برچسب - باکتری کش بیمارستان

سپتامبر 2020

تصویری از ربات ضدعفونی کننده+پزشکی

ربات هوشمند باکتری کش ویژه بیمارستان

ربات هوشمند یو وی باکتری کش جهت ضدعفونی بیمارستان ها و حفظ سلامت کارکنان ساخته شد: بیمارستان ها سعی می کنند محیط خود را ضد عفونی و تمیز نگه دارند .  برای حفظ سلامت بیماران و کارکنان اهمیت زیادی قائل می شوند.  ربات یو وی (UV) باکتری کش بهتر از پاک کردن وسایل با دست...