نرم افزار تخصصی هموفیلی

7 آیتم خاص در نرم افزار تخصصی هموفیلی

نرم افزار تخصصی هموفیلی نرم افزار تخصصی هموفیلی دارای قابلیت های متعددی از جمله ثبت و ذخیره پرونده ی الکترونیکی، ارجاع بیماران هموفیلی به بخش های مختلف، قابلیت لیست گیری از صفحات وارد شده تنها با سرچ یکی از آیتم ها، ... ادامه مطلب