نرم افزار تخصصی اورولوژی

15 ویژگی بارز نرم افزار تخصصی اورولوژی

نرم افزار تخصصی اورولوژی نرم افزار تخصصی ارولوژی دارای قابلیت های کاربردی بسیاری ازجمله ثبت و ذخیره کردن پرونده های بیماران نحوه پرداخت و روال کامل مالی و حسابداری آن ، قابلیت اتصال به دستگاه های عکس برداری و ذخیره ی ... ادامه مطلب