دستگاه بازگرداننده بینایی +نرم افزار هموفیلی درمان دکتر

نابینایان هم میتوانند ببینند

نابینایان هم میتوانند ببینند دانشمندان در استرالیا در حال انجام آزمایشات بالینی پیوند مغز هستند که ممکنه بینایی محدود را در افراد نابینا بازگرداند و معتقدند که نابینایان هم میتوانند ببینند سیستم Gennaris که در دانشگاه موناش در ملبورن توسعه پیدا ... ادامه مطلب