تسکین درد بدون دارو

تسکین درد بدون دارو

معرفی دستگاه تسکین درد بدون دارو افرادی که درد های مزمن دارن باید زندگشون را با این شرایط تطبیق بدهند. بسیاری از افراد از دستگاه تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS یا TNS) برای کنترل درد استفاده می کنن. این ... ادامه مطلب