برچسب - مهندسی و پزشکی

اکتبر 2020

5 پیشرفت برتر در فناوری پزشکی – ASME

با ادامه پیشرفت تکنولوژی در تحقیقات زیست پزشکی و مراقبت های بهداشتی ، خط سنتی بین مهندسی و علوم پزشکی باریک تر می شود و  دستگاه های پزشکی و رایانه ها میتوانند آنها را کوچکتر ، سریعتر و باهوش تر کنند.  صنعت دستگاه های پزشکی برای پزشکان آسان تر عمل می کند و برای...