برچسب - اپلیکیشن

سپتامبر 2020

تسکین درد بدون دارو

تسکین درد بدون دارو

معرفی دستگاه تسکین درد افرادی که درد های مزمن دارن باید زندگشون را با این شرایط تطبیق بدهند. بسیاری از افراد از دستگاه تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS یا TNS) برای کنترل درد استفاده می کنن. این دستگاه از جریان الکتریکی برای تحریک اعصاب برای اهداف درمانی استفاده میکنه. چندین نوع از این...