برچسب - وزن زیاد

سپتامبر 2020

دستگاه لایت گین+پزشکی

حل مشکل حرکت افراد با وزن زیاد

دیگر نگران فعالیتهای درمانی برای افراد با وزن زیاد نباشید دستگاه لایت گیت این امکان را فراهم کرده است دستگاه لایت گیت (LiteGait ) کنترل فعالیتی و تحمل وزن را برای فعالیت های درمانی بدون سقوط فراهم می کند. این امر به پزشک امکان می دهد تا هنگام کار با بیمار از هر سطح عملکردی...