برچسب - پنل خورشیدی

سپتامبر 2020

طرح جدید پنل های خورشیدی + نرم افزار هپاتیت درمان دکتر

طرح جدید پنل های خورشیدی

وقتی مفهوم جاده خورشیدی در سال 2010 آغاز به کار کرد ، مورد توجه آینده پژوهان و مقامات دولتی قرار گرفت و انواع طرحها  ارائه شد که دارای ایراداتی نیز بودند اما در طراحی جدید پنل خورشیدی قضیه فرق میکنه. طراحی جدید پنل جادهای خورشیدی پنل های جدید کاملاً متفاوت از نمونه اولیه ای هستن. آخرین...