نرم افزار مدیریت بهداشت و درمان

10 ویژگی بارز نرم افزار مدیریت بهداشت و درمان

نرم افزار مدیریت بهداشت و درمان برنامه مدیریت مرکز بهداشت و درمان مناسب ثبت و ذخیره تمام پرونده های الکترونیکی، لیست گیری سریع و آسان از تمام صفحات، قابلیت ارجاع به بخش های متفاوت و تعریف انواع بخش ها، بک آپ ... ادامه مطلب