نرم افزار جراحی تخصصی و عمومی

بیش از 15 ویژگی کاربردی نرم افزار تخصصی جراحی عمومی

نرم افزار تخصصی جراحی عمومی در نرم‌افزار تخصصی جراح عمومی، تمامی نوبت‌های جراحی، مراکز جراحی، نوع جراحی و بیمارانی که نیاز به جراحی دارند، ثبت می‌شوند. همچنین، تمامی رخدادهای مهم در سیستم وارد می‌شوند. این نرم‌افزار شامل قابلیت‌های زیر است: ثبت ... ادامه مطلب