برچسب - camera

آگوست 2020

دوربین پودو

دوربین سلفی و کامبیوزیت

گزینه ای بهتر من ، گرفتن سلفی رو دوست دارم . چیزی که من دوست ندارم اینه که دسته‌ دراز مونو پد همیشه داخل عکس میوفته و نگهداشتنش هم بماند که مانع ژست گرفتن میشه. پس راه حل چیه ؟ ، خب دوربین پودو (Podo) اطمینان میده که سلفی هامون بدون نیاز به انجام کاری...