دوربین پودو

دوربین سلفی و کامبیوزیت

دوربین سلفی و کامبیوزیت گزینه ای بهتر من ، گرفتن سلفی رو دوست دارم . چیزی که من دوست ندارم اینه که دسته‌ دراز مونو پد همیشه داخل عکس میوفته و نگهداشتنش هم بماند که مانع ژست گرفتن میشه. پس راه ... ادامه مطلب