برچسب - نرم افزار مراقبت

نوامبر 2020

کاتالوگ نرم افزار تخصصی پزستاری در منزل

نرم افزار پرستاری و خدمات در منزل چه قابلیت هایی دارد؟

نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل Home care ( هوشمند ) با خريد يك بسته از نرم افزار جامع پرستاری و مراقبت در منزل ، نرم افزار و فيلمهاي آموزشی زیر، در اختيار  شما قرار ميگيرد : الف ) برنامه پذیرش مراقبت و درمان (اتوماسيون پذیرش همراه با قابلیت تحت شبكه) ب) فيلم آموزش كار...