نرم افزار تخصصی بایگانی اسناد پزشکی

بیش از 25 قابلیت برتر نرم افزار تخصصی بایگانی اسناد پزشکی

نرم افزار تخصصی بایگانی اسناد پزشکی برنامه مدیریت اسناد پزشکی، قابلیت ثبت پرونده های الکترونیکی، لیست گیری از تمام آیتم های وارد شده و همچنین ثبت تمام امور مالی و حسابداری محاسبه ی انواع پرداختی های بیمار، ارسال پیامک در صورت ... ادامه مطلب