بریس اصلاح کننده وضعیت بدن+نرم افزار روماتولوژی

قوز بند بریس

اگر نگران انحنای وضعیت بدنی خود هستید با  قوز بند بریس اصلاح کننده وضعیت بدنی آشناشوید. بریس اصلاح کننده وضعیت بدنی وضعیت شما را بهبود می بخشد و بلافاصله باعث کاهش خم شدن با طراحی تسمه دو بند می شود که به ... ادامه مطلب