داروی کووید19+ازمایشگاه

دو دارو برای مقابله با کرونا

مقابله با کرونا؛ دو دارو که امیدبخش شده‌اند دانشمندان نقاط مختلف جهان در حال حاضر سرگرم پژوهش و آزمایش حدود ۷۰ دارو برای مقابله با ویروس کرونا هستند. البته تنها دو  دارو از این شمار امیدبخش محسوب می‌شوند. در این میان ... ادامه مطلب