نرم افزار تخصصی مغز و اعصاب

20 ویژگی برتر نرم افزار تخصصی مغز و اعصاب

نرم افزار تخصصی مغز و اعصاب نرم افزار تخصصی مغز و اعصاب با قابلیت های متعددی شامل ثبت پرونده الکترونیکی بیمار، ثبت سند های حسابداری و امور مالی و حسابداری، اتصال نرم افزار به بانک و ارسال مبلغ قابل پرداخت به ... ادامه مطلب