نرم افزار تخصصی آنکولوژی

10 ویژگی نرم افزار تخصصی آنکولوژی

  نرم افزار تخصصی انکولوژی نرم افزار تخصصی انکولوژی، مناسب تمام کلینیک ها و مطب های انکولوژی که نیاز به الکترونیکی کردن پرونده های بیماران خود و همچنین قابلیت لیست گیری از پرونده های ثبت شده تنها با وارد کردن یکی ... ادامه مطلب