برچسب - کرونا

سپتامبر 2020

داروی کووید19+ازمایشگاه

دو دارو برای مقابله با کرونا

مقابله با کرونا؛ دو دارو که امیدبخش شده‌اند دانشمندان نقاط مختلف جهان در حال حاضر سرگرم پژوهش و آزمایش حدود ۷۰ دارو برای مقابله با ویروس کرونا هستند. البته تنها دو  دارو از این شمار امیدبخش محسوب می‌شوند. در این میان آزمایش‌های واکسن‌های ضدکرونا آغاز شده است.   شرکت داروسازی در المان کاشف دو دارو برای مقابله با...