برچسب - رفع قوز بدن

اکتبر 2020

بریس اصلاح کننده وضعیت بدن+نرم افزار روماتولوژی

قوز بند بریس

اگرنگران انحنای وضعیت بدنی خود هستید با بریس اصلاح کننده وضعیت بدنی آشناشوید. اصلاح کننده وضعیت بدنی وضعیت شما را بهبود می بخشد و بلافاصله باعث کاهش خم شدن با طراحی تسمه دو بند می شود که به راحتی قابل تنظیم است. علاوه بر این ، باعث ناراحتی گردن و کمر از نشستن با شانه...