دستگاه برای افرادی که فلج شده اند+مدیریت

دستگاه توانبخشی واندربیت برای افرادی که فلج شده اند

توانایی راه رفتن برای افرادی که از زیر کمر فلج شده اند با دستگاه توانبخشی واندربیت محقق شده است. تیمی از مهندسان دستگاه توانبخشی واندربیت را تولید کرده اند.  به افراد آسیب دیده از نخاع شدید امکان ایستادن ، راه رفتن ... ادامه مطلب