سپتامبر 2020

بالشتک زنگ دار روگی+نرم افزار مدیریت مطب

با بالشتک زنگ دار”روگی” هیچ وقت خواب نمیمونی

انسان هرگز از ابداع  روشهای  جدید برای  بیرون آوردن  مردم  از رختخواب  دست  نمی کشهبا فناوری نوین بالشتک زنگ دار روگی آشنا شوید. ترک راحتی  از یک  رختخواب  دنج  هرگز آسان نیست ، به ویژه هنگامی که،فشار دادن  دکمه  تعویق ساعت زنگدار برای همه  بسیار آسان  است. اما بالشتک  زنگ دار روگی  افراد خواب آلود را...