نرم افزار تخصصی هپاتیت

25 ویژگی کاربردی نرم افزار تخصصی هپاتیت

نرم افزار تخصصی هپاتیت نرم افزار تخصصی هپاتیت قابلیت ثبت پرونده های الکترونیکی، ارجاع به بخش های مختلف،محاسبه ی انواع پرداختی های بیمار، ارسال مبلغ قابل پرداخت به دستگاه کارتخوان و تاییدیه به حساب نشستن آن از بانک، چت کاربران تعریف ... ادامه مطلب