برچسب - تشخیص بیماری als

آگوست 2020

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

بیماری اسکلروز نرم افزار پزشکی درمان دکتر این بیماری یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده مزمن در سیستم عصبی مرکزی است. مبتلایان به این بیماری از فلج پیشرونده عضلات رنج می برند و در سنین پایین مجبور  به استفاده از  ویلچر هستند و بعدها با مشکلاتی در بلعیدن، صحبت کردن و یا تنفس روبرو می شوند....