برچسب - کمک به سالمندان

آگوست 2020

لباس کمکم به تحرک سالمندان + نرم افزار پزشکی

لباس کمک به تحرک سالمندان

 لباس های  ایو بهار(yves behar) عضلات برقی هستند که به تحرک سالمندان کمک می کند تا از پله ها بالا بروند ، بایستند و صعود کنند. مجموعه لباس Aura Powered با همکاری شرکت رباتیک Superflex طراحی شده است که نمایشگاه جدید Old Old در موزه طراحی لندن رونمایی شد ، که بررسی می کند چگونه...