برچسب - محافظت

سپتامبر 2020

گردنبند محافظت از مغز

گردنبند محافظ مغز

گروه Performance Sports ، از شرکتBauer Hockey ، دستگاه جالبی ساختن که به اعتقاد آنها میتوانند آمار ضربه مغزی را در ورزشکاران کاهش بدهند . اگرچه کلاه ایمنی و محافظ های دهان زیادی وجود دارد که سعی در کاهش آسیب به مغز رو دارند ، اما این اقدامات احتیاطی ایمنی هنوز فضای خالی  مغز...

آگوست 2020

کلاه ایمنی دوچرخه

کلاه ایمنی دوچرخه

معرفی کلاه ایمنی ورونی کلاه ایمنی دوچرخه ورونی ( voronoi ) برای لباس ایمنی و دسته طراحی تجهیزات محافظ شخصی ، جایزه ( Design 2019 - 2020 ) رو برد ! ! کلاه ایمنی دوچرخه ورونی (Voronoi) توسط طراحان (Yuefeng Zhou ، Zhecheng Xu   Haiwei Wang) ساخته شد و برای اون از ساختار 3D Voronoi الهام...