کاتالوگ نرم افزار ها، شامل توضیحات و شرح کامل تخصص و قابلیت های نرم افزار ها است . شما با مطالعه این کاتالوگ ها میتوانید، جزئیات کاملی را از نرم افزار های پزشکی درمان دکتر بدست بیاورید.

نوامبر 2020

کاتالوگ وبسایت و نرم افزار نوبت دهی انلاین

نرم افزار تخصصی نوبت دهی آنلاین بیماران چه ویژگی هایی دارد؟

جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد؟ کاتالوگ نرم افزار تخصصی نوبت دهی آنلاین بیماران درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

کاملترین نرم افزار تخصصی کدیریت کلینیک

نرم افزار مدیریت کلینیک چه ویژگی هایی دارد؟

کاتالوگ نرم افزار مدیریت کلینیک درمان دکتر "اول از همه خدمتتان عرض می شود:  تمامی تعریف های خدمات، پزشکان، تنظیمات و همه و همه کارها برای شما توسط تیم پشتیبان شرکت انجام می شود که در اول کار فقط براحتی کار را شروع کنید و با کمترین دانش، منشی ها و مسئولین پذیرش کار خود...

کاتالوگ نرم افزار تخصصی پزستاری در منزل

نرم افزار پرستاری و خدمات در منزل چه قابلیت هایی دارد؟

نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل Home care ( هوشمند ) با خريد يك بسته از نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل ، نرم افزار و فيلمهاي آموزشی زیر، در اختيار  شما قرار ميگيرد : الف ) برنامه پذیرش مراقبت و درمان (اتوماسيون پذیرش همراه با قابلیت تحت شبكه) ب) فيلم آموزش كار...

کاملترین کاتالوگ تخصصی نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار فیزیوتراپی ،توانبخشی و طب فیزیکی چه امکاناتی دارد؟

بروشور نرم افزار فیزیوتراپی ویژه مطب ، درمانگاه و بیمارستان و نسخه زنی ( نرم افزار توانبخشی و طب فیزیکی تخصصی، فیزیوتراپی)   برنامه در چند ورژن ارائه می شود: ورژن نسخه زنی فیزیوتراپی ( جهت امور بیمه های نیروهای مسلح و تمامی بیمه های دیگر بصورت سی دی و لیست) ورژن مطب فیزیوتراپی (جهت مطب فیزیوتراپ...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی روماتولوژی

نرم افزار تخصصی روماتولوژی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی روماتولوژی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع...

بهترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی ام ار ای

نرم افزار تخصصی ام آر آی چه ویژگی هایی دارد؟

شجهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 آنچه در این متن میخوانید: کاتالوگ نرم افزار تخصصی ام آر آی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به گزارشات کاهش خطاى نیروى انسانى مدیریت زمان براى...

بهترین کاتالوگ نرم افزار متخصص داخلی درمان دکتر

نرم افزار تخصصی داخلی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی داخلی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به گزارشات ...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی دیابت

نرم افزار تخصصی دیابت چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی دیابت درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به گزارشات ...

کاملترین کاتالوگ تخصصی نرم افزار چشم پزشکی

نرم افزار تخصصی بینایی سنجی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید:یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی بینایی سنجی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه هاى کلینیک دسترسى سریع به...

کاملترین کاتالوگ نرم افزار تخصصی جراحی گوش وحلق و بینی ENT

نرم افزار تخصصی گوش حلق و بینی چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه در این متن میخوانید: یک نرم افزار پزشکی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟  جهت دریافت مشاوره رایگان و توضیحات کامل باما تماس بگیرید :09129215058 کاتالوگ نرم افزار پزشکی تخصصی گوش و حلق و بینی درمان دکتر درمان دکتر: نرم افزار پزشکی  خوب چه کمکی به یک پزشک یا موسسه پزشکی او می کند؟   کاهش هزینه...