نرم افزار تخصصی گوش،حلق، بینی

10 ویژگی برتر نرم افزار تخصصی گوش،حلق، بینی

  نرم افزار تخصصی گوش،حلق، بینی نرم افزار تخصصی گوش،حلق، بینی دارای قابلیت های فراوانی از جمله ثبت پرونده الکترونیکی بیماران به صورت جامع و قابلیت لیست گیری از تمام رویداد های ثبت شده، محاسبه ی انواع پرداختی های انجام شده و ... ادامه مطلب