نویسنده - مهدی عربپور

دسامبر 2021

ابزار های بهداشتی قابل حمل که میتواند زندگی شما را تغییر دهد

ابزارهای بهداشتی زیر با تلفن هوشمند شما همکاری می کنند تا به تناسب اندام شما کمک کنند و شما را برای شروع و پیروی از عادات سالم ترغیب کنند.برخی از آنها بیماران را قادر می سازند تا شرایط مزمن را مدیریت کنند ، برخی دیگر به طور خاص برای متخصصان پزشکی طراحی شده اند...

نوامبر 2020

کاملترین نرم افزار تخصصی کدیریت کلینیک

نرم افزار مدیریت کلینیک چه ویژگی هایی دارد؟

کاتالوگ نرم افزار مدیریت کلینیک درمان دکتر "اول از همه خدمتتان عرض می شود:  تمامی تعریف های خدمات، پزشکان، تنظیمات و همه و همه کارها برای شما توسط تیم پشتیبان شرکت انجام می شود که در اول کار فقط براحتی کار را شروع کنید و با کمترین دانش، منشی ها و مسئولین پذیرش کار خود...

کاتالوگ نرم افزار تخصصی پزستاری در منزل

نرم افزار پرستاری و خدمات در منزل چه قابلیت هایی دارد؟

نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل Home care ( هوشمند ) با خريد يك بسته از نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل ، نرم افزار و فيلمهاي آموزشی زیر، در اختيار  شما قرار ميگيرد : الف ) برنامه پذیرش مراقبت و درمان (اتوماسيون پذیرش همراه با قابلیت تحت شبكه) ب) فيلم آموزش كار...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی روماتولوژی

نرم افزار تخصصی روماتولوژی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی روماتولوژی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی جراحی گوش وحلق و بینی ENT

نرم افزار تخصصی گوش حلق و بینی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی گوش و حلق و بینی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی پوست و مو زیبایی

نرم افزار تخصصی پوست و مو ، لیزر و زیبایی این قابلیت ها را دارد

آنچه درباره نرم افزار تخصصی پوست و مو و کلینیک زیبایی می خوانید: نرم افزار کلینیک پوست، مو، لیزر و زیبایی چه قابلیتهایی دارد  کاتالوگ نرم افزار کلینیک و مطب پوست و مو و زیبایی    کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به گزارشات کاهش خطاى نیروى انسانى مدیریت زمان براى پزشکان و مدیران جلوگیرى از...

بهترین کاتالوگ نرم افزار جراحی تخصصی درمان دکتر

نرم افزار تخصصی جراحی تخصصی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی جراحی تخصصی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

کاملترین کاتالوگ تخصصی نرم افزار بیماران تالاسمی

نرم افزار تخصصی تالاسمی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی تالاسمی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

بهترین و جامع ترین نرم افزار های اعصاب و روان را از درمان دکتر بخواهید

نرم افزار تخصصی اعصاب و روان چه ویژگی هایی دارد

آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی اعصاب و روان درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

بهترین و سریع ترین نرم افزار اورولوژی درمان دکتر

نرم افزار تخصصی اورولوژی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی اورولوژی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به گزارشات ...