برچسب - واقعبت مجازی

آگوست 2020

دستکش مخصوص واقعیت مجازی (VR) + نرم افزار های پزشکی درمان دکتر

دستکش مخصوص واقعیت مجازی (VR)

دستکش مخصوص واقعیت  مجازی (VR) احتمالا همه ما از عاشقان واقعیت مجازی هستیم زیرا با توجه به فناوریهای ارائه شده واقعی ترین تجربه را به ما ارائه میدهد. و ما نیاز مند به  واقعی تر کردن این تجربه ها هستیم و ایراد فناوری این است که نمیتوانیم در این تجربه شبی سازی واقعیت از دستانمان...