آزمایشگاه و رادیولوژی خودکار+نرم افزار های اختصاصی پزشکی درمان دکتر

پزشک متخصص و تخصص(پزشکی)

پزشک متخصص و تخصص(پزشکی) پزشک متخصص : دکتران عمومی پس از اتمام تحصیلات خود در دانشگاه های پزشکی و دامپزشکی و… به طورمعمول تحصیلات تکمیلی خود را در یک تخصص آغاز میکنند، که پس از این دوره تبدیل به یک  پزشک ... ادامه مطلب