برچسب - کامل ترین نرم افزار

سپتامبر 2020

فناوری جدید گرمکن بطری کودک

فناوری جدید گرمکن بطری کودک

دیگر نگران نحوه گرم کردن  بطری شیشه شیرکودک خود نباشید! بافناوری جدید گرمکن بطری اشنا شوید این گرمکن بطری و شیشه شیر از مواد گرمایشی فیبر کربن برتر ساخته شده است که به سرعت و به طور مساوی گرم می شود. استفاده از این گرم کننده بطری کودک بسیار آسان است ، می تواند به...