فناوری جدید گرمکن بطری کودک

فناوری جدید گرمکن بطری کودک

دیگر نگران نحوه گرم کردن  بطری شیشه شیرکودک خود نباشید! بافناوری جدید گرمکن بطری اشنا شوید این گرمکن بطری و شیشه شیر از مواد گرمایشی فیبر کربن برتر ساخته شده است که به سرعت و به طور مساوی گرم می شود. ... ادامه مطلب