

۲- امکان گرفتن نوبت به صورت اینترنتی

۳- امکان مشاهده نوبت  های رزرو شده در نرم افزار درمان

ذ) سامانه فراخوان نوبت

۱- قابلیت تخصیص شماره نوبت برای بیماران

۲- امکان اعلام صوتی شماره نوبت

۳- امکان نمایش شماره بر روی مانیتور

نرم افزار مدیریت مطب درمان شامل قسمت های زیر می باشد:

الف) درمان سرپایی

۱- قابلیت ثبت مشخصات کامل بیمار و جستجوی بیماران قبلی در زمان پذیرش مجدد آنها براساس نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره بیمه و یا شماره پرونده

۲- تخصیص شماره پرونده بصورت دستی و اتوماتیک با امکان تعریف شماره پرونده در قالب های مختلف و همچنین قابلیت ثبت تمامی موارد هر نسخه به صورت کامل و ثبت مشخصات کامل بیمار

۳-تعریف پزشک معرف، نمایش تعداد نسخه ها و تعداد نوبت های هر بیمار با جزئیات کامل به صورت خودکار و دارای سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۴- امکان ثبت عملیات به صورت نقدی، کارتخوان، خدمات بدون هزینه و چک همراه با اعمال تخفیف در مبلغ هر نسخه با قابلیت نمایش مبالغ پرداختی، دریافتی، تخفیف، بدهکار و یا بستانکار بودن بیمار

۵- چاپ قبض نوبت بیمار با درج خدمات ارائه شده و مبلغ پرداختی و فرانشیز جهت محاسبه دقیق به صورت تکی و یا تمام مراجعات بیمار با قابلیت ویرایش نسخه ها

۶-اسکن اسناد بیمار همراه با نمایش لیست نوبت های قبل برای هر بیمار و قابلیت حذف نسخه بیمار همراه با برگشت هزینه و امکان حذف نوبت بیمار از لیست بیماران منتظر

۷- قابلیت جستجوی نسخه با فیلترها مختلف و دلخواه و نمایش اطلاعات کامل و همچنین چاپ لیست نسخه ها و امکان ذخیره لیست نسخه ها در فایل اکسل

۸- جستجوی بیماران با فیلترهای دلخواه و متنوع وهمچنین چاپ لیست بیماران و ذخیره لیست آنها با اطلاعات کامل در فایل اکسل

۹- قابلیت جستجوی تعداد و نوع  بیمه های پذیرش شده به همراه چاپ و ذخیره آن در فایل اکسل

۱۰- تفکیک لیست بیماران منتظر و بیماران ویزیت شده برای اطلاع از وضعیت بیماران به همراه لیست نسخ روز برای اطلاع از تعداد بیماران ویزیت شدهراکز

ب) مدیریت

۱- قابلیت تعریف چندین بخش مختلف همراه با تعیین نوع هر بخش و پیش فرض کردن بخش مورد نظر

۲- امکان ثبت و حذف سازمان ها و صندوق های بیمه مختلف و تعیین فرانشیز و فرمت بیمه ها به صورت جداگانه به همراه اعمال تنظیمات دلخواه جهت پذیرش آن بیمه

۳- ثبت تعداد نامحدود اشخاص درمانگرهمراه با اطلاعات کامل آن ها با قابلیت تعیین ظرفیت پذیرش بیمار در هر روز

۴- تعریف خدمات پزشکی برای هر بیمه به صورت خودکار و دستی و جستجوی خدمات براساس کد یا نام آن ها و بروزرسانی نسخ ثبت شده قبلی با قابلیت چاپ و ذخیره لیست خدمات در فایل اکسل

۵- توانایی کپی خدمات از یک بیمه به بیمه دیگر، از یک پزشک به تمامی پزشکان آن بخش، از یک پزشک به پزشک دیگر و از یک سال به سال دیگر

۶- بروزرسانی تعرفه ها به صورت خودکار و یکجا با استفاده از ضرایب ریالی کای حرفه ای و فنی بیمه ها با قابلیت تفکیک ویزیت از خدمات سرپایی و کسر مبلغ از پرداختی بیمار

۷- بروزرسانی تعرفه ها از طرق فایل اکسل با قابلیت اضافه شدن خدمات جدید به نرم افزار

۸- اعمال تنظیمات دلخواه در نرم افزار مانند تعیین اندازه چاپ قبض، چاپ نام مرکز در قبض و گزارشات، آرم مرکز درمانی، تنظیمات مربوط به صفحه پذیرش و لیست منتظران  و سایر تنظیمات دیگر

۹- قابلیت معرفی تعداد نا محدود کاربر با سطح دسترسی متفاوت و منحصر به فرد همراه با فعال و غیرفعال کردن سربرگ ها

۱۰- تعریف بودن تخصص های مختلف در نرم افزار همراه با قابلیت ثبت تخصص های دلخواه

۱۱- امکان ثبت و ویرایش شیفت های کاری دلخواه با قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انواع روش های پرداخت هزینه در هر شیفت

۱۲- مدیریت تعرفه خدمات برای هر سال با استفاده از تعریف سال های جدید

ت) گزارشات

۱- گزارش دریافت و پرداخت برای بررسی دقیق حسابداری مرکز با قابلیت نمایش لیست هزینه های دریافت شده از بیمار، هزینه های پرداخت شده به بیمار (برگشت هزینه) و یا هردو با استفاده از فیلترهای متنوع برای جستجو

۲- گزارش بیمه با قابلیت گزارش گیری برای بیمه های مختلف به صورت جداگانه و یکجا و تفکیک ویزیت از خدمات در لیست گیری، تهیه دیسکت، چاپ لیست در مدل های مختلفف روکش بیمه تمام صندوق ها و امکانات دیگر

۳- گزارش آماری با قابلیت اعمال تاریخ و فیلترهای مختلف جهت کسب اطلاعات دلخواه از بیماران پذیرش شده و امکان چاپ و ذخیره لیست بیماران در اکسل

۴- گزارش مالی با قابلیت اعمال فیلترهای مختلف، چاپ لیست بیماران، ذخیره لیست در فایل اکسل، نمایش نمودار جهت اطلاع از پیشرفت وضعیت مرکز، لیست سرجمع خدمات، گروه بندی براساس بیمه و پزشک و امکانات دیگر

۵- گزارش تراکنش ها به منظور نظارت دقیق بر عملیات انجام شده توسط کاربران سیستم با قابلیت انتخاب نام کاربر، تاریخ و نوع تراکنش همراه با چاپ لیست ارائه شده

۶- ارسال نسخ پاراکلینیک به سازمان تامین اجتماعی

ج) حسابداری

۱- دارای بخش حسابداری بسیار قوی با ارائه انواع روش های دریافت هزینه به صورت نقدی، کارتخوان، چک و قابلیت افزودن موارد دلخواه به همراه نمایش صورتحساب بیمار به صورت دقیق و واضح

۲- قابلیت اتصال انواع دستگاه های کارتخوان به نرم افزار برای سهولت و سرعت در عملیات دریافت هزینه از بیماران

۳- قابلیت تعریف خدمات بدون هزینه همراه با بیمه مکمل برای بیماران دارای بیمه های مکمل یا آشنایان جهت مدیریت و کنترل صندوق مالی

۴- انواع گزارشات کنترلی شبانه و روزانه یا از تاریخ تا تاریخ جهت تمامی رخدادهای مالی در سیستم در صورت سفارش ورژن ویژه کنترل و پایش اطلاعات از راه دور، جهت عملکرد مالی

ح) پیام کوتاه

۱- قابلیت اتصال به پنل اس ام اسی و ارسال پیامک یادآورنوبت و تشکیل پرونده و اس ام اس تبلیغاتی

۲- امکان ارسال پیامک به صورت گروهی یا به یک بیمار خاص با اعمال فیلترهای مختلف

۳- دارای قابلیت زمانبندی برای ارسال و تعریف الگوی دلخواه

۴- قابلیت ارسال پیامک مبلغ نهایی آخر شب داخل صندوق به مدیر همراه با ارسال پیامک تشکیل پرونده بیمار به بیمار

ده ها قابلیت ویژه دیگر و از همه مهم تر تغییرات و خصوصی سازی برنامه جهت نیازهای کاربردی پزشکان با سرعت بالا

خ) نوبت دهی آفلاین

۱- سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۲- مشاهده نوبت های قبلی برای هر روز

۳- قابلیت ثبت خدمت برای نوبت دهی آینده به همراه حذف نوبت بیمار

د) نوبت دهی اینترنتی

۱- قابلیت ایجاد سایت نوبت دهی به صورت جداگانه برای هر مرکز

۲- امکان گرفتن نوبت به صورت اینترنتی

۳- امکان مشاهده نوبت  های رزرو شده در نرم افزار درمان

ذ) سامانه فراخوان نوبت

۱- قابلیت تخصیص شماره نوبت برای بیماران

۲- امکان اعلام صوتی شماره نوبت

۳- امکان نمایش شماره بر روی مانیتور

نرم افزار مدیریت مطب درمان شامل قسمت های زیر می باشد:

الف) درمان سرپایی

۱- قابلیت ثبت مشخصات کامل بیمار و جستجوی بیماران قبلی در زمان پذیرش مجدد آنها براساس نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره بیمه و یا شماره پرونده

۲- تخصیص شماره پرونده بصورت دستی و اتوماتیک با امکان تعریف شماره پرونده در قالب های مختلف و همچنین قابلیت ثبت تمامی موارد هر نسخه به صورت کامل و ثبت مشخصات کامل بیمار

۳-تعریف پزشک معرف، نمایش تعداد نسخه ها و تعداد نوبت های هر بیمار با جزئیات کامل به صورت خودکار و دارای سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۴- امکان ثبت عملیات به صورت نقدی، کارتخوان، خدمات بدون هزینه و چک همراه با اعمال تخفیف در مبلغ هر نسخه با قابلیت نمایش مبالغ پرداختی، دریافتی، تخفیف، بدهکار و یا بستانکار بودن بیمار

۵- چاپ قبض نوبت بیمار با درج خدمات ارائه شده و مبلغ پرداختی و فرانشیز جهت محاسبه دقیق به صورت تکی و یا تمام مراجعات بیمار با قابلیت ویرایش نسخه ها

۶-اسکن اسناد بیمار همراه با نمایش لیست نوبت های قبل برای هر بیمار و قابلیت حذف نسخه بیمار همراه با برگشت هزینه و امکان حذف نوبت بیمار از لیست بیماران منتظر

۷- قابلیت جستجوی نسخه با فیلترها مختلف و دلخواه و نمایش اطلاعات کامل و همچنین چاپ لیست نسخه ها و امکان ذخیره لیست نسخه ها در فایل اکسل

۸- جستجوی بیماران با فیلترهای دلخواه و متنوع وهمچنین چاپ لیست بیماران و ذخیره لیست آنها با اطلاعات کامل در فایل اکسل

۹- قابلیت جستجوی تعداد و نوع  بیمه های پذیرش شده به همراه چاپ و ذخیره آن در فایل اکسل

۱۰- تفکیک لیست بیماران منتظر و بیماران ویزیت شده برای اطلاع از وضعیت بیماران به همراه لیست نسخ روز برای اطلاع از تعداد بیماران ویزیت شدهراکز

ب) مدیریت

۱- قابلیت تعریف چندین بخش مختلف همراه با تعیین نوع هر بخش و پیش فرض کردن بخش مورد نظر

۲- امکان ثبت و حذف سازمان ها و صندوق های بیمه مختلف و تعیین فرانشیز و فرمت بیمه ها به صورت جداگانه به همراه اعمال تنظیمات دلخواه جهت پذیرش آن بیمه

۳- ثبت تعداد نامحدود اشخاص درمانگرهمراه با اطلاعات کامل آن ها با قابلیت تعیین ظرفیت پذیرش بیمار در هر روز

۴- تعریف خدمات پزشکی برای هر بیمه به صورت خودکار و دستی و جستجوی خدمات براساس کد یا نام آن ها و بروزرسانی نسخ ثبت شده قبلی با قابلیت چاپ و ذخیره لیست خدمات در فایل اکسل

۵- توانایی کپی خدمات از یک بیمه به بیمه دیگر، از یک پزشک به تمامی پزشکان آن بخش، از یک پزشک به پزشک دیگر و از یک سال به سال دیگر

۶- بروزرسانی تعرفه ها به صورت خودکار و یکجا با استفاده از ضرایب ریالی کای حرفه ای و فنی بیمه ها با قابلیت تفکیک ویزیت از خدمات سرپایی و کسر مبلغ از پرداختی بیمار

۷- بروزرسانی تعرفه ها از طرق فایل اکسل با قابلیت اضافه شدن خدمات جدید به نرم افزار

۸- اعمال تنظیمات دلخواه در نرم افزار مانند تعیین اندازه چاپ قبض، چاپ نام مرکز در قبض و گزارشات، آرم مرکز درمانی، تنظیمات مربوط به صفحه پذیرش و لیست منتظران  و سایر تنظیمات دیگر

۹- قابلیت معرفی تعداد نا محدود کاربر با سطح دسترسی متفاوت و منحصر به فرد همراه با فعال و غیرفعال کردن سربرگ ها

۱۰- تعریف بودن تخصص های مختلف در نرم افزار همراه با قابلیت ثبت تخصص های دلخواه

۱۱- امکان ثبت و ویرایش شیفت های کاری دلخواه با قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انواع روش های پرداخت هزینه در هر شیفت

۱۲- مدیریت تعرفه خدمات برای هر سال با استفاده از تعریف سال های جدید

ت) گزارشات

۱- گزارش دریافت و پرداخت برای بررسی دقیق حسابداری مرکز با قابلیت نمایش لیست هزینه های دریافت شده از بیمار، هزینه های پرداخت شده به بیمار (برگشت هزینه) و یا هردو با استفاده از فیلترهای متنوع برای جستجو

۲- گزارش بیمه با قابلیت گزارش گیری برای بیمه های مختلف به صورت جداگانه و یکجا و تفکیک ویزیت از خدمات در لیست گیری، تهیه دیسکت، چاپ لیست در مدل های مختلفف روکش بیمه تمام صندوق ها و امکانات دیگر

۳- گزارش آماری با قابلیت اعمال تاریخ و فیلترهای مختلف جهت کسب اطلاعات دلخواه از بیماران پذیرش شده و امکان چاپ و ذخیره لیست بیماران در اکسل

۴- گزارش مالی با قابلیت اعمال فیلترهای مختلف، چاپ لیست بیماران، ذخیره لیست در فایل اکسل، نمایش نمودار جهت اطلاع از پیشرفت وضعیت مرکز، لیست سرجمع خدمات، گروه بندی براساس بیمه و پزشک و امکانات دیگر

۵- گزارش تراکنش ها به منظور نظارت دقیق بر عملیات انجام شده توسط کاربران سیستم با قابلیت انتخاب نام کاربر، تاریخ و نوع تراکنش همراه با چاپ لیست ارائه شده

۶- ارسال نسخ پاراکلینیک به سازمان تامین اجتماعی

ج) حسابداری

۱- دارای بخش حسابداری بسیار قوی با ارائه انواع روش های دریافت هزینه به صورت نقدی، کارتخوان، چک و قابلیت افزودن موارد دلخواه به همراه نمایش صورتحساب بیمار به صورت دقیق و واضح

۲- قابلیت اتصال انواع دستگاه های کارتخوان به نرم افزار برای سهولت و سرعت در عملیات دریافت هزینه از بیماران

۳- قابلیت تعریف خدمات بدون هزینه همراه با بیمه مکمل برای بیماران دارای بیمه های مکمل یا آشنایان جهت مدیریت و کنترل صندوق مالی

۴- انواع گزارشات کنترلی شبانه و روزانه یا از تاریخ تا تاریخ جهت تمامی رخدادهای مالی در سیستم در صورت سفارش ورژن ویژه کنترل و پایش اطلاعات از راه دور، جهت عملکرد مالی

ح) پیام کوتاه

۱- قابلیت اتصال به پنل اس ام اسی و ارسال پیامک یادآورنوبت و تشکیل پرونده و اس ام اس تبلیغاتی

۲- امکان ارسال پیامک به صورت گروهی یا به یک بیمار خاص با اعمال فیلترهای مختلف

۳- دارای قابلیت زمانبندی برای ارسال و تعریف الگوی دلخواه

۴- قابلیت ارسال پیامک مبلغ نهایی آخر شب داخل صندوق به مدیر همراه با ارسال پیامک تشکیل پرونده بیمار به بیمار

ده ها قابلیت ویژه دیگر و از همه مهم تر تغییرات و خصوصی سازی برنامه جهت نیازهای کاربردی پزشکان با سرعت بالا

خ) نوبت دهی آفلاین

۱- سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۲- مشاهده نوبت های قبلی برای هر روز

۳- قابلیت ثبت خدمت برای نوبت دهی آینده به همراه حذف نوبت بیمار

د) نوبت دهی اینترنتی

۱- قابلیت ایجاد سایت نوبت دهی به صورت جداگانه برای هر مرکز

۲- امکان گرفتن نوبت به صورت اینترنتی

۳- امکان مشاهده نوبت  های رزرو شده در نرم افزار درمان

ذ) سامانه فراخوان نوبت

۱- قابلیت تخصیص شماره نوبت برای بیماران

۲- امکان اعلام صوتی شماره نوبت

۳- امکان نمایش شماره بر روی مانیتور

نرم افزار مدیریت مطب درمان شامل قسمت های زیر می باشد:

الف) درمان سرپایی

۱- قابلیت ثبت مشخصات کامل بیمار و جستجوی بیماران قبلی در زمان پذیرش مجدد آنها براساس نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره بیمه و یا شماره پرونده

۲- تخصیص شماره پرونده بصورت دستی و اتوماتیک با امکان تعریف شماره پرونده در قالب های مختلف و همچنین قابلیت ثبت تمامی موارد هر نسخه به صورت کامل و ثبت مشخصات کامل بیمار

۳-تعریف پزشک معرف، نمایش تعداد نسخه ها و تعداد نوبت های هر بیمار با جزئیات کامل به صورت خودکار و دارای سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۴- امکان ثبت عملیات به صورت نقدی، کارتخوان، خدمات بدون هزینه و چک همراه با اعمال تخفیف در مبلغ هر نسخه با قابلیت نمایش مبالغ پرداختی، دریافتی، تخفیف، بدهکار و یا بستانکار بودن بیمار

۵- چاپ قبض نوبت بیمار با درج خدمات ارائه شده و مبلغ پرداختی و فرانشیز جهت محاسبه دقیق به صورت تکی و یا تمام مراجعات بیمار با قابلیت ویرایش نسخه ها

۶-اسکن اسناد بیمار همراه با نمایش لیست نوبت های قبل برای هر بیمار و قابلیت حذف نسخه بیمار همراه با برگشت هزینه و امکان حذف نوبت بیمار از لیست بیماران منتظر

۷- قابلیت جستجوی نسخه با فیلترها مختلف و دلخواه و نمایش اطلاعات کامل و همچنین چاپ لیست نسخه ها و امکان ذخیره لیست نسخه ها در فایل اکسل

۸- جستجوی بیماران با فیلترهای دلخواه و متنوع وهمچنین چاپ لیست بیماران و ذخیره لیست آنها با اطلاعات کامل در فایل اکسل

۹- قابلیت جستجوی تعداد و نوع  بیمه های پذیرش شده به همراه چاپ و ذخیره آن در فایل اکسل

۱۰- تفکیک لیست بیماران منتظر و بیماران ویزیت شده برای اطلاع از وضعیت بیماران به همراه لیست نسخ روز برای اطلاع از تعداد بیماران ویزیت شدهراکز

ب) مدیریت

۱- قابلیت تعریف چندین بخش مختلف همراه با تعیین نوع هر بخش و پیش فرض کردن بخش مورد نظر

۲- امکان ثبت و حذف سازمان ها و صندوق های بیمه مختلف و تعیین فرانشیز و فرمت بیمه ها به صورت جداگانه به همراه اعمال تنظیمات دلخواه جهت پذیرش آن بیمه

۳- ثبت تعداد نامحدود اشخاص درمانگرهمراه با اطلاعات کامل آن ها با قابلیت تعیین ظرفیت پذیرش بیمار در هر روز

۴- تعریف خدمات پزشکی برای هر بیمه به صورت خودکار و دستی و جستجوی خدمات براساس کد یا نام آن ها و بروزرسانی نسخ ثبت شده قبلی با قابلیت چاپ و ذخیره لیست خدمات در فایل اکسل

۵- توانایی کپی خدمات از یک بیمه به بیمه دیگر، از یک پزشک به تمامی پزشکان آن بخش، از یک پزشک به پزشک دیگر و از یک سال به سال دیگر

۶- بروزرسانی تعرفه ها به صورت خودکار و یکجا با استفاده از ضرایب ریالی کای حرفه ای و فنی بیمه ها با قابلیت تفکیک ویزیت از خدمات سرپایی و کسر مبلغ از پرداختی بیمار

۷- بروزرسانی تعرفه ها از طرق فایل اکسل با قابلیت اضافه شدن خدمات جدید به نرم افزار

۸- اعمال تنظیمات دلخواه در نرم افزار مانند تعیین اندازه چاپ قبض، چاپ نام مرکز در قبض و گزارشات، آرم مرکز درمانی، تنظیمات مربوط به صفحه پذیرش و لیست منتظران  و سایر تنظیمات دیگر

۹- قابلیت معرفی تعداد نا محدود کاربر با سطح دسترسی متفاوت و منحصر به فرد همراه با فعال و غیرفعال کردن سربرگ ها

۱۰- تعریف بودن تخصص های مختلف در نرم افزار همراه با قابلیت ثبت تخصص های دلخواه

۱۱- امکان ثبت و ویرایش شیفت های کاری دلخواه با قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انواع روش های پرداخت هزینه در هر شیفت

۱۲- مدیریت تعرفه خدمات برای هر سال با استفاده از تعریف سال های جدید

ت) گزارشات

۱- گزارش دریافت و پرداخت برای بررسی دقیق حسابداری مرکز با قابلیت نمایش لیست هزینه های دریافت شده از بیمار، هزینه های پرداخت شده به بیمار (برگشت هزینه) و یا هردو با استفاده از فیلترهای متنوع برای جستجو

۲- گزارش بیمه با قابلیت گزارش گیری برای بیمه های مختلف به صورت جداگانه و یکجا و تفکیک ویزیت از خدمات در لیست گیری، تهیه دیسکت، چاپ لیست در مدل های مختلفف روکش بیمه تمام صندوق ها و امکانات دیگر

۳- گزارش آماری با قابلیت اعمال تاریخ و فیلترهای مختلف جهت کسب اطلاعات دلخواه از بیماران پذیرش شده و امکان چاپ و ذخیره لیست بیماران در اکسل

۴- گزارش مالی با قابلیت اعمال فیلترهای مختلف، چاپ لیست بیماران، ذخیره لیست در فایل اکسل، نمایش نمودار جهت اطلاع از پیشرفت وضعیت مرکز، لیست سرجمع خدمات، گروه بندی براساس بیمه و پزشک و امکانات دیگر

۵- گزارش تراکنش ها به منظور نظارت دقیق بر عملیات انجام شده توسط کاربران سیستم با قابلیت انتخاب نام کاربر، تاریخ و نوع تراکنش همراه با چاپ لیست ارائه شده

۶- ارسال نسخ پاراکلینیک به سازمان تامین اجتماعی

ج) حسابداری

۱- دارای بخش حسابداری بسیار قوی با ارائه انواع روش های دریافت هزینه به صورت نقدی، کارتخوان، چک و قابلیت افزودن موارد دلخواه به همراه نمایش صورتحساب بیمار به صورت دقیق و واضح

۲- قابلیت اتصال انواع دستگاه های کارتخوان به نرم افزار برای سهولت و سرعت در عملیات دریافت هزینه از بیماران

۳- قابلیت تعریف خدمات بدون هزینه همراه با بیمه مکمل برای بیماران دارای بیمه های مکمل یا آشنایان جهت مدیریت و کنترل صندوق مالی

۴- انواع گزارشات کنترلی شبانه و روزانه یا از تاریخ تا تاریخ جهت تمامی رخدادهای مالی در سیستم در صورت سفارش ورژن ویژه کنترل و پایش اطلاعات از راه دور، جهت عملکرد مالی

ح) پیام کوتاه

۱- قابلیت اتصال به پنل اس ام اسی و ارسال پیامک یادآورنوبت و تشکیل پرونده و اس ام اس تبلیغاتی

۲- امکان ارسال پیامک به صورت گروهی یا به یک بیمار خاص با اعمال فیلترهای مختلف

۳- دارای قابلیت زمانبندی برای ارسال و تعریف الگوی دلخواه

۴- قابلیت ارسال پیامک مبلغ نهایی آخر شب داخل صندوق به مدیر همراه با ارسال پیامک تشکیل پرونده بیمار به بیمار

ده ها قابلیت ویژه دیگر و از همه مهم تر تغییرات و خصوصی سازی برنامه جهت نیازهای کاربردی پزشکان با سرعت بالا

خ) نوبت دهی آفلاین

۱- سیستم نوبت دهی آینده برای بیماران

۲- مشاهده نوبت های قبلی برای هر روز

۳- قابلیت ثبت خدمت برای نوبت دهی آینده به همراه حذف نوبت بیمار

د) نوبت دهی اینترنتی

۱- قابلیت ایجاد سایت نوبت دهی به صورت جداگانه برای هر مرکز

۲- امکان گرفتن نوبت به صورت اینترنتی

۳- امکان مشاهده نوبت  های رزرو شده در نرم افزار درمان

ذ) سامانه فراخوان نوبت

۱- قابلیت تخصیص شماره نوبت برای بیماران

۲- امکان اعلام صوتی شماره نوبت

۳- امکان نمایش شماره بر روی مانیتور

چگونه نرم افزار را خریداری کنم؟

برای خرید نرم افزار با ما تماس حال فرمایید برای مشاوره ی لازمه و ارائه تخفیف برای همه عزیزان

دکمه بازگشت به بالا