انواع نرم افزارهای تخصصی درمان دکتر

برترین برنامه دانسیتومتری در سال 1401

 • پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی 

نرم افزار تخصصی ام اس

 •  نرم افزار تخصصی ام اس

نرم افزار مامایی

 • پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی 

نرم افزار تخصصی ژنتیک

 • کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی ژنتیک …

نرم افزار مدیریت بهداشت و درمان

 • نرم افزار مدیریت بهداشت و درمان

نرم افزار نوبت دهی جراحی

 •  نرم افزار نوبت دهی جراحی
 •  پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی …

بهترین نرم افزار نسخه زنی سال

 • رزرو نوبت بیماران
 • صورتحساب بیماران
 • مدیریت سوابق بیماران بدون کاغذ

نرم افزار اطفال و نوزاد

 • پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی 

نرم افزار بینایی سنجی

 • پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی
 • ماژول بیمه آنلاین(اتصال به انواع …

نرم افزار آزمایشگاه

 • دسترسی ساده و سریع به جواب …

نرم افزار حسابداری

نرم افزار سازمان بیمه (بیمه گری)

 • نرم افزار تخصصی سازمان بیمه

نرم افزار نوبت دهی آنلاین بیماران

 • نرم افزار تخصصی نوبت دهی آنلاین 

نرم افزار نوبت دهی فراخوان صوتی

 • 1 اعلام پیام های کاربردی ضبط شده

نرم افزار پرستاری و خدمات درب منزل

 • نرم افزار پرستاری و خدمات در …

نرم افزار رادیولوژی

 • نرم افزار تخصصی …