فناوری-پزشکی

فناوری اطلاعات در علم پزشکی

با توجه به افزایش جمعیت و رشد روز افزون فناوری اطلاعات در علم پزشکی که به تکنولوژیها وابسته است به این علت به دنبال تحول عظیمی در علم پزشکی شاهد هستیم که یکی از این حوزه ها در بخش بهداشتی و ... ادامه مطلب