پزشک عمومی کیست

پزشک عمومی کیست؟ و سطح تحصیلات یک پزشک عمومی چگونه است؟

پزشک عمومی کیست؟و سطح تحصیلات یک پزشک عمومی چگونه است؟ یک پزشک عمومی  در طول تحصیل خود چهار دوره  (General Practitioner) را میگذراند تا به پزشکی در سطح عمومی برسد : تحصیلات پزشک عمومی 1 دوره اول پزشکی : علوم پایه ... ادامه مطلب