برچسب - کلاسیک

سپتامبر 2020

مسواک هوشمند تالو+رادیولوژی

فناوری نوین مسواک هوشمند تالو

بافناوری نوین مسواک هوشمند تالو اشنا شوید مسواکی کلاسیک که دو سر دندان ها را به صورت جداگانه تمیز می کند. مسواک زدن یک وظیفه مهم در زندگی روزمره ما است ، اما استفاده از تکنیک های هوشمند برای انسان بسیار جالب است . مسواک هوشمند تالو (TALO)  این مسواک با دو سر است. بر خلاف...