با بالشتک زنگ دار”روگی” هیچ وقت خواب نمیمونی

بازگشت به نوشته‌ها
بالشتک زنگ دار روگی+نرم افزار مدیریت مطب

با بالشتک زنگ دار”روگی” هیچ وقت خواب نمیمونی

انسان هرگز از ابداع  روشهای  جدید برای  بیرون آوردن  مردم  از رختخواب  دست  نمی کشهبا فناوری نوین بالشتک زنگ دار روگی آشنا شوید.

ترک راحتی  از یک  رختخواب  دنج  هرگز آسان نیست ، به ویژه هنگامی که،فشار دادن  دکمه  تعویق ساعت زنگدار برای همه  بسیار آسان  است.

اما بالشتک  زنگ دار روگی  افراد خواب آلود را مجبور می کند که از نظر جسمی برای رها کردن آن از حالت خواب خارج شوند و هیچ  تعویقی  وجود ندارد.

بالشتک زنگ دار+نرم افزار رادیولوژی

چگونگی استفاده از بالشتک زنگ دار روگی :

هنگام  بیدارشدن  زنگ هشدار  فقط  زمانی خاموش  میشود که  هر دو پای  خود  روی  بالشتک  مموری  فوم بگدازید ، به این معناست که برای غیرفعال کردن  بوق آزار دهنده  مجبورید از نظر جسمی از رختخواب بلند شوید. و هیچ  تعویقی  وجود ندارد ، بنابراین به سادگی ضربه زدن به  زنگ کار  نمی کند. علاوه  بر این ، هنگامی که از رختخواب خارج شدید و  زنگ هشدار خاموش  است ،  سخنرانی هایی برای بالشتک زنگ دار روگی  قابل تنظیم یا سخنان خنده دار را  پخش  می کند  تا ارزش آن را داشته  باشد. یا شاید فقط  تشویق  برای  بازگشت  نکردن به رختخواب  باشد. ساعت  زنگ دار جدید شما را مجبور می کند تا از بستر بلند شوید تا خاموش شود.

افراد متقاضی  فناوری جدید روگی:

بالشتک زنگ دار روگی روزانه  مورد  استقبال  همه افراد  قرار  می گیرد  و  اما بیشتر  مورد توجه دانش اموزان و  افرادی که به سختی از رختخواب بیدار می شوند قرارگرفته است.

خصوصیات بالشتک زنگ دار روگی:

بالشتک زنگ دار روگی  روش عالی وخوبی برای خارج شدن  از رختخواب است.

با استشمام  بوی مطبوعی به راحتی از خواب بیدار شوید و احساس خوبی را در روز تجربه  کنید و به موقع در محل کار حاضر

شوید و از سردرد هنگام بیدارشدن جلوگیری کنید.

 

 

منبع

بازگشت به نوشته‌ها