Osteoid گچ جایگزین برای شکستگی

جایگزین گچ برای شکستگی استخوان

جایگزین گچ برای شکستگی استخوان  کاربران پزشکی با پرینت سه بعدی  توانسته اند در درمان استخوان های شکسته تحول ایجاد کنند …  کاربران با تولید گچ ارتوپدی ده ها سال است که برای بهبود استخوان های شکسته استفاده میکنند. علاوه بر ... ادامه مطلب